Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Mijn elektriciteitsfactuur is geen belastingbrief; TA zegt stop tegen nieuwe prijsstijgingen

19 okt 2017

Test Aankoop slaagde er dan wel in om via een arrest van het Grondwettelijk Hof de zogenaamde ‘Turteltaks’ te doen vernietigen, de elektriciteitsfactuur blijft volgens de consumentenorganisatie schandalig duur. Daarenboven zijn er heel wat factoren die de volgende jaren de factuur nog verder de hoogte in kunnen duwen, klinkt het bij Test Aankoop. De verbruikersorganisatie lanceert een manifest om haar eisen kracht bij te zetten en hoopt met de steun van de burger te kunnen wegen op het beleid:

www.test-aankoop.be/betaalbareenergie

 

 

676 euro in 2015, 1025 euro in 2017

Zelfs nu de ‘Turteltaks’ van de baan is, blijft de elektriciteitsfactuur voor Test Aankoop een doorn in het oog. Na Duitsland en Denemarken, blijft België de duurste leerling van de Europese klas. Een gemiddeld Vlaams gezin betaalde in 2017 € 1025 voor zijn elektriciteitsfactuur waar dit nog ‘slechts’ € 676  was  in 2015. Een stijging van maar liefst 51%. Meer en meer is de elektriciteitsfactuur van de consument op een belastingbrief beginnen te lijken. Het aandeel van de energie bedraagt nu zelfs al minder dan een derde. De toekomst oogt al niet veel beter … . Test Aankoop zegt kort en krachtig ‘stop’ tegen verdere stijgingen van de factuur.

 

‘En het houdt maar niet op’

De verbruikersorganisatie wijst erop dat er een aantal evoluties zijn in het energielandschap die ertoe kunnen leiden dat de factuur in de nabije toekomst een nieuwe sprong zal nemen. Zo is er zich al geruime tijd een enorm overschot aan warmtekrachtcertificaten aan het opstapelen. Test Aankoop vreest dat ook dat overschot vroeg of laat zal worden doorgerekend via de elektriciteitsfactuur. Verder wordt het steeds meer duidelijk dat we de klimaatdoelstellingen voor 2020 niet zullen halen. Ook dat zal zijn prijs hebben, net als de nog ambitieuzere klimaatambities voor 2030.

De belangrijkste factor om in de buurt te komen van deze doelstellingen, is een stabiel investeringsklimaat voor hernieuwbare energie. Investeren in hernieuwbare energiebronnen is immers maar rendabel als onze kernenergie wordt uitgefaseerd. Over dat laatste is nog steeds geen duidelijkheid. Test Aankoop is al lang vragende partij voor een breed gedragen energiepact dat de lijnen uitzet voor de kernuitstap maar twee jaar na de door de federale regering vooropgestelde datum, is zo’n conventie er nog altijd niet en nu de regering de bevolking zal bevragen over onder andere deze materie, lijkt men weer extra tijd te willen ‘kopen’.

 

 

Mijn elektriciteitsfactuur is geen belastingbrief

Test Aankoop is voorstander van een omslag naar meer hernieuwbare energie en is er zich van bewust dat die transitie geld zal kosten. Dit alles financieren via de elektriciteitsfactuur is evenwel oneerlijk en kan discriminerend zijn. De consumentorganisatie stelt duidelijke eisen in een daartoe opgericht manifest op haar website. Wat eist Test Aankoop ?

 

  • Verlaging van de btw van 21% naar 6% op een basis verbruiksschijf van 1500 kWh 
  • Kleiner maken van het verschil in prijs per kWh tussen grote bedrijven en consumenten. Met een prijs van 30 cent per kWh voor een gezin en 6 cent per kWh voor een groot bedrijf, is de verhouding helemaal scheef getrokken 
  • Ontmanteling van de koterijen die onze intercommunales zijn: minder intercommunales en transparantie over de kosten ervan voor onze factuur. Grondige doorlichting van de nettarieven die bijna de helft van de factuur uitmaken.
  • Een duidelijk energiepact dat de lijnen uitzet voor een kernuitstap en een transitie naar meer groene energiebronnen 
  • De elektriciteitsfactuur ontzien van verdere stijgingen en voor de financiering van de energietransitie kijken naar andere inkomstenbronnen

Wie samen met Test Aankoop zijn stem wil laten horen tegen nieuwe stijgingen van de factuur, kan het manifest tekenen op www.test-aankoop.be/betaalbareenergie