Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Onze geschiedenis

Test-Aankoop is een onafhankelijke organisatie die de belangen van de consumenten in België behartigt sinds 1957. Test-Aankoop is de belangrijkste contactpersoon van de Belgische overheid over vragen die in het belang zijn van de verdediging van consument sinds meer dan 50 jaar.

De vzw Test-Aankoop werd in 1957 opgericht door vrijwilligers, naar het voorbeeld van Britse en Amerikaanse voorlopers. De wijze van informatieverstrekking was voor iedereen nieuw: vergelijkend warenonderzoek. Voor de eerste maal in ons land durfde een organisatie het aan om de sterke punten en de gebreken van producten te vergelijken en ging men zelfs zo ver het ene product aan te raden en het andere af te raden.

Test-Aankoop evolueerde over de decennia heen tot een grote consumentenorganisatie, die zich, door samen te werken met andere consumentenorganisatie, ook op Europees vlak kan laten gelden.

 • 1957 Test-Aankoop, meer bepaald de vzw Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop, wordt door een groepje vrijwilligers opgericht.
 • 1959 Het eerste nummer van het magazine Test-Achats komt uit, met vergelijkende tests van producten en de aanduiding van Beste Kopen. Aanvankelijk verschijnt het magazine om de drie maanden, maar het wordt gauw een tweemaandelijkse uitgave en nadien een maandblad. In 1960 ziet het eerste nummer van de Nederlandstalige versie Test-Aankoop het levenslicht.
 • 1959 Test-Aankoop staat mee aan de wieg van de IOCU (International Organisation of Consumers Unions), het latere CI (Consumers International).
 • 1960 In Brussel wordt het BEUC (Bureau européen des Unions de Consommateurs) opgericht, de spreekbuis van de consument bij de Europese instanties. Test-Aankoop is een van de zes stichtende leden.
 • 1961 De Belgische Raad voor het Verbruik wordt opgericht. Er zijn 27 leden, waaronder Test-Aankoop.
 • 1970 Er komt een tweede magazine bij, Test-Budget, met vergelijkend onderzoek van financiële producten (verzekeringen, kredieten, beleggingen) en de aanduiding van Beste Keuzes.
 • 1972 Test-Aankoop is medestichter van de ETG (European Testing Group), inmiddels ICRT (International Consumer Research & Testing) geworden, een soort van Europese coöperatie van consumentenorganisaties die gezamenlijk tests uitvoeren, met schaalvoordeel als grote troef. De eerste "Praktische Gids" komt uit ("Voor kleine spaarders"), de eersteling van een uitgebreide collectie boeken voor de consument.
 • 1973 Het magazine Test-Recht komt uit.
 • 1974 De eerste modelovereenkomst komt tot stand en er wordt een juridische telefoonpermanentie op touw gezet.
 • 1975 Test-Aankoop verhuist van de Koningsstraat in 1000 Brussel naar de Hollandstraat in 1060 Brussel, waar de kantoren met de jaren geleidelijk worden uitgebreid.
 • 1981 De Geschillencommissie NAVEM-Test-Aankoop wordt opgericht voor de meubelsector. Later worden nog soortgelijke overeenkomsten gesloten, onder meer met de reissector en de textielreinigingssector. De Geschillencommissie Reizen wordt zelfs erkend door de minister van Economie.
  Het weekblad Budget Week wordt boven de doopvont gehouden, gericht op onafhankelijke analyse van beleggingen.
 • 1983 Er wordt een Dienst Individuele Hulpverlening opgericht om abonnees persoonlijke bijstand te verlenen.
 • 1984 Het magazine Test-Aankoop krijgt voor de eerste keer een nieuwe look (formaat, vormgeving, kleuren).
  Test-Budget en Test-Recht versmelten tot Budget & Recht. De juridische structuren van Test-Aankoop worden herzien. Naast de vzw Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop wordt de coöperatieve vennootschap Verbruikersunie Test-Aankoop opgericht, die instaat voor de uitgave van alle publicaties van de organisatie.
 • 1986 Er wordt een lobbydienst opgericht, die zich toelegt op het vertegenwoordigen van de consument, de latere Lobby- & Persdienst.
 • 1987 Er wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met OCU uit Madrid, wat geleid heeft tot de publicatie van Spaanse bladen naar het model van Test-Aankoop en Budget & Recht.
 • 1989 Er komt een soortgelijke overeenkomst met Comitato Difesa Consumatori Altroconsumo uit Milaan dat instaat voor de publicatie van Italiaanse consumentenbladen.
 • 1991 Er wordt een samenwerkingsakkoord gesloten met DECO uit Lissabon dat in Portugal het consumententijdschrift Pro Teste uitgeeft.
 • 1993 Er komt een nieuw blad bij, Fondsen & Sicavs.
 • 1994 Als antwoord op een groeiende vraag naar betrouwbare gezondheidsinformatie wordt Test Gezondheid gelanceerd.
 • 1995 In Frankrijk wordt ESTCF opgericht, dat het blad TPV Placements uitgeeft.
 • 1996 De eerste contacten vinden plaats waarbij met diverse sectoren wordt onderhandeld over voordelen voor de abonnees van Test-Aankoop.
 • 1997 Test-Aankoop verovert zijn plaats op het internet met een eigen website.
 • 2001 Er komt een nieuw model voor de bijstand aan de consumenten, de Totaalservice: de abonnees hebben naast de informatie via de magazines en het internet ook recht op individuele bijstand via het Contact Center en ze kunnen gebruik maken van een reeks voordelen die speciaal voor hen werden onderhandeld. De vzw OOBC (Onafhankelijke Organisatie ter Bescherming van de Consument) wordt opgericht voor arbitrage en bemiddeling.
 • 2002 Ook met de Braziliaanse Associação Brasileira de Defesa do Consumidor wordt een samenwerkingsakkoord gesloten.
 • 2004 De verbouwings- en uitbreidingswerkzaamheden in de Hollandstraat zijn rond. Alle diensten zijn na een tijdelijke scheiding weer samen gehuisvest in een geheel nieuw gebouw.

 

 • 2007 Test-Aankoop viert zijn 50-jarig bestaan
 • 2012 Om beter tegemoet te komen aan de noden van de hedendaagse consument lanceert Test-Aankoop een nieuwe website volgens een volledig nieuw concept.