Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Betalingsdiensten

Elektronische of papieren factuur? De keuze ligt bij de consument!

06 feb 2015
Meer en meer mensen krijgen elektronische facturen opgedrongen, vaak via de kleine lettertjes in gewijzigde contractvoorwaarden. Test-Aankoop herinnert de consumenten er aan dat ze recht blijven hebben op een papieren factuur indien ze dit verkiezen, en dit zonder enige bijkomende kost. De consumentenorganisatie vraagt dat de bevoegde authoriteiten er op toezien dat de overschakeling naar elektronische facturatie conform de wet gebeurt. 

En opeens is daar een elektronische factuur 

Elk jaar worden 400 miljoen facturen verstuurd naar consumenten. Dat is veel papier en veel rompslomp. Veel bedrijven proberen dan ook over te schakelen naar elektronische facturen. Maar de manier waarop dat gebeurt laat vaak te wensen over. Meer en meer mensen krijgen immers elektronische facturen opgedrongen, zonder dat ze daarvan duidelijk op de hoogte zijn gebracht, laat staan daar hun toestemming hebben voor gegeven. Vaak weten consumenten dan ook niet dat er een nieuwe factuur moet worden betaald en worden ze opeens geconfronteerd met herinneringen en aanmaningskosten. En ook eenmaal overgeschakeld naar een elektronische factuur loopt niet alles van een leien dakje. Zo bijvoorbeeld sturen sommige telecomoperatoren een email om eraan te herinneren dat er een nieuwe elektronische factuur beschikbaar is, maar anderen doen dat niet waardoor het risico reëel is dat deze uit het oog wordt verloren en niet tijdig wordt betaald. 

Elektronisch of papier? Consument kan kiezen 

Test-Aankoop wil de consumenten informeren over het feit dat de keuze voor of tegen een elektronische factuur bij hen ligt. Elektronische facturen mogen dan wel worden gepromoot, de consument heeft altijd het recht een elektronische factuur te weigeren en bij een papieren versie te blijven. Dat kan bijvoorbeeld omdat ze dat gemakkelijker vinden, niet thuis zijn in de digitale wereld of eenvoudigweg geen computer hebben om de facturen op te ontvangen. 

Geen extra kost voor papieren factuur 

Kiest de consument voor een papieren factuur, dan mag hem dat niets extra kosten. Bedrijven mogen de prijs voor een product of dienst niet verhogen omdat de consument weigert elektronische facturen te gaan ontvangen. Ze kunnen wel speciale kortingen voorzien voor klanten die wel voor elektronische facturen kiezen, zoals dit bijvoorbeeld ook gebeurt voor cliënten die domicilieringen toestaan. 

Geen elektronische factuur via de kleine lettertjes

Overschakelen naar elektronische facturen kan alleen wanneer hierover een akkoord bestaat tussen de verzender van de facturen en de ontvanger ervan. De klant moet dus zijn toestemming geven. Die toestemming kan uitdrukkelijk worden gevraagd, bijvoorbeeld via een gewone papieren brief. Test-Aankoop stelt echter vast dat dit ook vaak impliciet gebeurt, door een wijziging van de factuurvoorwaarden waarbij op de factuur - vaak in minuscule letters - staat dat wanneer je de factuur betaalt je hiermee ook de wijziging aanvaardt. Het spreekt voor zich dat weinig consumenten weten dat ze op die manier met een elektronische factuur hebben ingestemd. Voor Test-Aankoop is het duidelijk: via de kleine lettertjes klanten een elektronische factuur opdringen kan niet! 

Eisen Test-Aankoop 

Test-Aankoop vraagt dan ook dat de FOD Economie toeziet op de manier waarop bedrijven consumenten laten overstappen naar elektronische facturen en op te treden wanneer dit via verdoken kleine lettertjes gebeurt. De consumentenorganisatie vraagt ook dat ondernemingen niet enkel de wet maar ook de gedragscode “elektronische facturatie” respecteren die onder meer voorschrijft dat bedrijven die van facturatiewijze willen veranderen de consument hier minstens twee keer voordien duidelijk van op de hoogte brengen, ze die keuze nog eens uitdrukkelijk bevestigen, en ze geen achterstalboetes opleggen in geval van niet-betaling van de eerste factuur bij de overschakeling van de papieren naar de elektronische factuur. Test-Aankoop zal ook minister voor Consumenten Kris Peeters en staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Theo Francken contacteren met de vraag erover te waken dat de keuzevrijheid van de consument wordt gerespecteerd, ze bedrijven ertoe aanzetten de gedragscode “elektronische facturatie” te volgen, en desnoods deze bepalingen wettelijk op te leggen.