×

We gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat we cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

Meer uitleg

FAQ

Veel gestelde vragen over de actie Energie

1. Wat behelst de actie Energie?

Test-Aankoop doet een oproep aan alle consumenten om hun energiefacturen te verlagen. Door zo iedereen te verenigen die geïnteresseerd is in een voordeligere prijs voor gas en elektriciteit staan we sterker in onze onderhandelingspositie tegenover de leveranciers om jou een optimale overeenkomst te kunnen waarborgen. Op basis van ervaringen uit het verleden heeft Test Aankoop de prijzen op voorhand onderhandeld. Of je nu abonnee bent van Test Aankoop of niet, deelnemen is volledig gratis en je krijgt de resultaten meteen door. Jij beslist of je het aanbod aanvaardt of weigert. Dat is volledig vrijblijvend en je bent niet verplicht om klant te worden bij de nieuwe leverancier. Als je beslist om bij jouw huidige leverancier te blijven, is dat dus geen enkel probleem. Doe vandaag nog mee aan de actie Energie.

2. Wat moet ik doen om deel te nemen?

Je inschrijven op de actie Energie vergt slechts enkele minuten. Vul jouw persoonsgegevens (naam, voornaam, …) in op het formulier op de website, dan weten we dat je interesse hebt. Je kan ook meteen bijkomende informatie opgeven (EAN-code, elektriciteits- en/of gasverbruik, ...) die nodig is voor jouw inschrijving. Je kan die echter ook later invullen. Wij zullen jou daaraan per e-mail herinneren. Met deze gegevens kunnen wij jou concreet laten weten hoeveel je kan besparen door een nieuw contract te sluiten. Als je beslist om te veranderen, zal Test-Aankoop de overstap voor jou afhandelen.

3. Moet ik annuleringskosten betalen als ik mijn huidige contract verbreek?

Dankzij een wet die in 2012 van kracht werd, hoef je niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij een vroegtijdige verbreking van jouw contract. Je moet wel altijd een opzegtermijn van 1 maand respecteren. Raadpleeg jouw factuur voor meer details.

4. Ik bezit meerdere eigendommen. Moet ik voor elk daarvan inschrijven?

Je kan van leverancier veranderen voor alle eigendommen waarover je beschikt. Wij vragen om je tijdens de inschrijvingsfase dan wel voor elk van jouw eigendommen afzonderlijk in te schrijven. Op die manier zijn wij zeker dat je voor elk van jouw eigendommen een afzonderlijk voorstel zal krijgen. Je kan je nog steeds inschrijven voor andere eigendommen als je dat nog niet hebt gedaan. De inschrijvingen lopen nog tot en met 7 december.

5. Kan ik het tarief van de actie genieten als ik al klant ben bij die leverancier?

Ook als je al klant bent bij deze leverancier, zal je toch dit tarief kunnen genieten. Neem dan niet rechtstreeks contact op met jouw leverancier maar handel de verandering af op de pagina met jouw individuele voorstel. De link hiertoe staat in de e-mail die je van ons ontvangt.

6. Waarmee is rekening gehouden op het vlak van de jaarlijkse kosten?

Wij hebben rekening gehouden met de cijfers qua jaarlijks verbruik zoals je ons die hebt doorgegeven op het moment van jouw inschrijving. Het aanbod zal des te realistischer zijn wanneer de informatie die je hebt gegeven, correct en nauwkeurig is. Onze berekeningen omvatten de btw en houden rekening met eventuele kortingen gelinkt aan een maandelijkse domiciliëring of een online facturatie.

7. Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb?

Ja. Vergeet echter niet dat bij verandering van leverancier de meterstand wordt opgenomen en er een factuur volgt. De facturatie wordt dan opgesplitst waardoor je een deel van het voordeel van jouw zonneproductie kan verliezen. Dat is bv. het geval indien het verbruik in de winter niet werd gecompenseerd door de productie in de zomer. Hoe dichter de datum van de overstap de datum van jouw jaarlijkse opmeting benadert, hoe minder nadelig de opgesplitste facturatie zal zijn. Wij raden jou aan om aan jouw nieuwe leverancier te vragen om de datum van de wissel te laten samenvallen met de datum van de opname van de meterstand.

8. Geldt de actie voor het hele land?

Ja, de actie geldt voor heel België en staat open voor alle consumenten (particulieren), of ze nu abonnee zijn van Test-Aankoop of niet.

9. Wanneer zal mijn nieuwe contract ingaan?

Jouw nieuwe contract gaat in ongeveer 4 tot 8 weken nadat je het voorstel hebt aanvaard. Dat is de termijn die nodig is om jouw huidige leverancier en jouw nieuwe leverancier de overstap te laten regelen.

10. Hoe is mijn persoonlijk voorstel berekend?

Jouw persoonlijk voorstel is gebaseerd op de informatie die jij ons vroeger hebt bezorgd. Wij hebben berekend wat jij zou uitgeven in de loop van de komende 12 maanden op basis van jouw huidige tarief, en dat vergeleken met wat je zou uitgeven op basis van het gekozen tarief. Als je de informatie over jouw verbruik niet invult, kunnen wij jou alleen bij benadering jouw besparing geven. Daarom dringen we erop aan dat je alle velden van het inschrijvingsformulier zou invullen.

11. Waar kan ik de gevraagde informatie over mijn huidige energieverbruik vinden?

Alle informatie die je moet invullen, staat op jouw jaarlijkse afrekening. Als je die niet kan terugvinden, kan je je leverancier contacteren. Hij zal jou die informatie zeker kunnen bezorgen.

12. Ik geniet het sociaal tarief. Is het voor mij interessant om deel te nemen aan de actie?

Het sociaal tarief zal altijd lager liggen dan de prijs verkregen via de actie. Het sociaal tarief wordt immers wettelijk vastgelegd op basis van de goedkoopste tarieven die op de Belgische markt door de energieleveranciers en distributienetbeheerders worden gehanteerd.

13. Kunnen we met een aantal deelnemers hetzelfde e-mailadres gebruiken?

Je kan met verschillende personen eenzelfde e-mailadres gebruiken. Hou er wel rekening mee dat alle bevestigingse-mails naar dat ene e-mailadres zullen worden gestuurd. Elk prijsvoorstel zal de naam krijgen die je bij jouw aanvraag hebt opgegeven.

14. Wat gebeurt er met mijn groenestroomcertificaten als ik van leverancier verander?

De groenestroomcertificaten staan los van de energieleverancier bij wie je klant bent. Wat dit betreft, kan je dus zonder probleem van leverancier veranderen.

15. Ik woon in een appartementsgebouw beheerd door een syndicus. Kan ik mij ook inschrijven?

Ja, voor jouw particulier verbruik, d.w.z. voor het private energieverbruik in jouw appartement, kan je inschrijven op deze actie. Voor het gemeenschappelijk verbruik, zoals de verlichting in de trappenhal, de lift, de garage, kan je niet deelnemen, aangezien dat wordt beheerd door de syndicus, en dat is een beroepsinstituut, terwijl de actie zich enkel tot particulieren richt.

16. Wat gebeurt er op het einde van mijn nieuwe contract?

Voor de gewesten van Vlaanderen en Wallonië zal in het voorstel een contract worden aangeboden met een looptijd van 12 maanden. Enkel voor Brussel gaat het om een contract met een looptijd van 36 maanden. In beide gevallen zal de leverancier jou na afloop een nieuw contract aanbieden tegen een ander tarief. Test-Aankoop zal dit nagaan en desgevallend jouw energieleverancier contacteren om het voor jou een beter voorstel te verkrijgen.

17. Ik heb het voorstel aanvaard maar wil nu toch annuleren. Hoe?

Een consument heeft het recht om af te zien van het contract binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de leverancier of vanaf de ontvangst van de kopie gevraagd door de consument van het door hem ondertekende contract.

18. Mijn huidige contract werd aangegaan in naam van mijn partner. Is dat een probleem?

Nee, want het gaat om een nieuw contract. Je kan dit ondertekenen in jouw naam of in naam van jouw partner.

19. Wat gebeurt er als ik debiteur/crediteur ben ten opzichte van mijn leverancier op het moment van de verandering?

Als je debiteur bent bij het afronden van jouw overstap, moet je het resterende saldo betalen om zeker te zijn dat de overstap onmiddellijk plaatsvindt. Wij raden jou aan om zo snel mogelijk jouw huidige leverancier te contacteren om jouw situatie te kennen. Hij kan ook jouw betalingen verhogen tijdens de overstapperiode zodat je het eventuele saldo niet in één keer moet betalen. Als je het saldo op het moment van de verandering niet kan betalen, omdat jouw schuld bijvoorbeeld te hoog is, dan raden wij jou aan de overstap uit te voeren op het moment dat dit probleem is opgelost. Als je crediteur bent sinds de laatste opname van de meter en de betaling van de laatste factuur, dan moet de leverancier jou de verschuldigde som terugbetalen. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang de rekening van de klant niet "neutraal" is.

20. Waarom heb ik mijn (afrekeningen)factuur nodig om het inschrijvingsformulier in te vullen en wat als ik die niet heb?

Wij vragen specifieke gegevens over jouw energieverbruik en jouw huidige leverancier(s). Als je de meest recente jaarlijkse afrekeningsfactuur bij de hand hebt, kan je de vragen vlot beantwoorden. Anders kan het zijn dat je niet alle vragen exact kunt beantwoorden. Wij kunnen jou dan ook geen nauwkeurig idee geven van de besparing die je kan realiseren. Als je jouw (afrekeningen)factuur niet meer terugvindt, kan je de nodige gegevens ook opvragen bij jouw huidige leverancier.

21. Hoe kan ik de gegevens wijzigen die ik bij mijn inschrijving heb opgegeven?

Als je onjuiste informatie hebt ingevuld of de informatie wil veranderen, kan je dat doen door te klikken op de persoonlijke link in de e-mail die je van ons kreeg.

22. Waar kan ik de informatie over mijn verbruik aan kilowatt/uur (kWh) terugvinden?

Je kan jouw verbruik in kilowattuur vinden op jouw jaarlijkse afrekeningsfactuur of door contact op te nemen met jouw leverancier.

23. Waar kan ik de EAN-code(s) terugvinden en wat is dat precies?

Je vindt meestal jouw EAN-code op jouw energiefactuur (het EAN-nummer begint veelal met 5414489). Het is een code van 18 cijfers (EAN = European Artikel Nummering) met een aantal gegevens over een leveringspunt elektriciteit en een leveringspunt aardgas. Je hebt dus een afzonderlijke EAN-code voor jouw elektriciteitsmeter en voor jouw gasmeter. In geen geval identificeren deze codes een klant of consument. Ze blijven definitief verbonden met het leveringspunt op een welbepaald adres.

24. Ik ben net in mijn woning getrokken en heb dus geen informatie over mijn verbruik of mijn uitgaven. Kan ik toch een persoonlijk voorstel krijgen met de mogelijke besparing?

Als je “neen” antwoordt op de vraag “Ik ken mijn elektriciteitsverbruik”, kunnen wij geen concrete berekening van de mogelijke besparing voor jou maken, alleen een bedrag bij benadering geven.

25. Ik woon nog maar enkele maanden in mijn woning. Moet ik een volledig jaar wachten alvorens van leverancier te kunnen veranderen?

Nee, ook jij kan deelnemen. Maar als je ons geen volledige informatie kunt geven over jouw huidige jaarverbruik, kunnen wij geen exacte berekening maken van wat je zou kunnen besparen. Wij zullen jou wel de verschillende tarieven opsturen; het staat jou dan vrij om op ons voorstel in te gaan.

26. Zijn er vroeger al vergelijkbare acties georganiseerd?

In 2012, 2013 en 2014 heeft Test-Aankoop vergelijkbare acties opgezet. In totaal hebben meer dan 100 000 gezinnen van contract veranderd.

27. Ik ben een verhuurder/ een woonvereniging / een leider van een gemeenschap, mag ik mijn huurders / mijn leden / mijn gemeenschap inschrijven?

Je kan meedoen, als je binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

28. Zal Test-Aankoop iets verdienen aan deze actie?

Wij ontvangen een vergoeding per ondertekend contract. Die dient om onze kosten te dekken. De vergoeding bedraagt € 9 per teller voor contracten die bij dezelfde leverancier blijven, en € 18 als van leverancier wordt gewisseld. De vergoedingen worden geïnvesteerd in nieuwe collectief interessante projecten die Test-Aankoop wil ontwikkelen. Wij investeren immers grote sommen in deze actie, met inbegrip van investeringen in technologie en software, reclame, adviezen bij experts in energie en recht evenals voor het administratief personeel en de mensen in het callcenter. We stippen aan dat Test-Aankoop geen subsidies krijgt van de overheid of bijdragen van ondernemingen. Zo blijven we volledig onafhankelijk en kunnen we onze missie tot een goed einde brengen.

29. Worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Wij respecteren de Europese wetten op de bescherming van persoonsgegevens.

30. Wie kan ik contacteren als ik vragen heb over de groepsaankoop?

Wij hopen al jouw vragen te beantwoorden in deze rubriek. Als je toch met een van onze medewerkers wil spreken, kan je ons bellen op het nummer 02 542 33 86 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 17 u. (vrijdag tot 16 u.).

31. Wat betekent een variabel tarief?

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid omdat je precies weet hoeveel je zal betalen tijdens de duur van jouw contract. Over de hele looptijd van jouw contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat je ook eventuele prijsdalingen misloopt die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

32. Wat betekent een vast tarief?

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid omdat je precies weet hoeveel je zal betalen tijdens de duur van jouw contract. Over de hele looptijd van jouw contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat je ook eventuele prijsdalingen misloopt die zich tijdens deze periode zouden voordoen.

33. Welk tarieftype raadt Test-Aankoop aan?

Voor elektriciteit raadt Test-Aankoop doorgaans een vast tarief aan, omdat je dan bij eventuele prijsstijgingen buiten schot blijft. Voor gas pleiten we veeleer voor een variabel tarief.

34. Als ik van leverancier verander, moet ik dan vrezen voor een onderbreking in de energie- of gastoevoer?

Nee, de kwaliteit en de continuïteit van de levering worden gegarandeerd door jouw distributienetbeheerder (jouw intercommunale) ongeacht jouw leverancier. De elektriciteit en/of het gas van jouw nieuwe leverancier zullen van dezelfde kwaliteit zijn.

35. Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn installatie veranderen?

Absoluut niet, je hoeft niets te (laten) veranderen aan jouw installatie en je blijft elektriciteit en/of gas krijgen zoals voorheen.

37. Wat zal er veranderen als ik kies voor een nieuwe leverancier?

Veranderen van leverancier komt eigenlijk neer op veranderen van facturatie. De rest blijft identiek (installatie, kwaliteit van de energie).

38. Wat is de waarde van de benaming "groen", en is groene stroom ook echt groen?

”Groen” is vaak een bedrieglijke benaming. Volgens de wet volstaat het dat de leverancier van "groene" stroom Europese certificaten ("certificaten van oorsprong") voorlegt om aan te geven dat zijn elektriciteit groen is, althans voor de hoeveelheid hernieuwbare energie die hij in België verkoopt. Deze certificaten bewijzen maar één ding: dat de hoeveelheid "groene" stroom ergens in Europa geproduceerd werd en afkomstig is van een hernieuwbare energiebron. Ze verplichten de leverancier niet om over zijn eigen installaties voor hernieuwbare energie te beschikken. Niets belet deze leverancier dus om ook in grijze stroom te investeren.

39. Bestaat er geen risico dat de dienstverlening minder goed is dan de dienstverlening van grote leveranciers zoals Electrabel en Luminus?

Kwaliteit is niet gekoppeld aan de grootte van een leverancier. Sommige "kleine" leveranciers hebben ook een zeer goede klantendienst. Men moet ook weten dat alvorens ze een licentie verkrijgen alle leveranciers, dus ook de kleinste, bij de regionale regulator moeten bewijzen dat ze over de nodige financiële maar ook technische capaciteiten beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen.