Waarom gebruiken we cookies? We gebruiken eigen cookies en cookies van derden om de kwaliteit van de navigatie te verbeteren, inhoud te personaliseren, statistieken te genereren, advertenties aan te passen aan je voorkeuren en je interactie met je sociale netwerken te vergemakkelijken. Voor dit doel verwerken we persoonlijke gegevens, zoals je browsergegevens. Als je je bezoek aan onze website voortzet, aanvaard je onze cookies. Als je meer informatie wenst over ons cookiebeleid of alle of sommige cookies wilt annuleren, klik dan hier

Roaming

Europees voorstel tot volmaking van een geüniformiseerde telecommarkt

De Europese Commissie heeft het ambitieuze plan opgevat om een geüniformiseerde telecommarkt op poten te zetten. Onder de meest opvallende voorstellen vindt men de afschaffing van de roamingkosten. Daarnaast plant men om de contracten te uniformiseren, het buitenlandse operatoren te vergemakkelijken diensten aan te bieden in een andere lidstaat en de operatoren een verplichting op te leggen om de « netneutraliteit » te respecteren.

Hangend

De Europese Commissie heeft het ambitieuze plan opgevat om een geüniformiseerde telecommarkt op poten te zetten

 

Onder de meest opvallende voorstellen vindt men de afschaffing van de roamingkosten. In de praktijk zal een telefoongesprek binnen Europa niet duurder mogen zijn dan een nationaal gesprek. Dat geldt zowel voor uitgaande gesprekken, als voor ontvangen gesprekken. U zult dus ook niet meer moeten bijbetalen voor een ontvangen gesprek in het buitenland. Binnen de Europese grenzen zullen dus enkel nog nationale tarieven gelden, waar wij als consumentenorganisatie natuurlijk bijzonder mee opgezet zijn. Dat mag uiteraard niet betekenen dat de providers hun gewone tarieven kunnen optrekken als compensatie voor de misgelopen winsten! Hoewel de providers daar natuurlijk niet erg gelukkig over zijn, moedigen wij de Commissie aan om op dit punt geen toegevingen te doen.

Daarnaast wil de Commissie binnen ditzelfde plan ook de rechten van de consument uniformiseren op Europees niveau. Dat is voor Test-Aankoop echter enkel aanvaardbaar zolang de verworven rechten van de Belgische consument niet worden teruggeschroefd. Wij hebben te lang gestreden voor rechten zoals de mogelijkheid om een telecomcontract na zes maanden op eender welk moment te kunnen stopzetten.We zullen dan ook niet nalaten om de Belgische en Europese autoriteiten te interpelleren om ons standpunt voor wat dit belangrijke aspect betreft duidelijk te maken.

Er zou eveneens een "EU paspoort" moeten komen, waardoor telecomoperatoren worden erkend in andere Europese landen, net als een Europees controleorgaan voor het frequentiespectrum. De providers zullen daarnaast netneutraliteit moeten garanderen: de gebruiker vrije toegang geven tot alle informatie op het internet, dus ook tot diensten zoals Skype of VoipBuster. Wij vinden dat de commissie dit recht onverkort moet inschrijven zodat providers onder geen enkel beding hiervan kunnen afwijken.

 

Wanneer zou deze hervorming goedgekeurd en van kracht moeten zijn ? De Europese Commisie zou haar voorstel van Verordening voorstellen in september 2013. Vervolgens zal de tekst moeten aangenomen worden door het Parlement en de Raad. De Europese Commissaris bevoegd voor het dossier, Neelie Kroes, heeft aangekondigd dat de Verordening goedgekeurd zou moeten zijn voor de Europese Verkiezingen in mei 2014. Dit dossier is belangrijk omwille van de grote belangen van operatoren en consumenten. Het is evident dat nog veel discussies zullen volgen…