Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Onze andere rechtsvorderingen

Test-Aankoop wint rechtszaak tegen Style Design

Test-Aankoop waarschuwde de consumenten voor de agressieve verkooppraktijken van de meubelzaak ABS/Style Design.  Dit bedrijf klaagde Test-Aankoop aan wegens laster. De rechter in beroep heeft deze vraag afgewezen omwille van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.  Hij veroordeelde Styl Design daarentegen voor een hele reeks onrechtmatige praktijken.  

Aanvaard

Omwille van de persvrijheid heeft de rechtbank Test-Aankoop toch gelijk gegeven in het proces tegen de niet al te scrupuleuze meubelzaak ABS/Style Design.

In een artikel dat we publiceerden in 2011, stelden we de twijfelachtige verkooppraktijken van bepaalde meubelverkopers aan de kaak: mensen telefonisch uitnodigen, geschenken beloven, grote kortingen toekennen “omdat u het bent”, kortom, zogenaamde “marseilleverkoop”. Dat artikel is niet in goede aarde gevallen bij de meubelzaak ABS/Style Design, die een rechtszaak tegen ons aanspande wegens laster. In eerste instantie verkreeg de aanklager dat we het artikel van onze website moesten halen en nummer 217 van ons magazine Budget & Recht niet mochten uitbrengen.

Wij gingen daartegen in beroep en tekenden met name verzet aan tegen de onrechtmatige verwijzingen naar de Geschillencommissie Meubelen, waar zowel Test-Aankoop als de beroepsfederatie van meubelhandelaars deel van uitmaken.

Uiteindelijk hebben we over de hele lijn gelijk gekregen.

Persvrijheid

De rechter verwierp in een arrest van 16 januari 2013 de vraag van ABS/Style Design om ons te veroordelen wegens laster. Meer nog, de rechter benadrukte het belang van de persvrijheid als logisch gevolg van de vrijheid van meningsuiting in een democratische maatschappij. Vanuit dat opzicht zou de intrekking van het magazine dan ook duidelijk buiten proporties geweest zijn en inbreuk doen op het recht van Test-Aankoop om het publiek volledig te informeren.

Tezelfdertijd verkregen we dat ABS/Style Design veroordeeld werd voor een hele reeks onrechtmatige praktijken. Zo kreeg de firma meer bepaald het verbod om:

  • de naam van Test-Aankoop (vermeld in de algemene voorwaarden) te gebruiken om onterecht profijt te trekken van onze goede reputatie;
  • de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door Test-Aankoop en Navem (en die auteursrechtelijk beschermd zijn), slaafs te kopiëren, maar er een schadevergoeding van 30 % aan toe te voegen ingeval de koper de overeenkomst verbreekt;
  • mensen om de tuin te leiden door te beweren lid te zijn van de Geschillencommissie Meubelen, terwijl dat niet zo is;
  • door middel van een automatisch belsysteem (dat wettelijk verboden is) potentiële klanten uit te nodigen in de winkel;
  • een schadevergoeding van 30 % op te leggen ingeval de koper de overeenkomst verbreekt, wat onwettelijk is, omdat die voorwaarde niet wederkerig is (ze geldt niet als de verkoper het contract verbreekt);
  • dienst te doen als kredietgever door de mogelijkheid aan te bieden om de woonkamermeubelen in maandelijkse schijven af te betalen, zonder erkend te zijn als kredietgever.

Voor dit alles kreeg ABS/Style Design een dwangsom van € 5 000 per inbreuk of per dag vertraging opgelegd.

Tevens verkregen we de publicatie van deze gerechtelijke beslissing in de gewone pers.

Wij zijn uiteraard zeer verheugd over dit vonnis, omdat het ons in staat stelt de oneerlijke praktijken van bepaalde verkopers aan de kaak te blijven stellen, zonder te moeten vrezen voor censuur.