Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Consumentenrechten

Kan een gerechtsdeurwaarder wel aan minnelijke invordering doen? Test-Aankoop vindt van niet!

17 mrt 2015
Problemen en misbruiken met de minnelijke invordering van schulden situeren zich meer en meer bij gerechtsdeurwaarders. Test-Aankoop vindt dan ook dat de voorkeursbehandeling van gerechtsdeurwaarders moet worden afgeschaft en zij evengoed onder de controle en sancties van de FOD Economie moeten vallen. Wie aan minnelijke invordering doet, moet zich aan de regels houden en die gelden, zonder onderscheid, voor iedereen! Het blijft echter nog maar de vraag of dit er zal voor kunnen zorgen dat consumenten niet meer geïntimideerd zijn door de figuur van de gerechtsdeurwaarder en voldoende onderscheid kunnen maken tussen zijn optreden bij een gerechtelijke en een minnelijke invordering. Test-Aankoop denkt van niet!

De Wet Minnelijke Invordering onder de loep 

Test-Aankoop nam vandaag deel aan de hoorzitting van de Kamercommissie bedrijfsleven over de minnelijke invordering van schulden. Wanneer schulden niet worden betaald, kan de schuldeiser alvorens de betaling gerechtelijk af te dwingen, overgaan tot een minnelijke invordering van de schulden. Hierbij wordt de consument aangezet tot betaling buiten een uitvoerbare titel (bv. een vonnis) om. De consumentenorganisatie behandelt jaarlijks ettelijke dossiers waarin de betaling van schulden minnelijk wordt gevorderd en moet jammer genoeg vaststellen dat door problemen en misbruiken heel wat burgers en consumenten te maken krijgen met ronduit onrechtvaardige situaties. Zo worden soms disproportionele kosten aangerekend, krijgt de consument nog altijd onvoldoende informatie over zijn schuld en bijhorende kosten die hij moet betalen, worden stavingsstukken niet ter beschikking gesteld, worden verjaringstermijnen niet gerespecteerd, en blijft het verschil tussen een minnelijke en gerechtelijke invordering voor heel wat verwarring zorgen… 

Problemen met gerechtsdeurwaarders  

Naast een aantal suggesties voor verbeteringen aan de Wet Minnelijke Invordering, heeft Test-Aankoop vandaag vooral aandacht gevraagd voor gerechtsdeurwaarders die naast hun gerechtelijke taken ook aan minnelijke invordering doen. Uit de praktijk blijkt dat ondernemingen meer en meer beroep doen op derden om aan minnelijke invordering van vermeende schulden te doen. Sommige doen hiervoor beroep op klassieke incassobureaus. Almaar meer ondernemingen schakelen echter ook advocaten en gerechtsdeurwaarders in. En precies daar situeren zich veel van de problemen. De ervaring van Test-Aankoop is dat sinds de Wet Minnelijke Invordering het aantal problemen met incassobureaus inderdaad is verminderd, maar dat de problemen met gerechtsdeurwaarders die aan minnelijke invordering doen, blijven bestaan en zelfs toenemen. Veel misbruiken gepleegd door gerechtsdeurwaarders blijven immers ongestraft. Vandaag wordt niet iedereen die aan minnelijke invordering doet op dezelfde voet behandeld. In tegenstelling tot bijvoorbeeld incassobureaus moeten advocaten en gerechtsdeurwaarders die schulden minnelijk invorderen zich hiervoor niet laten registreren bij de FOD Economie, en zijn zij dan ook niet aan de controle en de sancties van de FOD onderworpen. Enkel de Orde van Gerechtsdeurwaarders of Advocaten is hiervoor bevoegd. Diverse organisaties hebben reeds via een tuchtprocedure wanpraktijken van bepaalde gerechtsdeurwaarders aangekaart, echter zonder succes. Tuchtorganen reageren niet op klachten van consumenten of organisaties die consumentenbelangen behartigen, of treden op basis van hun eigen tuchtregels zeer laks op. Het is voor Test-Aankoop dan ook absoluut noodzakelijk dat de voorkeursbehandeling van advocaten en gerechtsdeurwaarders wordt afgeschaft. Wie aan minnelijke invordering doet, moet zich aan de regels houden en die gelden, zonder onderscheid, voor iedereen. 

Kan een gerechtsdeurwaarder wel aan minnelijke invordering doen? 

Veel consumenten maken zelden het onderscheid tussen een minnelijke en gerechtelijke invordering. En dat is zeker zo van zodra de minnelijke invordering wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. Het briefhoofd, de zegel, de taal die wordt gebruikt en het statuut van deze beroepen zorgt bij consumenten voor heel wat verwarring over de procedure, hun rechten en plichten. De status van gerechtsdeurwaarder verleent hen een onmiskenbare machtspositie die de consument beperkt om een geïnformeerd besluit te nemen. En dat weten ondernemingen ook! Uit de praktijk blijkt dat de Wet Minnelijke Invordering ontoereikend is om deze verwarring weg te werken. Controle door de FOD Economie zou ervoor kunnen zorgen dat een aantal misbruiken effectiever worden aangepakt. Het blijft echter nog maar de vraag of één of andere bijkomende verplichting of controle er zal voor kunnen zorgen dat consumenten niet meer geïntimideerd zijn door de figuur van de gerechtsdeurwaarder, ze niet langer verward zijn door het feit dat een gerechtsdeurwaarder ook in het kader van een niet-gerechtelijke procedure schulden invordert, dat  er voor kan worden gezorgd dat consumenten hierdoor geen ongeoorloofde druk ondervinden…  Test-Aankoop denkt van niet! Daarom moet volgens de consumentenorganisatie ernstig worden nagedacht over de vraag of het wel aangewezen is om nog toe te laten dat gerechtsdeurwaarders aan minnelijke invordering doen. Volgens Test-Aankoop wordt die mogelijkheid beter geschrapt.