×

We gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

Meer uitleg

Algemene voorwaarden van de groepsaankoop.

De groepsaankoop geldt enkel voor particulieren. De volgende bepalingen gelden voor iedereen die deelneemt aan de groepsaankoop. Neem dus uw tijd om ze te lezen en te begrijpen. U mag alleen deelnemen aan de groepsaankoop als u bereid bent om deze bepalingen en ons privacybeleid na te leven.

1. INSCHRIJVING

We proberen het proces van de selectie van een nieuwe energieleverancier en uw daaropvolgende aanvraag om over te schakelen vlot te doen verlopen. Vergeet echter niet dat we alleen een rol spelen als tussenpersoon voor de overschakeling naar uw nieuwe leverancier. Na inschrijving op deze site en als u een van de voorgestelde prijsofrertes aanvaardt, is uw nieuwe leverancier verantwoordelijk voor het voltooien van de overschakeling.

Geef juiste en volledige informatie. Als onderdeel van het groepsaankoopproces zullen we u een individuele raming van uw besparing sturen om u te tonen hoeveel u naar verwachting zou kunnen besparen door over te schakelen op het tarief van een van de leveranciers met wie wij in het kader van de groepsaankoop een prijsvoorstel hebben onderhandeld. De aanduiding van uw mogelijke besparing kan alleen beschouwd worden als een zo goed mogelijke schatting, die meer betrouwbaar wordt naarmate u ons tijdens het registratieproces zo precies mogelijk informatie verschaft waar we dit aanbevelen.

Zorg ervoor dat u zorgvuldig alle gevraagde gegevens invult in het aanvraagformulier voor de overstap; anders kan uw aanvraag verworpen worden.

Gebruik de groepsaankoop op een verantwoorde manier en doe niets dat de reputatie van Test-Aankoop kan schaden of overlast kan veroorzaken aan derden. Als u niet zelf de persoon bent die de energiefactuur betaalt, moet u de uitdrukkelijke toelating verkrijgen van degene die ze betaalt alvorens u in hun naam de aanvraag mag doen.

Wij kunnen uw aanvraag weigeren of een verdere deelname aan de groepsaankoop verhinderen als wij ervan overtuigd zijn dat u de dienst niet op een verantwoorde manier gebruikt en/of verkeerde of misleidende informatie levert.

2. VAN LEVERANCIER VERANDEREN

Alvorens u zich verbindt tot de overstap, moet u nagaan of het nieuwe tarief geschikt voor u is. U moet ook de algemene voorwaarden van uw nieuwe leverancier lezen en begrijpen alvorens u zich verbindt tot een overstap. In het kader van de groepsaankoop zullen wij u daar steeds toegang toe geven.

Geschatte besparingen. Hoewel we ons best zullen doen om ervoor te zorgen dat bij benadering een schatting van uw mogelijke besparing te geven, kunnen we niet garanderen dat u in staat zult zijn om uw geschatte besparing te verwezenlijken. Onder meer schommelingen van de energieprijzen kunnen er de oorzaak van zijn.

Annulatie: Als u van mening verandert nadat u de offerte van leverancier expliciet hebt aanvaard en u toch beslist niet naar de energieleverancier over te stappen, neem dan contact op met uw nieuwe energieleverancier om hem dat te melden. U beschikt over een korte periode om kosteloos te annuleren maar de exacte periode zal afhangen van uw nieuwe energieleverancier, controleer dus zorgvuldig de bepalingen en algemene voorwaarden. Vanaf de dag waarop u een schriftelijke bevestiging op de offerte van het leverancier hebt verstuurd krijgt u minstens 14 werkdagen om het contract te annuleren.

Contacteer uw nieuwe leverancier voor een update over uw aanvraag als u niets van hem hebt gehoord binnen de 2 weken na ontvangst van de bevestigingsmail van uw intentie over te stappen.

Wij zijn geen energieleverancier. Wij helpen alleen bij de overstap naar uw nieuwe energieleverancier. Elke overeenkomst die u sluit als gevolg van onze groepsaankoop geldt tussen u en uw energieleverancier. Wij zijn geen partij bij dat contract en zijn dus evenmin aansprakelijk voor verliezen die u lijdt als het gevolg van het ondertekenen van dat nieuwe energiecontract.

3. AANSPRAKELIJKHEID

Alle inhoud die u afdrukt of downloadt van de website voor de groepsaankoop is louter voor uw persoonlijk gebruik bestemd. U mag onze websites (of de inhoud ervan) niet gebruiken noch anderen ertoe aanzetten deze te gebruiken voor hun of uw commerciële voordeel of op een manier die de reputatie van Test-Aankoop kan schaden.

We moedigen u aan om de link te activeren naar de website van de groepsaankoop, op voorwaarde dat u dat op een verantwoorde manier doet. Dat betekent bijvoorbeeld dat:

  • als wij u vragen om een link naar onze websites te verwijderen of te veranderen, u dat zo snel mogelijk doet.
  • u ervoor moet zorgen dat alle links op een eerlijke en redelijke manier worden gebruikt en dat het gebruik ervan onze reputatie niet zal schenden noch dat er op een oneerlijke manier voordeel wordt uitgehaald (commercieel of op andere wijze).

Als we een vergissing begaan, zullen wij ons uiterste best doen om dit zo snel mogelijk op te lossen. We kunnen u echter geen compensatie bieden als u de verwachte besparing niet bereikt of als u verlies lijdt als een gevolg van:

  • delen van onze website die niet beschikbaar of toegankelijk zijn; of
  • het downloaden van materiaal van de website.

We sluiten vanzelfsprekend geen aansprakelijkheid uit in geval van fout.

De Belgische wet zal van toepassing zijn op al onze voorwaarden en geschillen moeten door een Belgische Rechtbank worden beslecht. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.

4. PERSOONLIJKE GEGEVENS

We nemen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig en zullen de informatie gebruiken die u ons doorgeeft in overeenstemming met ons privacybeleid. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt verwerkt worden door de leverancier voor wie u hebt gekozen.

5. OVER ONS

De groepsaankoop wordt georganiseerd door Test-Aankoop c.v. en deze website wordt beheerd voor TA cv. TA cv is een in België vennootschap opgericht met ondernemingsnummer BE0425.989.356. Het maatschappelijk adres is Hollandstraat 13, 1060 Brussel.