Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Internationale samenwerking

Test-Aankoop heeft samenwerkingsakkoorden gesloten met andere lokale consumentenorganisaties. Daarenboven, op internationaal niveau, is Test-Aankoop lid van het BEUC, CI (Consumers International) en ook de ICRT (International Consumer Research and Testing).

Test-Aankoop heeft samenwerkingsakkoorden gesloten met een aantal onafhankelijke consumentenorganisaties in Europa.

In 1987 kwam zo'n eerste akkoord tot stand met de Spaanse OCU (Organizacion de Consumidores y Usuarios). Andere akkoorden volgden in 1989 met het Italiaanse Comitato Difesa Consumatori Altroconsumo en in 1991 met het Portugese DECO.

Die samenwerking bestaat uit het gezamenlijk opzetten van bepaalde studies en onderzoeken om zo te genieten van schaalvoordelen, om met de resultaten ervan meer druk te kunnen uitoefenen op fabrikanten wiens afzetmarkt zich ook niet beperkt tot de nationale grenzen. Door het innemen van gezamenlijke standpunten kunnen we hierdoor ook meer gewicht in de schaal werpen bij de Europese overheidsinstellingen die steeds meer verantwoordelijkheden dragen en van het Europa van morgen in de eerste plaats een Europa van de consument maken (de 4 consumentenorganisatie samen vertegenwoordigen liefst 1 miljoen Europese consumenten).

In 2002 werd een soortgelijk samenwerkingsakkoord gesloten met de Braziliaanse consumentenorganisatie Associaçâo Brasileira de Defensa de Consumidor.

Test-Aankoop maakt deel uit van een technisch samenwerkingsverband tussen consumentenorganisaties binnen het kader van ICRT (International Consumer Research & Testing). Op die manier kan de kostprijs van grote tests worden gedrukt. Heel wat dure producten zoals auto's, autobanden, fotoapparaten, televisietoestellen en dergelijke zijn immers identiek in de verschillende landen en door die producten gezamenlijk aan te kopen en te testen bespaart men dus kosten. Maar men pikt daardoor ook andere voordelen mee: het heeft bijvoorbeeld een grotere impact wanneer de resultaten gelijktijdig in verschillende Europese landen worden gepubliceerd, de technische knowhow kan met de hele groep worden gedeeld, er kan samen een lab worden gekozen dat wereldwijd een goede faam geniet.

Daarnaast is Test-Aankoop – net zoals een nog steeds groeiende groep van consumentenorganisaties (de laatste jaren vooral uit Oost-Europa) - lid van het BEUC (Bureau européen des Unions de Consommateurs). De belangrijkste doelstelling van het BEUC is invloed uitoefenen op het beleid van de Europese Unie in het belang van alle consumenten, met als uitgangspunt dat de eenheidsmarkt de belangen van de consumenten moet dienen en niet omgekeerd.

Verder is Test-Aankoop ook lid van CI (Consumers International), de instantie die wereldwijd alle consumentenorganisaties overkoepelt. CI bevordert de belangenbehartiging van de consumenten dus over de hele wereld en moedigt de onderlinge hulp tussen de consumentenorganisaties aan.