Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

#VEVIBA : Het FAVV-verslag: TA had en heeft gelijk!

19 mrt 2018

Na een eerste maal het verslag van het FAVV, naar aanleiding van de Veviba-affaire, gericht aan minister Ducarme te hebben doorgenomen, wil Test Aankoop wijzen op volgende elementen:

  • Tijdens de Fipronilcrisis van augustus 2018, berichtte Test Aankoop uitvoerig over de gevaarlijke en constante beperking van de werkingsmiddelen van het Agentschap, wat naast minder controles ook leidt tot minder efficiëntie.Het FAVV erkent publiekelijk deze steeds kritischer wordende situatie.De opeenvolgende regeringen zijn hiervoor verantwoordelijk.Test Aankoop verwacht een krachtdadige reactie van de huidige voogdijminister de bevoegdheden van het FAVV in ere herstelt in een steeds complexere sector;

  •  De betrokkenheid van Justitie in het dossier was er dan misschien wel snel maar het functioneren van de juridische diensten was dat heel wat minder.Een punt dat Test Aankoop reeds in het verleden meermaals heeft aangehaald, ook vorige week nog, op 12 maart, tijdens zijn onderhoud met de minister.Dit en de communicatie tijdens een gerechtelijk onderzoek moeten beter.Ook voor verbetering vatbaar is de samenwerking tussen de controle-instanties en de juridische instanties.Zo niet zullen fraudeurs ongestraft blijven en de gezondheid van consumenten in gevaar blijven brengen;
  • Economische fraude met etiketten werd bewezen. Waarom heeft deze fraude niet geleid tot een versterking van de gezondheidscontroles (gezondheidsfraude)?Een “simpele” vorm van economische fraude zoals etiketfraude is veelal een aanwijzing voor fraude op grotere schaal die bovendien bijzonder gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van de consument;

 

Vol ongeduld wacht Test Aankoop op de andere verslagen waaronder die van de audit.  De organisatie zal alle initiatieven van overheidswege, om een herhaling van dergelijke crisissen te voorkomen, analyseren.  Daarenboven heeft Test Aankoop , na beraad, beslist om zich geen burgerlijke partij te stellen maar het dossier wel op de voet te blijven volgen.