Veel gestelde vragen over de groepsaamkoop gas & elektriciteit

 

Veel gestelde vragen over de groepsaankoop gas en elektriciteit

Inschrijven op de actie

1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit van Test-Aankoop?

Test-Aankoop doet een oproep aan alle consumenten – althans die met een contract voor particulieren – om hun energiefacturen te verlagen. Door zo alle mensen te verenigen die geïnteresseerd zijn in een voordeligere prijs voor gas en elektriciteit staan we sterker in onze onderhandelingspositie tegenover de leveranciers. We kunnen hen hierdoor tegen elkaar uitspelen om zo een zo voordelig mogelijk tarief uit de brand te slepen. Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe sterker onze positie.

2. Heeft Test-Aankoop al eerder een groepsaankoop voor gas en elektriciteit georganiseerd?

Ja, in 2012, 2013 en 2014 heeft Test-Aankoop al een groepsaankoop voor gas en elektriciteit georganiseerd. In totaal zijn dankzij ons ondertussen bijna 100 000 gezinnen overgestapt naar een goedkopere leverancier!

3. Hoe werkt de groepsaankoop gas en elektriciteit?

Test-Aankoop heeft de markt verkend en een overeenkomst gesloten met een ruim aantal energieleveranciers die bereid zijn om aan deze actie deel te nemen, zowel qua tarieven als qua technische uitwerking.

 

Tijdens de actie zelf onderhandelt Test-Aankoop met alle deelnemende energieleveranciers en vraagt hun om een prijsvoorstel over te maken onder gesloten enveloppe, zodat zij de prijsvoorstellen niet kunnen vergelijken. Voor elke vraag zal Test-Aankoop voor u een podium samenstellen met de 3 beste voorstellen.

4. Kan ik deelnemen als ik geen gas heb?

Onze groepsaankoop wordt georganiseerd voor gas en elektriciteit. Ook als uw woning niet is aangesloten op het aardasnet, kunt u deelnemen aan onze groepsaankoop.

5. Ik heb een professioneel tarief. Kan ik ook deelnemen?

Neen, de groepsaankoop is uitsluitend voor consumenten met een particulier contract.

6. Waarom zou ik moeten meedoen?

De energiefactuur neemt een grote hap uit het gezinsbudget. Wij weten ook dat de vele verschillende tariefformules op de markt verwarrend kunnen zijn. Veel mensen blijven daarom bij hun huidige leverancier, die vaak duurder is dan andere leveranciers op de markt of ze kiezen voor een duurder contract omdat de situatie op de markt zo onduidelijk is. Met onze groepsaankoop gas en elektriciteit willen wij u helpen om de beste prijzen te vinden. Inschrijven is volledig gratis.

7. Als ik mij inschrijf, moet ik dan verplicht van leverancier veranderen?

Of u nu abonnee bent van Test-Aankoop of niet, deelnemen is volledig gratis én vrijblijvend. Er is absoluut geen verplichting om aan het einde van de rit van leverancier te veranderen. Na onze onderhandelingen nemen wij via e-mail opnieuw contact met u op om u het winnende tarief mee te delen en u een idee te geven van de besparing die u kunt realiseren. Het is dan aan u om te beslissen of u al dan niet van leverancier wilt veranderen. Als u beslist bij uw huidige leverancier te blijven, is dat geen probleem.

8. Wat moet ik doen om deel te nemen?

U inschrijven op de groepsaankoop gas en elektriciteit vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. Vul uw persoonsgegevens (naam, voornaam, …) in op het formulier op de website, dan weten we dat u interesse hebt. U kunt ook meteen een reeks bijkomende gegevens opgeven (EAN-code, elektriciteits- en/of gasverbruik, ...) die nodig zijn om uw persoonlijke besparing te kunnen berekenen. U kunt die informatie echter ook later invullen. Wij zullen u dan e-mails sturen om u hieraan te herinneren. Met deze gegevens kunnen wij beter onderhandelen met de energieleveranciers en kunnen we u zodra wij een resultaat hebben, concreet laten weten hoeveel u kunt besparen door van leverancier te veranderen. Als u beslist om te veranderen, zal Test-Aankoop voor u de overstap afhandelen. Let wel: dit kan enkel als u een contract voor particulieren hebt.

9. Waarom hebt u bijkomende gegevens over mij nodig?

Dankzij deze bijkomende informatie kunnen wij u een zeer concreet idee geven van de mogelijke besparingen wanneer u kiest voor het tarief dat als winnaar uit onze actie komt. Wij vragen ook uw tariefvoorkeuren om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn tijdens onze onderhandelingen met de energieleveranciers.

10. Waar kan ik de informatie over mijn verbruik aan kilowatt/uur (kWh) terugvinden?

U kunt uw verbruik in kilowattuur vinden op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur of door contact op te nemen met uw leverancier.

11. Waarom heb ik mijn jaarlijkse afrekeningsfactuur nodig om het inschrijvingsformulier in te vullen en wat als ik die niet heb?

Wij vragen specifieke gegevens over uw energieverbruik en uw huidige leverancier(s). Als u de meest recente jaarlijkse afrekeningsfactuur bij de hand hebt, kunt u de vragen vlot beantwoorden. Anders kan het zijn dat u niet alle vragen exact kunt beantwoorden. Wij kunnen u dan ook geen precies idee geven van de besparing die u kunt realiseren. Als u uw jaarlijkse afrekeningsfactuur niet meer terugvindt, kunt u de nodige gegevens ook opvragen bij uw huidige leverancier.

12. Waar kan ik de EAN-code(s) terugvinden en wat is dat precies?

U vindt meestal uw EAN-code op uw energiefactuur (het EAN-nummer begint veelal met 5414489). Het is een code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) met een aantal gegevens over een leveringspunt elektriciteit en een leveringspunt aardgas. U hebt dus een afzonderlijke EAN-code voor uw elektriciteitsmeter en voor uw gasmeter. In geen geval identificeren deze codes een klant of consument. Ze blijven definitief verbonden met het leveringspunt op een welbepaald adres.

13. Hoe kan ik de gegevens wijzigen die ik bij mijn inschrijving heb opgegeven?

Als u onjuiste informatie hebt ingevuld of de informatie wilt veranderen, kunt u dat doen door te klikken op de link in de e-mail die u van ons kreeg. Die brengt u naar uw individuele profielpagina.

14. Ik woon in een appartementsgebouw beheerd door een syndicus. Kan ik mij ook inschrijven?

Ja, voor uw particulier verbruik, d.w.z. voor het private energieverbruik in uw appartement, kunt u inschrijven op deze groepsaankoop van gas en elektriciteit. Voor het gemeenschappelijk verbruik, zoals de verlichting in de trappenhal, de lift, de garage, kunt u niet deelnemen, aangezien dat wordt beheerd door de syndicus. Een gebouwenbeheerder of beheersmaatschappij is een beroepsinstituut, terwijl de groepsaankoop zich enkel tot particulieren richt.

15. Ik bezit meerdere eigendommen. Kan ik voor elk daarvan een contract afsluiten?

U kunt inschrijven voor de groepsaankoop en van leverancier veranderen voor alle eigendommen waarover u beschikt. U moet zich echter tijdens de inschrijffase dan wel voor elk van uw eigendommen afzonderlijk inschrijven (vóór 30 november). Op die manier ontvangt u voor elk van uw eigendommen een afzonderlijk voorstel.

16. Ik ben een verhuurder / een woonvereniging / een leider van een gemeenschap, mag ik mijn huurders / mijn leden / mijn gemeenschap inschrijven?

U kunt meedoen, indien u binnen de verbruiksnormen valt van maximaal 100 000 kWh gas en 50 000 kWh elektriciteit.

17. Ik ben net in mijn woning getrokken en heb dus geen informatie over mijn verbruik of mijn uitgaven. Kan ik toch een voorstel krijgen voor de mogelijke besparingen?

Als u ons geen precieze gegevens kunt meedelen over uw huidige verbruik, kunnen wij geen concrete berekening voor u maken. In dat geval zullen wij u een besparing tonen die is gebaseerd op een gemiddeld verbruik, volgens de tarieven van de winnende leverancier. Het staat u dan vrij om op ons voorstel in te gaan.

18. Ik woon nog maar enkele maanden in mijn woning. Moet ik een volledig jaar wachten alvorens van leverancier te kunnen veranderen?

Nee, ook u kunt deelnemen. Maar als u ons geen volledige informatie kunt geven over uw huidige jaarverbruik, kunnen wij geen exacte berekening maken van wat u zou kunnen besparen. Het zal gaan om een gemiddelde besparing die gebaseerd is op de tarieven van de winnende leverancier. Het staat u dan vrij om op ons voorstel in te gaan.

19. Geldt de groepsaankoop gas en elektriciteit voor het hele land?

Ja, de actie geldt voor heel België en staat open voor alle consumenten (particulieren), of ze nu abonnee zijn van Test-Aankoop of niet.

20. Waarom is er een e-mailadres vereist om deel te nemen?

Wij hebben uw e-mailadres nodig om u op de hoogte te houden van het verloop van de groepsaankoop, maar ook en vooral om de resultaten van de actie bekend te maken en u te laten weten hoeveel u kunt besparen.

21. Kunnen we met een aantal deelnemers hetzelfde e-mailadres gebruiken?

U kunt met verschillende personen eenzelfde e-mailadres gebruiken. Houd er wel rekening mee dat alle bevestigingse-mails naar dat ene e-mailadres zullen worden gestuurd. Elk prijsvoorstel zal de naam krijgen die u bij uw aanvraag hebt opgegeven.

22. Waartoe dient de individuele link in mijn e-mail?

Met de link in uw e-mail komt u rechtstreeks op een individuele webpagina met informatie die u al hebt ingevuld bij uw inschrijving op de groepsaankoop. Zo nodig kunt u deze informatie verbeteren, aanpassen of vervolledigen, met gegevens over uw huidige energieverbruik. Precies door ons deze informatie over uw huidige verbruik te geven, kunnen wij u na afloop van de actie een zeer concreet idee geven van de besparing die kunt realiseren door op ons voorstel in te gaan.

23. Bestaat er een exclusief voordeel voor mij als abonnee van Test-Aankoop?

Test-Aankoop heeft voor zijn abonnees bijzondere voorwaarden voorzien: voor contracten die worden gesloten met abonnees van Test-Aankoop storten wij de vergoeding van € 9 per meter (dus € 18 als u zowel voor elektriciteit als voor gas overschakelt) die wij ontvangen integraal door. Als u of uw partner abonnee bent van Test-Aankoop raden wij u aan dat bij de inschrijving aan te geven zodat wij u deze bijzondere voordelen kunnen toekennen. Er is daartoe een veld voorzien op het inschrijvingsformulier. Als u nog geen abonnee bent van Test-Aankoop kunt u ingaan op een proefaanbod en ook deze voordelen genieten. Het volstaat contact op te nemen met ons, op het nummer 02 542 32 32 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 17 u. (vrijdag tot 16 u.).

24. Mijn huidige contract werd aangegaan in naam van mijn partner. Is dat een probleem?

Nee, want het gaat om een nieuw contract. U kunt dit ondertekenen in uw naam of in naam van uw partner. Als uw partner abonnee is van Test-Aankoop, zal hij/zij een extra voordeel krijgen dat Test-Aankoop bij de energieleverancier voor zijn abonnees heeft bedongen. Het is dan beter om zijn/haar naam te gebruiken en ook het abonneenummer te vermelden.

25. Zal Test-Aankoop iets verdienen aan de groepsaankoop?

Wij ontvangen een vergoeding per ondertekend contract. Die dient om onze kosten te dekken. Voor contracten die worden gesloten met abonnees van Test-Aankoop storten wij de vergoeding van € 9 per meter (dus € 18 als u zowel voor elektriciteit als voor gas overschakelt) die wij ontvangen integraal naar hen door. In het geval van consumenten die geen abonnee zijn, wordt de vergoeding geïnvesteerd in nieuwe collectief interessante projecten die Test-Aankoop wil ontwikkelen. Wij investeren immers grote sommen in deze actie, met inbegrip van investeringen in technologie en software, reclame, adviezen bij experts in energie en recht evenals voor het administratief personeel en de mensen in het call center. We stippen aan dat Test-Aankoop geen subsidies krijgt van de overheid of bijdragen van ondernemingen. Zo blijven we volledig onafhankelijk en kunnen we onze missie tot een goed einde brengen.

26. Worden mijn persoonsgegevens beschermd?

Wij respecteren de Europese wetten op de bescherming van persoonsgegevens.

27. Tegen wanneer moet ik beslissen of ik op het voorstel inga?

Probeer zo snel mogelijk te beslissen, en bij voorkeur vóór 30 november 2015. Wie pas de laatste week van november inschrijft, kan nog beslissen tot 18 december of hij op het voorstel ingaat.

28. Wie kan ik contacteren als ik vragen heb over de groepsaankoop?

Wij hopen al uw vragen te beantwoorden in deze rubriek. Als u toch met een van onze medewerkers wilt spreken, kunt u ons bellen op het nummer 02 542 33 86 (van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 17 u. (vrijdag tot 16 u.).

 

Mijn prijsvoorstellen

1. Waarmee hebt u rekening gehouden bij het tonen van de jaarlijkse kosten?

Uw persoonlijk voorstel is gebaseerd op de informatie die u ons hebt doorgegeven. Wij hebben berekend wat u tijdens de 12 komende maanden zou uitgeven op basis van het tarief bij uw huidige leverancier en hebben dat vergeleken met wat u met het winnende tarief zou betalen. Als u uw verbruik niet hebt ingevuld, kunnen wij u slechts een gemiddelde besparing tonen. Wij raden u aan om alle velden van het inschrijvingsformulier in te vullen.

 

Onze berekeningen omvatten de btw en houden rekening met eventuele kortingen gelinkt aan maandelijkse domiciliëring of online facturatie. Als er andere kortingen zijn, zullen die worden toegekend op de afrekeningsfactuur, voor zover alle facturen steeds stipt werden betaald.

 

Het zou overigens verkeerd zijn om zelf uw factuur van vorig jaar met het nieuwe prijsvoorstel te vergelijken aangezien het btw-tarief voor elektriciteit sinds september 2015 verhoogd is van 6% naar 21%.

2. Kan ik het tarief van de actie genieten als ik al klant ben bij die leverancier?

Ook als uw huidige leverancier als winnaar uit de actie komt, kunt u het nieuwe tarief genieten dat hij voorstelt. Neem dan niet rechtstreeks contact op met uw leverancier maar handel de verandering af op de pagina met uw individuele voorstel. De link staat in de e-mail die u van ons ontvangt.

3. Ik geniet het sociaal tarief. Is het voor mij interessant om deel te nemen aan de groepsaankoop gas en elektriciteit?

Het sociaal tarief, of de sociale maximumprijs zoals het nu officieel heet, zal altijd lager liggen dan de prijs verkregen via de groepsaankoop. Het sociaal tarief wordt wettelijk vastgelegd op basis van de goedkoopste tarieven die op de Belgische markt door de energieleveranciers en distributienetbeheerders worden gehanteerd.

4. Ik heb mijn voorstel niet ontvangen. Wat nu?

Als u de e-mail niet hebt ontvangen, gelieve dan uw map voor ongewenste e-mail na te kijken. Als u onze e-mail ook daar niet vindt, gelieve ons dan te bellen op 02 542 33 86, van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13 u. tot 17 u. (op vrijdag tot 16 u.). Als u ons uw naam en het e-mailadres geeft waarmee u zich hebt ingeschreven, controleren we onze database en versturen u de e-mail graag opnieuw.

5. Zal iedereen echt geld besparen op zijn gas- en elektriciteitsfactuur?

We kunnen u geen garantie geven over het bedrag dat u eventueel kunt besparen, maar we streven wel naar het goedkoopste aanbod op de markt zodat iedereen van een voordelig tarief kan genieten. Vergeet niet, u bent absoluut niet verplicht om in te gaan op het voorstel dat we u na afloop van de veiling zullen opsturen.

6. Hoeveel zal ik besparen?

Dat hangt af van het huidige contract, het verbruik en het resultaat van de actie. We doen er alles aan om een zo interessant mogelijk tarief uit de brand te slepen. Als u ons precieze informatie hebt bezorgd over uw huidige jaarverbruik, kunnen we u op dat moment wel concreet aangeven hoeveel u kunt besparen door van leverancier te veranderen.

7. Zal het winnende tarief voor gas en elektriciteit van dezelfde leverancier afkomstig zijn?

Ja. Test-Aankoop geeft de voorkeur aan eenzelfde leverancier voor beide soorten energie. Dat is een eenvoudige manier om geld te besparen. Het is ook comfortabeler omdat u maar één contactpersoon hebt voor de twee energietypes.

8. Is het mogelijk dat het tarief dat als winnaar uit de actie komt niet het laagste van de markt is?

Op basis van onze ervaring van de vorige 4 groepsaankopen kunnen wij u verzekeren dat de verkregen voorstellen tot de laagste behoren of voor sommige profielen zelfs de laatste zelfs echt de laagste zijn. In elk geval mag u rekenen op een competitief voorstel.

9. Wat betekent een variabel tarief?

Een variabel tarief wordt geïndexeerd op basis van parameters die om de drie maanden veranderen. Wanneer de leverancier uw meterstanden ontvangt die jaarlijks door de netbeheerder worden doorgegeven, verdeelt hij uw jaarlijkse verbruik over elke maand van het jaar op basis van standaardverbruiksprofielen. Op elk maandelijks verbruik past hij de parameters toe om een prijs per kWh te bepalen. Deze parameters evolueren om de drie maanden en dus evolueert ook de prijs per kWh. Het opstellen van de jaarlijkse factuur gebeurt vervolgens op basis van een gewogen gemiddelde. U betaalt elke maand een vast bedrag maar bij de jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt een berekening gemaakt in uw voor- of nadeel. Een variabel tarief houdt dus een zeker risico in. Bij het ondertekenen van het contract weet u immers niet hoe de indexeringsparameters zullen evolueren. Als de trend dalend is, krijgt u een leuke verrassing bij de afrekening. Anders moet u het verschil bijbetalen. Toch twee opmerkingen: de beschrijving hierboven geldt slechts voor de helft van uw factuur (iets meer voor gas) want een groot deel van uw factuur bestaat uit netwerkkosten, belastingen en bijdragen.

10. Wat betekent een vast tarief?

In tegenstelling tot een variabel tarief is een vast tarief niet gebonden aan indexeringsparameters. Het biedt dus meer zekerheid omdat u precies weet hoeveel u zult betalen tijdens de duur van uw contract. Over de hele looptijd van uw contract zullen deze tarieven niet stijgen wanneer de marktprijs verhoogt. Keerzijde van de medaille is dat u ook eventuele prijsdalingen misloopt die zich zouden kunnen voordoen.

11. Welk tarieftype raadt Test-Aankoop aan?

Voor elektriciteit raadt Test-Aankoop doorgaans een vast tarief aan, omdat u dan bij eventuele prijsstijgingen buiten schot blijft. Voor gas pleiten we eerder voor een variabel tarief, omdat de meeste vaste prijzen momenteel te hoog zijn, hoewel ook sommige vaste tarieven voordelig zijn. Weet dat de verschillen tussen de tarieven van verschillende leveranciers vaak groter zijn dan de verschillen tussen de tariefformules van eenzelfde leverancier.

12. Heeft men de kwaliteit van de contracten en de kwaliteit van de deelnemende leveranciers bestudeerd?

Ja, wij hebben de algemene voorwaarden van alle deelnemende leveranciers gecontroleerd en geanalyseerd om ervoor te zorgen dat deze aan onze vereisten voldoen. Onze energiespecialist heeft ook zijn akkoord gegeven over de te contacteren leveranciers op basis van een lijst met kwaliteitscriteria.

13. Wat is de waarde van de benaming "groen", en is groene stroom ook echt groen?

"Groen" is vaak een bedrieglijke benaming. Volgens de wet volstaat het dat de leverancier van "groene" stroom Europese certificaten ("certificaten van oorsprong") voorlegt om aan te geven dat zijn elektriciteit groen is, althans voor de hoeveelheid hernieuwbare energie die hij in België verkoopt. Deze certificaten bewijzen maar één ding: dat de hoeveelheid "groene" stroom ergens in Europa geproduceerd werd en afkomstig is van een hernieuwbare energiebron. Ze verplichten de leverancier niet om over zijn eigen installaties voor hernieuwbare energie te beschikken. Niets belet deze leverancier dus om ook in grijze stroom te investeren.

 

Wij hebben hier als "groen" aangeduid als de energieleveranciers die in de rangschikking van Greenpeace zijn opgenomen omtrent hun energiemix en daar een score van minstens 12 op 20 hebben gekregen.

14. Waar staat de aanduiding “multiservice” voor?

Die aanduiding slaat op het feit dat de energieleverancier bijkomende diensten aanbiedt zoals een energieaudit, isolerende ingrepen, plaatsing van een systeem van hernieuwbare energie, plaatsing van een laadstation voor een elektrische auto, de levering van andere brandstoffen (zoals stookolie of pellets), het onderhoud van uw verwarmingsketel enz.

15. Bestaat er geen risico dat de dienstverlening minder goed is dan de dienstverlening van grote leveranciers zoals Electrabel en Luminus?

Kwaliteit is niet gekoppeld aan de grootte van een leverancier. Sommige "kleine" leveranciers hebben ook een zeer goede klantendienst. Men moet ook weten dat alvorens ze een licentie verkrijgen alle leveranciers, dus ook de kleinste, bij de regionale regulator moeten bewijzen dat ze over de nodige financiële maar ook technische capaciteiten beschikken om hun taak tot een goed einde te brengen.

16. Waarom doet u mij drie voorstellen?

Op die manier kunt u een keuze maken volgens verschillende criteria die voor u van belang zijn: een internetcontract, groene energie, toch meer grijze energie enz.

 

Van contract veranderen

1. Ik wil ingaan op het voorstel en van leverancier veranderen. Wat moet ik doen?

Om van leverancier te veranderen, moet u gewoon op de link klikken in de e-mail met het voorstel die u werd toegestuurd. U wordt doorgestuurd naar de pagina met informatie over de tarieven van de winnende leverancier. Daar wordt u gevraagd om enkele bijkomende gegevens in te vullen, zoals uw betaalgegevens.

2. Ik heb het voorstel aanvaard maar wil nu toch annuleren. Hoe?

Een consument heeft het recht om af te zien van het contract binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van de leverancier of vanaf de ontvangst van de kopie gevraagd door de consument van het door hem ondertekende contract.

3. Moet ik annuleringskosten betalen bij de verbreking van mijn huidige contract?

Dankzij de wet die in 2012 van kracht werd, hoeft u niet langer verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij een vroegtijdige verbreking van uw contract. U moet wel altijd een opzegtermijn van 1 maand respecteren. Raadpleeg uw factuur voor meer details. Let wel, deze regel geldt enkel voor privépersonen. Als u een professioneel contract heeft, zijn er andere regels van toepassing.

4. Wanneer zal mijn nieuwe contract ingaan?

Uw nieuwe contract gaat in ongeveer 4 tot 8 weken na het aanvaarden van het voorstel. Dat is de termijn die nodig is om uw huidige leverancier en uw nieuwe leverancier de overstap te laten regelen. U kunt bij de aanvraag zelf de overstapdatum kiezen.

5. Als ik van leverancier verander, moet ik dan vrezen voor een onderbreking in de energie- of gastoevoer?

Nee, de kwaliteit en de continuïteit van de levering worden gegarandeerd door uw distributienetbeheerder (uw intercommunale) ongeacht uw leverancier. De elektriciteit en/of het gas van uw nieuwe leverancier zullen van dezelfde kwaliteit zijn.

6. Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn installatie veranderen?

Absoluut niet, u hoeft niets te (laten) veranderen aan uw installatie en u blijft elektriciteit en/of gas krijgen zoals voorheen.

7. Als ik van leverancier verander, moet ik dan mijn vorige leverancier waarschuwen?

Nee, de nieuwe leverancier handelt alles voor u af.

8. Wat zal er veranderen als ik kies voor een nieuwe leverancier?

Veranderen van leverancier komt eigenlijk neer op veranderen van facturatie. De rest blijft identiek (installatie, kwaliteit van de energie).

9. Wat gebeurt er op het einde van mijn nieuwe contract?

Voor de regio’s Vlaanderen en Wallonië zal in het voorstel een contract worden aangeboden met een looptijd van 12 maanden. Enkel voor Brussel betreft het een contract met een looptijd van 36 maanden. In beide gevallen zal de leverancier u na afloop een nieuw contract aanbieden tegen een ander tarief. Test-Aankoop zal dit nagaan en desgevallend uw energieleverancier contacteren om het voor u beste voorstel te verkrijgen.

10. Wat gebeurt er als ik debiteur/crediteur ben ten opzichte van mijn leverancier op het moment van de verandering?

Als u debiteur bent bij het afronden van uw overstap, moet u het resterende saldo betalen om zeker te zijn dat de overstap onmiddellijk plaatsvindt. Wij raden u aan om zo snel mogelijk uw huidige leverancier te contacteren om uw situatie te kennen. Hij kan ook uw betalingen verhogen tijdens de overstapperiode zodat u het eventuele saldo niet in één keer moet betalen. Als u het saldo op het moment van de verandering niet kan betalen, omdat uw schuld bijvoorbeeld te hoog is, dan raden wij u aan de overstap uit te voeren op het moment dat dit probleem is opgelost. Als u crediteur bent sinds de laatste opname van de meter en de betaling van de laatste factuur, dan moet de leverancier u de verschuldigde som terugbetalen. Er kunnen zich geen veranderingen voordoen zolang de rekening van de klant niet "neutraal" is.

11. Kan ik van leverancier veranderen als ik zonnepanelen heb?

Ja. Vergeet echter niet dat bij verandering van leverancier de meterstand wordt opgenomen en er een factuur volgt. De facturatie wordt dan opgesplitst waardoor u een deel van het voordeel van uw zonneproductie kunt verliezen. Dat is bv. het geval indien het verbruik in de winter niet werd gecompenseerd door de productie in de zomer. Hoe dichter de datum van de overstap de datum van uw jaarlijkse opmeting benadert, hoe minder nadelig de opgesplitste facturatie zal zijn. Wij raden u aan om aan uw nieuwe leverancier te vragen om de datum van de wissel te laten samenvallen met de datum van de opname van de meterstand.

12. Wat gebeurt er met mijn groenestroomcertificaten als ik van leverancier verander?

De groenestroomcertificaten staan los van de energieleverancier bij wie u klant bent. Wat dit betreft, kunt u dus zonder probleem van leverancier veranderen.

Wij gebruiken cookies op onze website. Door onze website te gebruiken, stemt u in met dit beleid en stemt u ermee in dat wij cookies gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.

 

× Aanvaarden  Meer uitleg →