Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Oneerlijke, misleidende of agressieve handelspraktijken

Staking bij Ryanair: laat uw rechten gelden !

24 jul 2018

Ondanks een erg duidelijke jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie en een herinnering van Test Aankoop, Kris Peeters en de FOD Mobiliteit, blijft Ryanair beweren dat passagiers in geval van interne staking bij de maatschappij geen recht hebben op een schadevergoeding.  De consumentenorganisatie roept passagiers op zich niet in de luren te laten leggen en wel een vordering in te dienen bij Ryanair.  Indien men vervolgens na een periode van zes weken geen (bevredigend) antwoord heeft ontvangen, worden passagiers uitgenodigd met Test Aankoop contact op te nemen dat een dossier zal opstarten met het oog op een juridische actie, eventueel zelfs een collectieve rechtsvordering.

www.test-aankoop.be/ryanair  / 02 892 37 09

Schadevergoeding in geval van een interne staking

De jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie is duidelijk : een interne staking bij een lichtvaartmaatschappij is geen geval van overmacht en dus hebben passagiers recht op een schadevergoeding.  Ondanks het feit dat Test Aankoop, Kris Peeters en de FOD Mobiliteit deze jurisprudentie herhaalden, blijft Ryanair volhouden dat passagiers niet moeten rekenen op een schadevergoeding als gevolg van de staking die de maatschappij treft.

Verwarrend voor de passagiers

De maatschappij moet de passagiers ook correct informeren over hun rechten.  Test Aankoop heeft namelijk reeds ongeveer 300 oproepen ontvangen van passagiers die nog niet weten of hun vlucht al dan niet zal worden geannuleerd, of ze al dan niet recht hebben op een vergoeding, enz.  Het lijkt er dus sterk op dat lang niet alles op wieltjes loopt, in tegenstelling tot wat de maatschappij laat uitschijnen.  Een eerste lijst van geannuleerde vluchten werd pas op 23 juli gepubliceerd, slechts 2 dagen voor de start van de staking, wat passagiers maar weinig tijd laat om zich te herorganiseren.

Om te proberen deze ietwat chaotische situatie in goede banen te leiden en passagiers zo goed mogelijk te informeren, heeft de consumentenorganisatie een specifiek dossier op haar website gepubliceerd met daarin de verschillende situaties die zich kunnen voordoen: www.test-aankoop.be/ryanair.

Laat u niet doen !

Naast de keuze van een alternatieve vlucht of een terugbetaling van het ticket, hebben passagiers recht op een forfaitaire schadevergoeding tussen 250 en 600 euro in functie van de vliegafstand.  Test Aankoop moedigt betrokken passagiers ook aan zich niet te laten overdonderen door de attitude van de Ierse luchtvaartmaatschappij en een schadevergoeding te eisen waarop ze recht hebben via https://eu261expenseclaim.ryanair.com/.

De consumentenorganisatie roept passagiers die 6 weken na het versturen van het formulier geen (bevredigend) antwoord hebben mogen ontvangen op met haar contact op te nemen op 02 892 37 09 zodat een dossier kan worden aangelegd met het oog op een juridische actie, eventueel zelfs een collectieve rechtsvordering[1].[1] N.B. : De advocaten van Test Aankoop komen juridisch tussen voor leden alsook voor passagiers met problemen die door de omstandigheden lid willen worden.