Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

De grote enquête over plastische chirurgie

28 jul 2009

Test-Aankoop verzamelde de getuigenissen van 5 000 mensen in 4 landen, waarvan 1 250 respondenten in België. In ons land heeft bijna 16 % van de vrouwen en 8 % van de mannen ooit een beroep gedaan op behandelingen en operaties om hun uiterlijk te veranderen. Mensen die een plastische ingreep ondergingen, zeggen tevredener te zijn met hun uiterlijk en dat hun levenskwaliteit wel verbeterd is, maar die is nauwelijks hoger dan die van mensen die zich zouden willen laten opereren maar het nog niet hebben gedaan. Test-Aankoop eist een specifieke wetgeving die precies vastlegt welke opleiding men moet hebben genoten en over welke competenties men moet beschikken voor elk type van ingreep. Tevens meent Test-Aankoop dat privéklinieken en –kabinetten moeten onderworpen worden aan minimumnormen inzake kwaliteit en veiligheid alsook aan officiële controles en desgevallend sancties, net als de ziekenhuizen. 


5 000 mensen bevraagd

Test-Aankoop verzamelde de getuigenissen van 5 000 mensen in 4 landen, waarvan een deel al een plastische ingreep of schoonheidsbehandeling had ondergaan. Enkel degenen waarbij dit de laatste 5 jaar heeft plaatsgevonden zijn in de resultaten vervat. Voor België namen 1 250 mensen deel aan de enquête die representatief is zowel qua leeftijd, geslacht, regio als opleidingsniveau.


Populair

In de media verschijnen almaar meer berichten over behandelingen (bv. Botox-injecties, …) en operaties om het uiterlijk te laten veranderen zowel bij vrouwen als bij mannen. Er wordt zowel fantastisch werk verricht als ontzettend geknoeid. Getuige van dat laatste zijn de berichten over chirurgen die negatief in de pers komen omwille van complicaties bij hun patiënten. Het totale aantal plastische ingrepen is moeilijk in te schatten. De door het RIZIV terugbetaalde ingrepen namen toe van 78 000 in 1995 tot 110 000 in 2006. Maar veel ingrepen vinden plaats in privéklinieken en –kabinetten en zitten dus niet vervat in de cijfers.


Vrouwen en mannen doen het

In België doen bijna 16 % van de vrouwen en 8 % van de mannen een beroep op behandelingen en operaties om hun uiterlijk te veranderen. Uit de enquête komt naar voren dat 21 % van de vrouwen en 18 % van de mannen zich voor hun uiterlijk schamen in hun relaties met anderen. Vrouwen kijken vaak kritischer naar hun eigen lichaam dan mannen. Al zijn mannen ook heel erg met hun uiterlijk bezig.
59 % van de vrouwen (tegenover 38 % van de mannen) zegt constant bezig te zijn met het eigen gewicht. Dit blijkt ook uit de top 5 van de populairste plastische ingrepen en schoonheidsbehandelingen die men ooit heeft ondergaan. Bij vrouwen halen laserbehandeling (19 %) en liposuctie (17 %) het duidelijk van ooglidcorrectie (15 %), tijdelijke antirimpelinjecties (11 %), borstverkleining (10 %). Bij de mannen ziet de top 5 er helemaal anders uit: neuscorrectie (25,5 %), kincorrectie (12 %), correctie van flaporen (9,5 %), verwijdering oogwallen (8 %) en chemische peeling (8 %).


En waarom?

Zowel vrouwen als mannen geven als voornaamste beweegreden op dat ze een aspect van het uiterlijk dat hen niet beviel, wilden veranderen (43 %). De functionele beweegreden (bv. rugpijn, ademhalingsproblemen) scoort bij mannen 34 % en komt daarmee op de tweede plaats, bij vrouwen pas op de derde plaats (16 %). “Om mij beter te voelen” wordt door nagenoeg evenveel mannen (18 %) als vrouwen (19,5 %) aangeduid als beweegreden. Personen die reconstructieve chirurgie ondergingen zijn niet in de enquête vervat.


Velen kiezen voor privéklinieken en –kabinetten

Er bestaat geen enkele specifieke wetgeving met als gevolg dat iedereen met een wettelijk diploma geneeskunde plastische chirurgie kan uitvoeren. Zo zijn er huisartsen die liposucties uitvoeren. Vele plastische ingrepen zijn in feite zware ingrepen die vereisen dat men een echte specialist is, de gebruikte technieken perfect beheerst en weet wat te doen bij eventuele complicaties. Overigens zijn privéklinieken en –kabinetten niet onderworpen aan dezelfde criteria als ziekenhuizen, onder meer qua omkadering, veiligheid en uitrusting. Toch koos liefst een kwart van de geënquêteerden die een plastische ingreep ondergingen voor dit circuit.


Mogelijke complicaties

Een deel van het lichaam laten bewerken met een scalpel of een laser houdt altijd een zeker risico in. Naast de normale bijwerkingen (zwelling, littekens, …) kan de narcose (als die nodig is) slecht worden verdragen, er kan een infectie optreden, huid kan afsterven, er kan gevoelloosheid optreden van delen van de huid, naast andere complicaties. In geval van borstverkleining bedraagt het percentage bijwerkingen 26 %, complicaties tekenen voor 21 % van de gevallen. Bij vrouwen die een borstvergroting lieten uitvoeren, worden in even grote mate bijwerkingen als complicaties gerapporteerd (23 %). Voor liposuctie wordt aangegeven dat in 37,5 % van de gevallen bijwerkingen voorkwamen en in 12,5 % van de gevallen complicaties. Voor ruim 90% waren de complicaties van voorbijgaande aard.


Tevreden maar geen significant grotere levenskwaliteit

61 % van de vrouwen en 24 % van de mannen die reeds een schoonheidsbehandeling of –operatie ondergingen, wensen er in de toekomst nog eentje te ondergaan. 18% van de vrouwen en 7% van de mannen die nog nooit een plastische ingreep hebben laten doen zouden dit wel willen ondergaan.

De grootste tevredenheidscores worden opgetekend voor borstvergroting (87 %), Botox-injecties (82 %), neuscorrecties en buikwandcorrecties (beiden 70 %), ooglidcorrecties en borstverkleiningen (68,5 en 67 %). Het tevredenheidpercentage daalt fors bij behandelingen waarvan het effect slechts tijdelijk is. Mensen die een plastische ingreep ondergingen zijn tevredener over hun uiterlijk en zeggen dat hun levenskwaliteit wel verbeterd is, maar die is nauwelijks hoger (5 %) dan die van mensen die zich zouden willen laten opereren maar het nog niet hebben gedaan. Mensen die een schoonheidsbehandeling hebben laten uitvoeren, blijken tevredener over hun uiterlijk, maar rapporteren geen grotere levenskwaliteit.


De 5 eisen van Test-Aankoop

1. Er moet een specifieke wetgeving komen die precies vastlegt welke opleiding men moet hebben genoten en over welke competenties men moet beschikken voor elk type van ingreep.
2. Privéklinieken en –kabinetten moeten onderworpen worden aan minimumnormen inzake kwaliteit en veiligheid alsook aan officiële controles en desgevallend sancties, net als de ziekenhuizen.
3. Schoonheidsinstituten zouden zich moeten beperken tot niet-medische handelingen. Technieken als laserbehandelingen en injecties vergen immers een minimum aan medische competenties en adequate opvolging.
4. Het betrokken medische corps moet verplicht worden de patiënten correct te informeren over bijwerkingen en mogelijke complicaties.
5. Overdreven positieve en misleidende reclame voor dergelijke ingrepen moet verboden worden.