Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Publicaties over Gezondheid

Test Aankoop zet gehoorbescherming eerst met groepsaankoop #Eartoprotect

26 jul 2019

De cijfers over jongeren die gehoorschade oplopen zijn alarmerend, maar liefst 75% heeft af en toe last van een tuut in de oren. Het festivalseizoen draait op volle snelheid en Test Aankoop wil daarom zoveel mogelijk mensen sensibiliseren. Om de stap naar de kwalitatieve gehoorbescherming voor iedereen mogelijk te maken wordt een groepsaankoop georganiseerd.

TA dient klacht in bij Belgische Mededingingsautoriteit over prijs van geneesmiddel Spinraza

24 jul 2019

Spinraza is een weesgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de zeldzame ziekte spinale musculaire atrofie (SMA) en wordt op de markt gebracht door het farmagroep Biogen.  Voor Test Aankoop, dat het dossier samen met Italiaanse zusterorganisatie Altroconsumo bestudeerde, is het verschil tussen de kosten voor het op de markt brengen van dit product en de vraagprijs door het bedrijf helemaal niet in verhouding.  Beide organisaties hebben een klacht ingediend bij hun respectievelijke mededingingsautoriteit wegens misbruik van een machtspositie.

ISDIN: vervolg maar niet het einde

09 jul 2019

Ingevolge een test van 14 zonnesprays uitgevoerd door Test Aankoop door een onafhankelijk en gecertificeerd laboratorium, werd de spray ‘ISDIN Pediatrics Transparent SPF 50+’ in quarantaine geplaatst door de FOD Volksgezondheid omdat bleek dat de zonnefactor slechts 15 was waar die normaal meer dan 50 diende te zijn.  Vorige week donderdag werd de quarantaine opgeheven na de bekendmaking van nieuwe testresultaten, uitgevoerd in Spanje, waaruit bleek dat de correcte beschermingsfactor weldegelijk werd gehaald.  Volgens de FOD Volksgezondheid zou de in Spanje uitgevoerde test hebben uitgewezen dat in geval van bepaalde nieuwe producten zoals sprays verschillende resultaten kunnen worden bekomen afhankelijk van de methodologie, zelfs al wordt dezelfde ISO-norm gerespecteerd.  Deze norm, daterend uit 2010, moet dus dringend worden herzien.

Homeopathie: tijd voor een debat!

21 jun 2019

Door duidelijkheid te scheppen over de stand van het onderzoek naar homeopathische behandelingen en kruidengeneesmiddelen en door hiermee in de media te komen, wilde Test Aankoop een debat op gang brengen in de richting van een echt kader. Ons doel was om meer transparantie te creëren in een ondoorzichtige sector en correcte informatie voor de consument na te streven. Dit nieuws is het voorwerp geweest van heel wat verontwaardigde reacties in de media en op de sociale netwerken.  Het lijkt erop dat het onderwerp niemand onverschillig laat...

Test Aankoop hekelt de zonnespray ISDIN

22 mei 2019

Goed nieuws want u hoeft niet speciaal naar de apotheek te gaan: de sprays die voor ons het label “Beste Koop” of “Beste van de Test” verdienen, worden ook verkocht in de supermarkt. Alle geteste sprays bieden voldoende bescherming, met uitzondering van de spray van ISDIN die nauwelijks dezelfde bescherming biedt als een SPF 15 tegen UVB en niet voldoet aan het wettelijke minimum voor bescherming tegen UVA.  Deze zelfde spray is ook de enige die stoffen bevat die allergieën kunnen veroorzaken. De spray van het merk Uriage bevat een hormoonverstorende stof. Test Aankoop nam contact op met deze twee fabrikanten en informeerde de FOD Volksgezondheid over de resultaten.

www.testaankoop.be/vergelijkzonnecreme

België moet lans breken voor meer transparantie over prijszetting en werkzaamheid geneesmiddelen.

10 mei 2019

België moet de internationale resolutie die meer transparantie wil creëren over prijsonderhandelingen en de veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen steunen.  Daar dringen Test Aankoop, Artsen Zonder Grenzen, Dokters van de Wereld, het Vlaams Patiëntenplatform, la Ligue des Usagers des Services de Santé, de CM, de Socialistische Mutualiteiten, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteiten en het Neutraal Ziekenfonds op aan.  Deze resolutie werd ingediend op initiatief van Italië bij de Algemene Vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie. De voorgestelde maatregelen moeten garanderen dat de nationale overheden de nodige info krijgen om verantwoorde beslissingen te nemen over de prijs van een geneesmiddel en over de terugbetaling ervan.

Uitkomsten klinische proeven te vaak stil gehouden

30 apr 2019

Universiteiten binnen Europa overtreden op grote schaal de transparantieregels voor klinische proeven met geneesmiddelen, dat blijkt uit onderzoek van een internationale coalitie van onafhankelijke organisaties waarvan ook Test Aankoop deel uitmaakt. Het niet of laattijdig publiek maken van alle resultaten van deze proeven is niet alleen een verspilling van publieke middelen, het heeft ook nefaste gevolgen voor patiënten en de volksgezondheid. De organiaties eisen dat overheden en universiteiten een prioriteit maken van het publiceren van de resultaten van alle klinische proeven.

Luiers voor baby’s: geen reden tot paniek

23 jan 2019

Test Aankoop heeft kennis genomen van de luiertest uitgevoerd door het Franse Veiligheidsagentschap voor Voeding, Leefmilieu en Werk (ANSES).

Symposium vraagt aandacht voor ontsporende geneesmiddelenprijzen en hoge medische noden

08 nov 2018

Kom op tegen Kanker, Dokters van de Wereld en Test Aankoop presenteren 10 oplossingen voor de volgende regering

De prijzen van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen swingen de pan uit. De terugbetaling ervan zet het budget van de ziekteverzekering zwaar onder druk. Tegelijkertijd worden er voor belangrijke medische noden geen of onvoldoende geneesmiddelen (zoals nieuwe antibiotica) ontwikkeld. Test Aankoop, Dokters van de Wereld en Kom op tegen Kanker kaarten de problematiek vandaag aan op een symposium in het federaal parlement. Ze formuleren er tien aanbevelingen rond de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medische behandelingen voor de volgende regering. Alle politieke partijen vinden dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Negen van de tien aanbevelingen krijgen de steun van de meerderheid van de politieke partijen. Hun reacties worden publiek gemaakt. 

www.betaalbaregeneesmiddelen.be

 

 

Stop het eenmalig gebruik van plastic in supermarkten !

04 jun 2018

Elk jaar komen 30 miljoen ton plastic in onze zeeën en oceanen om vervolgens uiteen te vallen in kleine deeltjes plastic, microplastics.  Een regelrechte milieuramp.  Om dit fenomeen te bekampen, maakte de Europese Commissie onlangs haar intentie bekend om plastics voor eenmalig gebruik zoals rietjes en wattenstaafjes te verbieden.  Het wetgevend Europees parcours is echter traag  en er is geen tijd te verliezen.Daarom lanceert Test Aankoop een petitie, gesteund door Milieuministers Marie Christine Marghem, Joke Schauvliege, Céline Frémault en Carlo di Antonio, met de bedoeling de op de Belgische markt vertegenwoordigde supermarkten te overtuigen te stoppen met de verkoop van plastic materiaal dat slechts eenmalig gebruikt wordt.  Een eerste kleine stap in de goede richting.

www.test-aankoop.be/stopmicroplastics

#Stopmicroplastics