Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Consumenten vragen de juiste oorsprong van hun voeding!

19 dec 2012
Steeds meer consumenten willen weten waar hun voeding vandaan komt, hetzij om de lokale telers te ondersteunen, hetzij om hun ecologische voetafdruk te verkleinen of zekerheid te hebben over de veiligheid van hun voeding. Vanaf 2014 wordt er een nieuwe Europese regulering rond de verstrekking van voedingsinformatie van kracht, maar Test-Aankoop wijst nu al op enkele lacunes. De consumentenvereniging is voorstander van een duidelijke herkomstvermelding, zonder vage en/of misleidende formuleringen. Er is nood aan een klare, concrete en specifieke etikettering, die niet langer verwarring zaait.
Volgens de Eurobarometer van dit jaar hecht 56 % van de Belgen veel belang aan de oorsprong van zijn voeding. Test-Aankoop vroeg een groot aantal consumenten online naar hun mening en stelt vast dat er een vrij grote voorkeur is – bij zowat de helft van de ondervraagden – voor producten uit eigen land. Helaas is dit niet altijd gemakkelijk te achterhalen, door bijvoorbeeld onnauwkeurige vermeldingen, misleidende afbeeldingen en een verschil tussen de plaats van herkomst en van productie. De consumentenvereniging doet de situatie uit de doeken en werpt een kritische blik op de aangekondigde veranderingen vanaf 2014.

Huidige situatie ontoereikend

Momenteel is de vermelding van de oorsprong enkel verplicht voor een reeks (vooral onverwerkte) producten, zoals rund- en kalfsvlees, eieren, gevogelte uit niet-EU-landen, vis, vers fruit en verse groenten, honing, olijfolie en wijn. Op alle andere eetwaren moet de herkomst enkel worden aangeduid als er een risico bestaat dat de consument wordt verward of misleid. Maar wat betekent verwarring? Hoe zit het bijvoorbeeld met de afbeelding van de Franse vlag op een stokbrood dat geproduceerd is in Nederland? Of met letters in Griekse stijl op yoghurt die in Spanje is gemaakt? Dergelijke trucjes om de consument doelbewust te misleiden, vindt Test-Aankoop onaanvaardbaar. Daarentegen zijn er ook fabrikanten die vrijwillig de oorsprong van hun producten op het etiket vermelden. Deze trend heeft vooral commerciële redenen. Dit bewijst volgens Test-Aankoop dat een veralgemeende oorsprongvermelding wel degelijk mogelijk is, als men zelf wil, en dat er geen excuus is om geen bijkomende regels op te leggen.

Nieuwe regels vanaf 2014

De nieuwe Europese regulering rond de verstrekking van voedingsinformatie aan de consument moet de huidige situatie qua oorsprongvermelding verbeteren. Behalve de algemene en specifieke regels zal de vermelding van de oorsprong ook verplicht worden voor vers vlees van gevogelte, varken, schaap en geit. Hoe precies, ligt nog niet vast. Test-Aankoop is alvast voorstander van een etikettering naar het voorbeeld van rundvlees. Ook de regels van vrijwillige oorsprongetikettering worden aangescherpt: de consument moet kunnen aflezen of het hoofdingrediënt al dan niet een andere oorsprong heeft dan het product zelf. Test-Aankoop ziet dat het liefst met de naam van het land erbij, en dus niet enkel door een vermelding zoals "product van een ander land dan het hoofdingrediënt".

Paspoort alstublieft!

Test-Aankoop vindt dat de consument in één oogopslag de juiste oorsprong van zijn voeding moet kunnen zien, wat nu zeker niet altijd het geval is. Daarnaast moet ook de aanduiding "geproduceerd in …" volgens de consumentenvereniging worden herbekeken. Die heeft nu enkel betrekking op het land van productie en niet op het land van herkomst van de ingrediënten. Voorts vindt Test-Aankoop dat de herkomstvermelding in de toekomst voor nog andere voedingsmiddelen nodig is, meer bepaald voor vlees, melk (ook als ingrediënt van zuivelproducten), onverwerkt voedsel, producten met maar één ingrediënt en producten die voor meer dan 50 % uit een bepaald ingrediënt bestaan. Daarop zou op zijn minst het land van oorsprong moeten staan. Vermeldingen als “EU” en “niet-EU” of “EU en niet-EU” hebben geen enkele betekenis voor de consument. Hoe duidelijker, concreter en specifieker de informatie, hoe beter voor de consument.