Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

#Veviba: Test Aankoop ontvangen door Minister Ducarme

12 mrt 2018

Naar aanleiding van het Veviba-schandaal, vroeg Test Aankoop een onderhoud met Minister Ducarme. Dit vond deze ochtend plaats.

De consumentenorganisatie wees de minister op verschillende punten.

Test Aankoop kaartte de lacunes aan van het huidige systeem inzake traceerbaarheid.  Vandaag is elke schakel van de keten enkel verantwoordelijk voor wat net “voor hem” en net “na hem” gebeurt.  Er is dus geen sprake van een globaal en uniform overzicht van traject dat een product aflegt.  Een godsgeschenk voor de fraudeurs…

De organisatie heeft ook de beperkingen van de autocontrole blootgelegd.  We weten dat dit een Europese verplichting is, maar die mag in geen enkel geval controles door onafhankelijke organismen vervangen.  Met andere woorden, de autocontrole moet ook onder controle blijven.  En daarom moet het FAVV beschikken over voldoende budget om fraude tegen te gaan.  En, zoals Test Aankoop reeds heeft aangehaald, is het totaalbudget van de FAVV tussen 2011 en 2016 met niet minder dan 11% gedaald en is de regeringsdotatie met 18% verminderd.  Een daling die heeft plaatsgevonden tijdens de regeerperiode van Charles Michel.  Nog erger is het feit, dat dit heeft geleid tot een daling van controles door het FAVV: - 8,5% tussen 2014 en 2016.

Test Aankoop heeft ook vragen wat betreft de timing van de gebeurtenissen.  Tussen de klacht wegens economische fraude eind 2016 en het vaststellen van de sanitaire problemen is bijna anderhalf jaar voorbijgegaan.  Op een ogenblik dat blijkt dat een onderneming fraudeert met de etikettering, mag men zich toch serieus de vraag stellen of er niet wordt gefraudeerd op andere vlakken.  Worden de gerichte controles door het FAVV wel snel genoeg uitgevoerd?  Heel wat vragen dus waarop Test Aankoop een antwoord hoopt te krijgen in het FAVV-rapport dat voor donderdag is voorzien.

Tot slot betreurt Test Aankoop ook de communicatie door het FAVV.  We weten dat het Agentschap zich niet vrij kan uitdrukken op een ogenblik dat er een juridisch onderzoek loopt.  De consumentenorganisatie vindt echter dat een gemeenschappelijke communicatie door het Parket en FAVV in dossiers waar mogelijk de volksgezondheid in het gedrang komt, noodzakelijk is.  Zo niet leidt dit bij de consument alleen maar tot verwarring en wantrouwen.

De minister nodigde Test Aankoop uit deel te nemen aan een rondetafelgesprek dat hij zal organiseren met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen in deze zaak.