Openbaar vervoer

Voorstel voor één geïntegreerd netwerk voor alle openbaar vervoer

Deel op

Een projectgroep van experten heeft in de drie regionale parlementen een gedetailleerd plan voorgesteld om tegen 2035 de dienstregelingen van alle modi van openbaar vervoer op elkaar af te stemmen.

Het model voor geïntegreerd openbaar vervoer dat de werkgroep Integrato voorstelt, werkt met goedgekozen knooppunten waar treinen, metro’s, bussen en trams op vaste tijdstippen gelijktijdig aankomen en weer vertrekken. Passagiers kunnen met één ticket gebruik maken van alle openbaar- vervoermiddelen om naar hun bestemming te reizen.

Tijdwinst door vlotte aansluitingen

In concreto zou je in een buurtstation een stoptrein kunnen nemen naar een knooppuntstation, daar overstappen in een snelle IC-trein en in een volgend knooppunt een bus of tram naar je eindbestemming nemen, alles met één enkel universeel ticket. In dit filmpje zie je hoe dat in zijn werk zou gaan.

Succesvolle buitenlandse voorbeelden, volgt België?

In Zwitserland en nadien ook in Oostenrijk en Duitsland werd dit model van geïntegreerd openbaar vervoer al met succes uitgerold. De expertengroep van Integrato wil met haar voorstel aantonen dat een dergelijke organisatie ook in België mogelijk is. Voorwaarde is dat men binnen het bestaande spoorwegennet de grote hubs goed kiest en de rijtijden tussen de knooppunten realistisch inschat.

Kaart met voorgestelde essentiële en afgeleide knopen in functie van de te bedienen bushaltes

Kaart met voorgestelde essentiële en afgeleide knopen in functie van de te bedienen bushaltes

“Zo’n project verdient onze steun”, vindt mobiliteitsexpert Leo Muyshondt van Test Aankoop. “De reiziger raakt door de vlottere aansluitingen sneller op zijn eindbestemming met één universeel ticket voor het hele traject met trein, metro, tram en bus. De vervoersbedrijven zijn er eveneens bij gebaat. Het systeem vereenvoudigt de planning van de lijnen en kan voor meer inkomsten zorgen door een betere bezettingsgraad. De overheden kunnen in een duidelijk gestructureerd kader meer gerichte investeringen doen en beter inspelen op de noden van de passagiers.”

Kan dit systeem het mobiliteitsprobleem in België verlichten?

“Er is veel te zeggen voor een performant openbaarvervoersnetwerk dat de basis vormt voor alle verplaatsingen. Zeker als er aan de knooppunten deelsystemen beschikbaar zijn om de reis verder te zetten, denk aan deelwagens, deelfietsen, deelsteps. Op dat moment wordt mobiliteit een echte dienstverlening.”

Is er bij de betrokken partijen bereidheid om dit project te realiseren?

“De initiatiefnemers hebben tijdens de hoorzittingen bij het Federale, Waalse en Vlaamse parlement aangetoond dat het voorstel volledig inpasbaar is in de huidige beleidsplannen voor mobiliteit. Het idee werd bij elk van de drie overheden alvast positief onthaald, maar een beslissing om ermee aan de slag te gaan lijkt nog veraf. Ook bij de operatoren (NMBS, Infrabel, DeLijn, TEC, MIVB) werd het project op tafel gelegd, zij zullen tenslotte de uitvoering op zich moeten nemen. Men bekijkt het voorstel, maar ook daar is concrete actie nog niet voor meteen."

Hoe schat je de slaagkansen van het project in?

“Dit baanbrekende openbaarvervoersplan gaat uit van een fijnmazig netwerk met klokvaste verbindingen. Dat veronderstelt goed onderhouden infrastructuur en rollend materieel, en daar zijn forse investeringen voor nodig. De Belgische politieke context met zijn versplintering van de bevoegdheden over het federale en gewestelijk niveau maakt de realisatie van zo’n project er zeker niet gemakkelijker op. Vooral de financiering zal met heel wat discussie gepaard gaan. Maar vast staat wel dat het voorstel perspectieven opent voor een beter functionerend openbaar vervoer in België en dat is iets wij enkel kunnen toejuichen. We volgen het van nabij op.”

Meer info : www.integrato.be

Commentaar

Openbaar vervoer

Hoe tackelen we de uitdagingen van het openbaar vervoer in de toekomst? Daar moeten we post-COVID-19 over nadenken.

Meer info...