Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Onze waarden

3 waarden die ons helpen in onze keuze en ons helpen bij onze actie te kiezen

Expert

Het welslagen van onze missie hangt af van onze geloofwaardigheid en de erkenning die we genieten in professionele milieus, overheidsinstellingen en de media, en bijgevolg van de kwaliteit van ons werk: deze berust op de expertise van onze 300 hooggeschoolde medewerkers, alle specialisten in hun vakgebied, onze beproefde en doorzichtige werkmethodes die voortdurend worden bijgestuurd, en bovenal onze veeleisende professionele ethiek.

Onafhankelijk

Onze missie vereist een totale onafhankelijkheid, zowel op financieel, politiek als ideologisch vlak, en t.o.v. fabrikanten en leveranciers. Wij aanvaarden geen gratis stalen voor onze vergelijkende test. Alle producten die wij testen worden door onszelf, op anonieme wijze aangekocht in de kleinhandel. Onze adviezen en onze standpunten zijn het resultaat van onze eigen expertise en worden op geen enkele manier ingegeven door externe druk. De inkomsten die voortvloeien uit onze activiteiten worden in hun totaliteit geherinvesteerd, ten behoeve van de consumenten.

Dicht bij u 

In al onze activiteiten houden wij steeds het publiek voor ogen waarvoor we het allemaal doen, de consumenten in het algemeen en onze abonnees in het bijzonder. Wij luisteren en houden rekening met hun noden en verwachtingen, reiken hen adviezen aan op maat, waar mogelijk geïndividualiseerd, en zorgen voor een snelle en aangepaste dienstverlening die evolueert met hun veranderende behoeften. Wij behartigen de belangen van alle consumenten bij regionale, federale en Europese overheden en via vertegenwoordiging in overheidsorganen zoals bv. de Raad voor Verbruik, maar worden ook daarbuiten en door de media vaak geraadpleegd over consumentgebonden dossiers.