Vergoeding door Ryanair

Onderhandelingen naar aanleiding van onze groepsvordering tegen Ryanair hebben geleid tot de overeenkomst dat alle getroffen passagiers een waardebon ontvangen en aanvaardbare extra onkosten terugbetaald krijgen voor vluchten die werden geannuleerd of vertraagd door verschillende vakbondsstakingen in 2018.

Via dit formulier helpen wij je de aanvaardbare extra onkosten terugvorderen van Ryanair.

Hoe werkt het?

  1. Verzamel alle kassatickets, facturen etc van je aanvaardbare onkosten en maak er een foto of scan van.
  2. Vul het formulier in met je persoonlijke gegevens, je vluchtgegevens en upload de betaalbewijzen van je onkosten.
  3. Test Aankoop zal alle informatie doorgeven aan Ryanair en je dossier verder opvolgen tot de terugbetaling van de onkosten.

Vul het formulier in

Indien je reeds een account hebt op de website, gelieve eerst aan te melden.

Aanmelden

Veelgestelde vragen

1. Waarom heeft Test Aankoop een groepsvordering ingediend tegen Ryanair?

Op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018 had Ryanair te maken met vakbondsstakingen, waardoor verschillende vluchten werden geannuleerd of vertraging opliepen. Veel klanten werden hiervan het slachtoffer. Omdat Ryanair weigerde hen te compenseren, besliste Test Aankoop op 11 juli 2019 een groepsvordering in te dienen om compensatie te krijgen voor het collectief verlies dat de passagiers hebben geleden.

2. Wat houdt het akkoord tussen Test Aankoop en Ryanair in?

Test Aankoop heeft ervoor gezorgd dat alle betrokken passagiers een waardebon krijgen die 4 jaar geldig is voor het boeken van een vlucht met Ryanair. Het bedrag van deze waardebon komt overeen met de bedragen in EU-verordening 261/2004, d.w.z. 250 euro voor alle vluchten van 1500 kilometer of minder; 400 euro voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 kilometer en voor alle andere vluchten van 1500 tot 3500 kilometer.

Personen die geen gebruik wensen te maken van de waardebon zullen een terugbetaling kunnen vragen één jaar na de uitgifte van de waardebon.

Test Aankoop heeft er ook voor gezorgd dat passagiers een vergoeding kunnen krijgen voor aanvaardbare kosten die in verband kunnen worden gebracht met de annulering/vertraging van hun vlucht (maaltijden en drankjes, aankoop van een alternatieve vlucht, enz).

3. Waarom heeft Test Aankoop een akkoord gesloten met Ryanair in plaats van de juridische procedure helemaal uit te zitten?

De door Test Aankoop gestarte juridische procedure werd in december 2020 ontvankelijk verklaard. Helaas is de procedure in het kader van een groepsvordering in België een lange procedure. Zelfs indien Test Aankoop de zaak ten gronde zou hebben gewonnen, bestond de mogelijkheid dat Ryanair tegen de beslissing in beroep zou gaan. In dat geval zouden de benadeelde passagiers nog verschillende jaren hebben moeten wachten voordat zij schadeloos konden worden gesteld. Test Aankoop koos daarom voor een minnelijke schikking om een snellere oplossing voor alle passagiers te vinden.

4. Waarom kan ik niet meteen geld krijgen?

Als onderdeel van de overeenkomst met Ryanair is voorzien dat je eerst een waardebon krijgt die je kan gebruiken voor een toekomstige reis. Maar als je deze niet binnen een jaar gebruikt, kan je je geld terugvragen. Zelfs in dit geval is het waarschijnlijk dat je het geld sneller zult ontvangen dan wanneer Test Aankoop de rechtszaak tot het einde had doorgezet. Test Aankoop heeft besloten de voorkeur te geven aan de meest pragmatische en snelste optie voor de betrokken passagiers.

5. Hoe kan ik de waardebon bekomen?

Als je een van de passagiers bent van wie de vlucht werd geannuleerd of vertraagd tijdens de stakingen van 25-26 juli, 10 augustus en 28 september 2018, zou je een e-mail moeten ontvangen van Ryanair op het e-mailadres dat je hebt gebruikt om je boeking te maken. In de e-mail zal je deze waardebon worden aangeboden. Je hebt 3 maanden de tijd om je wens kenbaar te maken om deze voucher te ontvangen.

6. Ik ben betrokken bij de procedure maar heb geen e-mail gekregen van Ryanair om me de waardebon voor te stellen. Wat moet ik doen?

Heb je niets ontvangen, laat het ons dan weten via het formulier op www.testaankoop.be/ryanair zodat wij dit kunnen overmaken aan Ryanair.

7. Wat moet ik doen om een terugbetaling te krijgen van de kosten die ik heb gedaan als gevolg van de annulering/vertraging van mijn vlucht

Het akkoord dat wij hebben gesloten voorziet dat passagiers een vergoeding kunnen krijgen voor aanvaardbare kosten die in verband kunnen worden gebracht met de annulering/vertraging van hun vlucht. Om een terugbetaling te vragen van deze kosten, dien je het formulier in te vullen op www.testaankoop.be/ryanair.

8. Wat moet ik doen om het bedrag van de waardebon in geld terug te krijgen?

Het akkoord voorziet dat je een terugbetaling in geld kan vragen één jaar na de uitgifte van de waardebon. Dit kan aan de hand van een eenvoudig formulier dat wordt ter beschikking gesteld door Ryanair. De terugbetaling zal gebeuren binnen de 30 dagen na je aanvraag.

9. Ik heb geen terugbetaling gekregen in geld ondanks mijn vraag. Wat moet ik doen?

Heb je niets ontvangen, laat het ons dan weten via het formulier op www.testaankoop.be/ryanair zodat wij dit kunnen overmaken aan Ryanair.

10. Moet ik het formulier telkens opnieuw apart invullen als ik voor meerdere personen een gezamenlijke reservatie heb gedaan?

Als je een reservatie hebt gedaan voor meerdere personen tegelijkertijd, is het niet nodig om het formulier telkens opnieuw voor elke passagier afzonderlijk in te vullen. Per reserveringsnummer volstaat het om het formulier één keer in te vullen om de extra onkosten terug te vorderen voor je volledige groep.

Nog vragen?

0800 29 510

Maandag tot vrijdag
Van 9u tot 18u