Test-Aankoop wil u informeren dat onze website gebruik maakt van cookies om het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren zodat wij kwaliteitsvolle producten en diensten kunnen leveren. Door het gebruik van onze website aanvaardt u dit beleid en geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. U kunt de instellingen hier wijzigen of meer informatie vinden.

Onze missie

Test-Aankoop evalueert producten en diensten teneinde gepersonaliseerde adviezen te geven aan zijn leden. Wij werken eveneens continu aan de verdediging van alle consumenten via contacten met de overheid of via gerechtelijke acties.

De missie van Test-Aankoop is sinds zijn ontstaan onveranderd gebleven: de belangen van de consumenten behartigen, oplossingen zoeken voor hun problemen, en hen helpen om hun rechten te laten gelden (recht op keuzevrijheid; recht op toegang tot informatie; recht op toegang tot het gerecht; recht op gezondheid, veiligheid en een gezond leefmilieu; recht op onderwijs en vorming).

Door vergelijkende tests uit te voeren en daarna de producten of diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de verf te zetten draagt Test-Aankoop actief bij tot de verbetering van producten en diensten bestemd voor consumenten.
Bovendien probeert Test-Aankoop telkens wanneer mogelijk de behartiging van de belangen van de consumenten te koppelen aan duurzame ontwikkeling. Concreet leidt men de consumenten in hun keuze naar oplossingen die enerzijds goed van kwaliteit en voordelig geprijsd zijn en anderzijds rekening houden met het milieu.

Verder wordt ook aandacht besteed aan ethisch consumeren en de implicaties inzake CSR (Corporate Social Responsibility of maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Ten slotte vergeet Test-Aankoop ook de meest kwetsbaren onder de consumenten niet. Er wordt bijvoorbeeld voor geijverd om het begrip "universele dienstverlening" in verschillende sectoren te laten toepassen (o.m. banken, telecom, energie). En er wordt ook aandacht besteed aan het gebruiksgemak van huishoud- en andere toestellen voor personen met lichamelijke beperkingen.