Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Tandprothesen: oorsprong vaak ongekend

26 jul 2013
Dragers van tandprothesen weten veelal niet in welk land hun prothese werd gemaakt of uit welk materiaal ze bestaat. Ze krijgen die informatie niet vaak spontaan van hun tandarts. Dat blijkt uit een enquête die het gezondheidsblad van Test-Aankoop organiseerde. Sommige tandartsen kopen hun prothesen tegen erg lage prijzen in China of Thailand. De prijs die de patiënt betaalt is dan weer erg hoog en, als er al van een terugbetaling sprake is, dan is die vrij gering of aan strenge voorwaarden onderworpen. Het verbaast dan ook niet dat de enquêteresultaten aantonen dat budgettaire motieven de patiënten veelal leiden in hun keuze. 44 % koos omwille van de kosten voor een minder comfortabele prothese. Op gevaar af achteraf minder tevreden te zijn. Want de enquête van Test Gezondheid toont ook aan dat het percentage ontevreden patiënten bij de ene prothese een stuk hoger kan liggen dan bij de andere.

Test Gezondheid ondervroeg in totaal bijna 3 200 dragers van tandprothesen over de prijs die ze betaalden, de eventuele problemen, hun tevredenheid en het advies en de behandeling van de tandartsen. De onderzoekers konden op die manier informatie verzamelen over verschillende soorten van tandprothesen: kronen, bruggen, uitneembare volledige of gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten enz.

Niet enkel bij de tandarts

De meeste ondervraagden (74 %) deden een beroep op een tandarts in een privépraktijk. Van degenen die een uitneembare (volledige of gedeeltelijke) tandprothese nodig hadden, wendde 17 % zich evenwel rechtstreeks tot een tandtechnicus en 6 % ging meteen naar een tandprothesist. Nochtans zijn die laatste twee beroepen in België niet erkend om tandprothesen te plaatsen. Wanneer de praktijk uitwijst dat bijna een kwart van al wie een uitneembare prothese nodig heeft, bij deze mensen gaat aankloppen, rijst de vraag of het niet tijd is te onderzoeken of tandprothesisten kunnen worden erkend om uitneembare prothesen te plaatsen. Uiteraard zou dat dan gepaard moeten gaan met dwingende eisen op het vlak van opleiding en zouden dezelfde normen van uitrusting en hygiëne moeten gelden als voor tandartsen.

Wat de tevredenheid betreft, scoren de tandartsen in het algemeen goed tot zeer goed voor criteria als bekwaamheid, kwaliteit van de behandeling, inspanning om pijn te vermijden en duur van de ingreep of de behandeling. Het percentage ontevreden patiënten is daarentegen iets hoger wanneer de opvolging na de behandeling en de informatieverstrekking vóór en na de ingreep en de behandeling ter sprake worden gebracht.

Tanden uit China of Thailand?

In deze enquête over tandprothesen komt het tekort aan informatie ook bovendrijven, met name voor bepaalde aspecten. Eén op de twee patiënten kreeg onvoldoende informatie over de mogelijke complicaties. Nochtans zijn die zeker niet zeldzaam eenmaal de tandprothese is geplaatst. 8 % van de ondervraagden meldt zelfs constant problemen te hebben sinds de plaatsing van de prothese.

Ook over de oorsprong van de prothese tasten velen in het duister. De grote meerderheid heeft daar helemaal geen informatie over gekregen en de meeste mensen weten evenmin dat ze ernaar kunnen vragen. Sommige tandartsen kopen hun producten in China of Thailand aan, omdat die landen bodemprijzen hanteren. Die Aziatische tandprothesen zijn zeker niet allemaal van mindere kwaliteit, maar ze beantwoorden toch niet steeds aan de Europese kwaliteitsnormen. Wie kan bijvoorbeeld garanties geven over de gebruikte materialen in deze Aziatische prothesen?
Test Gezondheid vindt alleszins dat de patiënt het recht heeft te weten wat men hem in de mond plaatst.

Hoge kosten vormen een rem

Dan is het met de informatie over de prijzen toch een stuk beter gesteld. In 87 % van de gevallen betaalde de patiënt de prijs die de tandarts op voorhand had genoemd. Tariefzekerheid is in deze overigens geen luxe, want tandprothesen kunnen heel duur zijn en de terugbetaling is beperkt of aan strenge voorwaarden onderworpen. 44 % geeft zelfs toe voor minder comfort te hebben gekozen omdat het anders te duur zou zijn. Uitneembare gebitsprothesen zijn bijvoorbeeld een stuk goedkoper dan tandprothesen die op implantaten worden bevestigd, maar het aantal dragers die sporadisch of constant problemen ondervinden, is in die groep ook duidelijk hoger.

Zo’n 30 % van de personen die met ongemakken te maken krijgen na de plaatsing van de tandprothese, zegt niet op consultatie te zijn gegaan om de problemen te verhelpen.

Transparant en traceerbaar

Test Gezondheid verdedigt het recht van de patiënt te weten waar zijn tandprothese vandaan komt, hoeveel de fabricatie heeft gekost en hoeveel ereloon hij moet betalen. De gegevens over die kosten zouden gedetailleerd op de ereloonnota van de tandartsen terug te vinden moeten zijn.

In principe moeten alle nieuwe prothesen, of ze nu vast of uitneembaar zijn, worden afgeleverd met een conformiteitsattest, waarin ten minste gegevens over de fabrikant (het laboratorium), de gebruikte producten en de aangebrachte wijzigingen zijn opgenomen. De patiënt kan een kopie van dat attest vragen, maar weinigen doen dat of ontvangen het attest ook echt.
Een wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Onkelinx gaat ook in de richting van meer transparantie over de kosten en een grotere traceerbaarheid. Test Gezondheid hoopt dat deze ontwerp tekst snel kracht van wet zal hebben.