Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

Class Action Proximus decoders : onaanvaardbare communicatie van de telecomoperator

09 feb 2018

Test Aankoop heeft kennisgenomen van de brief die Proximus heeft gericht aan alle consumenten die eigenaar waren van een V3-decoder en die zijn ingegaan op het commercieel voorstel van de telecomoperator na zijn schrijven van mei en juni 2016.

Ter herinnering : het arrest van 10 januari van het Brusselse hof van beroep bevestigde de ontvankelijkheid van de class action die werd ingesteld door Test Aankoop tegen Proximus.  De rechters hebben Proximus opgedragen om de betrokken consumenten “onmiddellijk” aan te schrijven zodat zij zich voor de rechtbank kunnen laten vertegenwoordigen door Test Aankoop.

De inhoud van de door Proximus verstuurde brief is echter onaanvaardbaar.  De telecomoperator geeft namelijk de betrokken consumenten de indruk dat zijzelf hun geleden schade moeten bewijzen.  Zo staat er te lezen dat “de mogelijkheid wordt gegeven aan alle betrokken klanten om deel uit te maken van de groep consumenten die van oordeel zijn schade te hebben geleden door de wijze waarop we hebben gecommuniceerd, en het bewijs van eventuele schade te leveren. Hiervoor dient u een brief te richten…”

Niets verplicht echter de consumenten om hun schade te bewijzen.  Het volstaat gewoon eigenaar te zijn geweest van een V3-decoder en te zijn ingegaan op het commercieel voorstel van Proximus na haar schrijven van mei en juni 2016.  Is dit het geval, volstaat het een schrijven te richten aan de burgerlijke griffie van het hof van beroep vóór 9 maart 2018 (https://www.test-aankoop.be/hightech/telecom/nieuws/decoders-proximus-ontvankelijkheid-van-onze-class-action-bevestigd)

Proximus voegt er dus ten onrechte een bijkomende voorwaarde aan toe om te kunnen deelnemen aan de groepsvordering zoals voorzien in het arrest van het hof van beroep.

De consumentenorganisatie richt een schrijven aan Proximus met het verzoek meteen een correcte communicatie te richten aan de betrokken consumenten. Ook de FOD Economie heeft de onjuiste communicatie van Proximus gehekeld.