Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

DE TEST-AANKOOP WERELD

Belastingen op maat. Nieuwe belastinggids 2013 en CD-Rom van Test-Aankoop

22 mei 2013

De bruine enveloppe en de Belastinggids van Test-Aankoop

Zoals ieder jaar rond deze tijd is de bekende bruine enveloppe van de FOD Financiën weer in de meeste brievenbussen gevallen. Papieren verzamelen, optellen, aftrekken, bewijsstukken zoeken tussen onze papieren … vaak een loodzware opdracht. Gelukkig is er de BELASTINGGIDS 2013 van Test-Aankoop om onze belastingaangifte in te vullen. Die staat vol nuttige informatie en tips om geen euro belasting te veel te betalen. Volledig geactualiseerd en toegankelijk voor iedereen, verstrekt de editie 2013 alle informatie die tot besparingen kan leiden. Onze belastinggids is in de eerste plaats bedoeld om te helpen bij het invullen van de belastingaangifte, maar hij kan ook nuttig zijn voor het nemen van familiale of professionele beslissingen.

Multitax programma voor aangifte en berekening

Naast de nieuwe belastinggids wordt een programma aangeboden op CD-Rom voor de berekening van de belastingen: MULTITAX. Dit programma bestaat uit drie modules:

  • De eerste module dient niet alleen om de belastingen te berekenen op basis van de inkomsten 2012, maar biedt bovendien de mogelijkheid om alle gewenste simulaties uit te voeren.
  • Met de tweede module kan men de werkelijke beroepskosten berekenen. Daarmee kunt u het resultaat printen om als bijlage bij de belastingaangifte te voegen.
  • De derde module is de elektronische versie van een deel van de Belastinggids 2013.

Deze laatste module evenals de laatste optimalisatie mogelijkheden van Multitax zijn beschikbaar via internet. Bij het opstarten verifieert Multitax of de update beschikbaar is, of een update nodig is en wordt die op de juiste plaats geïnstalleerd.

Enkele nieuwigheden

Alle nieuwigheden voor de inkomsten van 2012 komen uiteraard aan bod:

  • De energiebesparende uitgaven betaald in 2012 leveren slechts in specifieke gevallen nog belastingvermindering op.
  • Er worden geen nieuwe belastingverminderingen meer toegestaan voor energiezuinige woningen.
  • Zowat alle kleine beleggers/spaarders zullen een verklaring moeten aanvinken dat de rijkentaks van 4% niet op hen van toepassing is.
  • Wie in 2012 ontslagen werd, heeft in de meeste gevallen recht op een belastingvrije som van 620 euro.
  • Wie een individuele levensverzekering in het buitenland had in 2012, zal dit moeten melden in de aangifte.
  • Ook dit jaar zullen ongeveer anderhalf miljoen belastingplichtigen geen belastingaangifte hoeven in te vullen. Zij ontvangen een voorstel van aangifte onder het motto ‘zwijgen is toestemmen’. Maar waakzaamheid is geboden : heeft de fiscus rekening gehouden met alle aftrekposten ?

De Belastinggids 2013 (154 pagina's) kost 20,32 €, wie het MULTITAX programma wil aanschaffen, betaalt 29,95 € (23,95 €, of 18 € per abonnement, voor leden). Ze kunnen besteld worden bij Test-Aankoop, Hollandstraat 13 te 1060 Brussel of per telefoon op 02/542 32 00.