Openbaar vervoer

Opnieuw betalen voor fiets op de trein slaat nergens op

Deel op

Sinds januari 2021 verplicht de NMBS je als fietser weer te betalen om je fiets mee te nemen op de trein. In juli 2020 besliste de regering dat de NMBS alle fietsen gratis op de trein moest toelaten omwille van de pandemie. Er was toch plaats genoeg. In plaats van die beslissing te verlengen lijkt de NMBS plots op een volledig ander denkspoor te zitten. In tijden van corona waarin mensen te weinig bewegen en sowieso al op hun centen moeten letten, is deze beslissing al helemaal onbegrijpelijk.

De beslissing in juli 2020 van de NMBS om voortaan alle fietsers hun tweewieler tijdelijk gratis mee op de trein te laten nemen, barstte van de logica. Waar je voordien nog een ticket van € 4 moest kopen, was dat nu niet meer nodig. Door de weinige treinreizigers als gevolg van de corona-pandemie was er toch plaats genoeg voor al die fietsen. En of die beslissing een effect had. Uit cijfers van de spoorwegmaatschappij bleek dat er in vergelijking met juli 2019 maar liefst 80 procent meer mensen met hun fiets op de trein stapten.

NMBS zou moeten investeren in duurzame mobiliteit

Het toont aan hoezeer het (prijs)beleid van de NMBS het gedrag van fietsers op de trein beïnvloedt. Wij pleiten er dan ook voor dat de NMBS constructief meewerkt aan een duurzame mobiliteit waarin de fiets een belangrijke plaats inneemt, dat ze investeert in meer fietsruimtes op elke trein voor het comfort van zowel fietsers als niet-fietsers, dat ze treinen en perrons toegankelijker maakt voor fietsers. Die maatregelen zijn noodzakelijk om een duurzame gedragsverandering te realiseren waar we allemaal baat bij hebben.

In dat opzicht is het afschaffen van de gratis-politiek sinds begin januari een gemiste kans. Een gedragsverandering op vlak van transport was een van de weinige voordelen die we uit de pandemie hadden kunnen halen. In de bestuurskringen van onze nationale spoorwegmaatschappij is dat blijkbaar allemaal niet van tel.

Vind jij duurzame mobiliteit wel belangrijk en wil je onze vraag aan de NMBS om meer investeringen ten voordele van fietsers steunen, teken dan de petitie van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de jongerenorganisatie Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM).

Bewegen is meer dan ooit belangrijk

Laten we daarbij vooral niet vergeten dat zo lang het coronavirus woedt in onze maatschappij er naast fietsen weinig andere vormen van lichaamsbeweging voorhanden zijn. Sportclubs blijven namelijk grotendeels dicht. Menig gezondheidsexpert heeft al gewezen op de gevaren voor de volksgezondheid als mensen minder de kans krijgen om op gezette tijden te bewegen. Veel thuiswerkers die zich – al dan niet letterlijk – al maanden enkel nog verplaatsen tussen hun bed, hun tafel en hun bureau kunnen dat beamen.

Een wereldvreemde beslissing

Maar wat doet de NMBS? Terwijl de beperkingen in het professioneel en openbaar leven nog steeds onverminderd van kracht zijn, laat ze sinds 1 januari fietsers gewoon weer opnieuw dokken om hun fiets mee te nemen op de trein. Een beslissing die op zijn zachtst gezegd wereldvreemd lijkt. Sinds het begin van de pandemie wordt van de hele bevolking gevraagd om “een inspanning” te leveren om enerzijds het virus onder controle te krijgen en anderzijds ondanks de moeilijke omstandigheden te blijven doorwerken, alle voorzorgsmaatregelen in acht nemend. Waar ook de NMBS leek in te zien een inspanning te moeten leveren, ging dat inzicht helaas al vrij snel voorbij.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel mensen een deel van hun inkomen zijn verloren of zelfs volledig werkloos zijn geworden als gevolg van de pandemie, maar zowat iedereen is het erover eens dat de impact op onze economie niet mals zal zijn.

Commentaar

Openbaar vervoer

Hoe tackelen we de uitdagingen van het openbaar vervoer in de toekomst? Daar moeten we post-COVID-19 over nadenken.

Meer info...