Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Test Aankoop voor het Mobiguide Portaalsite

 

 1. Contactgegevens van Test Aankoop

  Test Aankoop bestaat uit twee entiteiten, een vzw die belangenbehartigingswerk verricht in het belang van de consumenten en deze vertegenwoordigt in adviesorganen, en een coöperatieve vennootschap die publicaties en diensten verspreidt onder de leden van Test Aankoop.

   

  Contactgegevens van de VZW :

  Belgische Verbruikersunie Test Aankoop vzw, Hollandstraat 13, 1060 Brussel.

  Bedrijfsnummer : BE 0407.703.668

   

  Contactgegevens van de coöperatieve vennootschap :

  Verbruikersunie Test Aankoop CV, Hollandstraat 13, 1060 Brussel

  Bedrijfsnummer : BE 0425.989.356

   

  Om contact op te nemen met de diensten van de VZW en de coöperatieve vennootschap: gebruik het contactformulier op www.test-aankoop.be/contact.

   

  Onze klantendienst : 02 542 33 86 (maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u (behalve vrijdag tot 16u).

   

   

   

 2. Missie van Test Aankoop

2.1 Wat is de missie van Test Aankoop?

Het is de opdracht van de consumentenverenigingen Test Aankoop cvba en vzw, hierna Test Aankoop genoemd, om de consumenten op een volledig onafhankelijke manier te informeren, te dienen, te verdedigen en te vertegenwoordigen. De winst uit de activiteiten van Test Aankoop wordt geherinvesteerd om die opdracht te volbrengen.

Test Aankoop verbindt zich er op die manier toe om tegemoet te komen aan de behoeften van de consumenten, hun belangen te beschermen en hun rechten te optimaliseren.

 

Test Aankoop zet zich in voor een verbetering van de markt en een betere prijs-kwaliteitverhouding van goederen en diensten. De consumentenvereniging ziet erop toe dat de consumenten toegang hebben tot informatie en diensten om hun recht op keuzevrijheid en kwaliteit van de op de markt aangeboden producten en diensten en hun recht op onderwijs, gerechtigheid en gezondheid wordt versterkt.

Om die missie te vervullen, vertegenwoordigt Test Aankoop de consumenten en behartigt ze hun belangen bij overheidsorganen, regionale, federale en internationale instanties en bedrijven zonder toegevingen te doen of zich te onderwerpen aan een of andere macht. Als consument geniet je dankzij Test Aankoop dus een betere bescherming van je rechten.

 

2.2 Hoe volbrengt Test Aankoop zijn missie?

Test Aankoop informeert consumenten en biedt hun producten en diensten aan in de verschillende algemene consumptiedomeinen zoals (niet-limitatieve lijst gezien de voortdurende marktontwikkelingen) gezondheid, financiën, recht, verzekeringen, energie en nieuwe technologieën. Daartoe publiceert Test Aankoop magazines en nieuwsbrieven in papieren en digitaal formaat, zowel als praktische gidsen. Test Aankoop stelt consumenten informatieve websites ter beschikking over deze thema’s.

 

Om consumenten op basis van hun profiel de weg te wijzen naar de beste producten of diensten op de markt, heeft Test Aankoop koopwijzers en rekenmodules ontwikkeld. Bovendien biedt Test Aankoop oplossingen aan om de prijs van goederen en diensten te verlagen door bijvoorbeeld groepsaankopen of onderhandelde voordelen.

 

Test Aankoop biedt telefonische en digitale diensten aan voor bijstand in verschillende consumptiedomeinen die inherent zijn aan haar missie om de consument te verdedigen. Die diensten kunnen regelmatige communicaties met consumenten inhouden om hun in functie van hun specifieke behoeften een persoonlijk antwoord te kunnen bieden dat aangepast is aan hun individuele situatie.

Test Aankoop vertegenwoordigt de consumenten bij overheidsorganen en in de bedrijfswereld. De vereniging onderneemt dus acties om de bescherming van alle consumenten te versterken. Om de belangen van de consumenten te verdedigen kan Test Aankoop hen uitnodigen om deel te nemen aan collectieve acties wanneer hun rechten in het gedrang komen. Test Aankoop kan consumenten ook uitnodigen om petities te ondertekenen of andere consumentenacties te ondersteunen ten gunste van het algemeen welzijn van de consument.

 

Om haar kennis van de markt voortdurend te kunnen verbeteren en om consumenten informatie te kunnen verstrekken die helemaal up-to-date is, kan Test Aankoop hun eenmalige of periodieke enquêtes sturen over hun consumptiegewoonten.

 

In het kader van haar missie om consumenten te informeren en te verdedigen, kan Test Aankoop een beroep doen op gespecialiseerde onderaannemers. Deze worden door Test Aankoop terdege gecontroleerd om een dienstverlening te kunnen garanderen die overeenstemt met de missie van Test Aankoop, met strikte inachtneming van de geldende wetgeving en de contractuele verplichtingen die Test Aankoop aan haar onderaannemers binden.

 

Ten slotte behoudt Test Aankoop zich het recht voor om nieuwe informatiekanalen in te zetten om haar missie te volbrengen, om nieuwe tools te ontwikkelen om de consument te helpen bij zijn keuzes en om haar diensten ter verdediging en bescherming van de consument op hun vraag of in functie van marktopportuniteiten uit te breiden. De nieuwe middelen die nodig zijn voor de missie van Test Aankoop zullen dus zo nodig aan de consumenten aangeboden worden.

2.3 Test Aankoop houdt me op de hoogte over wat het doet voor de consument

Door gebruik te maken van een of meerdere diensten van Test Aankoop, verleen je je steun aan de consumentenvereniging en help je haar missie dankzij jouw actie te volbrengen. Je stemt er dan ook mee in om informatie en aanbiedingen van diensten te ontvangen die verband houden met middelen die door Test Aankoop worden ingezet om zijn missie te volbrengen; deze middelen worden hierboven beschreven (zie 2.2).

 

 

3. Onze portaalsite Mobiguide

 

3.1 De informatie en de diensten van onze portaalsite Mobiguide

Door de huidige algemene voorwaarden te aanvaarden, krijg je toegang tot onze portaalsite Mobiguide.

De portaalsite Mobiguide wordt gehost op de website van Test Aankoop. Test Aankoop wil op die manier zijn taak vervullen om de consument op een georganiseerde, gemakkelijke en toegankelijke manier nuttige informatie te verstrekken.

Test Aankoop verzamelt op die portaalsite informatie over duurzaam vervoer en duurzame mobiliteit, organiseert petities over goederen en/of diensten in dat verband alsook groepsaankopen en kan ook kortingen of andere voordelige voorwaarden toekennen.

Als je via sms of mail meer inlichtingen wilt ontvangen over dat onderwerp, moet je je registreren op "Mobiguide". De gegevens die je dan verstrekt, zullen met dat doel worden gebruikt, conform onze privacyverklaring. Je zult tevens informatie krijgen over de andere diensten van Test Aankoop, conform punt 2.3 van de huidige algemene voorwaarden.

 

3.2 Welke andere voordelen geniet ik?

Door je te registreren op de portaalsite Mobiguide, krijg je, voor zover je het nog niet hebt, automatisch het statuut van Supporter van Test Aankoop.

Als Supporter profiteer je van de volgende diensten, zonder specifieke kosten:

- Ontvang nieuwsbrieven met informatie over de acties van Test Aankoop en over de producten en diensten van Test Aankoop.

- het ontvangen van informatieberichten over de verschillende campagnes die door Test Aankoop worden georganiseerd

- het regelmatig ontvangen van informatie over onze acties als pressiegroep die alle consumenten verdedigt

- toegang tot speciale promoties (bv. kortingen, hulp bij het kiezen van de beste leveranciers...)

- toegang tot online artikelen en nieuws over wat het nieuws maakt in de consumentenwereld

- toegang tot jouw persoonlijke pagina op www.testaankoop.be

- toegang tot een module om een klacht in te dienen bij een bedrijf met ondersteuning van Test Aankoop

Let op: Test Aankoop zal deze lijst van diensten kunnen aanpassen om beter aan de behoeften van de consument te voldoen.

 

Je kan deze Supporter-status ook te allen tijde beëindigen. Zie punt 3.5 over dit onderwerp.

 

 

4. Hoe kan ik de informatie die ik ontvang van Test Aankoop beheren?

Het staat je steeds vrij om de informatie die je van Test Aankoop krijgt gedeeltelijk of volledig op te zeggen, ongeacht of je deze informatie krijgt als abonnee of als Supporter van Test Aankoop.

 

Om deze informatie te beheren, aan te passen, te schrappen of om je statuut als Supporter te annuleren, pas je eenvoudigweg je voorkeuren aan op www.testaankoop.be/mijnaccount.

 

Maar je kunt ook een e-mail sturen via www.testaankoop.be/contact (rubriek ‘Abonnementen en bestellingen’) met de vraag om bepaalde informatie niet meer te ontvangen of je statuut als Supporter te annuleren.

 

De voordelen die je tot dan genoot, zullen uiterlijk dertig werkdagen later stopgezet worden.

 

 

5. Eerbiediging van het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten

De informatie die op onze website wordt gepubliceerd en de artikelen die in onze tijdschriften worden gepubliceerd, zijn wettelijk beschermd, met inbegrip van het auteursrecht en de wetgeving inzake intellectuele eigendom. Volgens deze wetgeving is het niet toegestaan om ze te verspreiden, te kopiëren of beschikbaar te stellen op het internet in welke vorm dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, zonder toestemming van Test Aankoop.

Test Aankoop behoudt zich het recht voor om een vergoeding te verkrijgen voor eventuele morele of economische schade als gevolg van het niet naleven van deze clausule.

 

Informatie over de mogelijkheid om gebruik te maken van hyperlinks naar de Test Aankoopsite vind je door te klikken op de "Auteursrecht"-link onderaan de pagina op onze website.

 

 

6. Privacybeleid

Test Aankoop respecteert nauwgezet je privacy en je persoonlijke gegevens. Als je meer wilt weten over de verwerking van je gegevens en je rechten in dit verband, klik dan hier om het privacybeleid van Test Aankoop te raadplegen.

 

 

7. In geval van een klacht of geschil met Test Aankoop

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je suggesties of klachten tegen ons hebt. Voor klachten of verzoeken met betrekking tot het respecteren van persoonsgegevens kan je het privacybeleid van Test Aankoop raadplegen door hier te klikken.

 

Voor andere klachten kan je gebruik maken van het contactformulier door hier te klikken.

 

In geval van een geschil zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Indien je dat wenst, kan je echter een beroep doen op het Europees platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Je kan dit vinden op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Versie 07/08/2020