Openbaar vervoer

Trein: welke oplossingen voor veilig reizen deze zomer?

Deel op

Honderden passagiers, opeengepakt op overvolle perrons, proberen zich tevergeefs te drummen in sommige al uitpuilende wagons. Deze beelden van het station van Oostende die in maart onze sociale media overspoelden, hebben niet alleen de pendelaars, maar ook de politici en de vakbonden doen reageren. Hoewel er al enkele oplossingen werden aangereikt, lijkt geen daarvan overtuigende resultaten op te leveren. Welke maatregelen voorziet de NMBS, nu het zomerseizoen voor de deur staat en de gezondheidscrisis nog steeds zorgwekkend is, om een veilige reis naar de Noordzee te garanderen? Wij maken de balans op.

Extra treinen, informatie in real time, bewakingsagenten in het station: de NMBS probeert de toestroom van mensen tijdens de COVID-periode in goede banen te leiden. Maar we moeten toegeven dat deze oplossingen niet erg doeltreffend zijn. Tijdens een test hebben we gemerkt dat de MoveSafe-app, die in real time de drukte in de wagons moet aangeven, zeker niet zo efficiënt of accuraat was als verwacht.

Twijfel je over je volgende bestemming? Alle antwoorden op jouw vragen vind je terug in ons speciale dossier "Al je vragen over reizen beantwoord".

De regel van “aan het raam zitten”

Als reactie op de beelden van zijn drukbezochte station heeft Bart Tommelein, burgemeester van Oostende, "uitdrukkelijk" aan de NMBS gevraagd om de nodige maatregelen te treffen. De nationale spoorwegmaatschappij heeft daarop alle passagiers verplicht om plaats te nemen aan het raam zodat de social distancing kon worden gerespecteerd. Maar door de drukte in de stations tijdens de spitsuren was deze nieuwe regel niet van kracht tussen 18 en 20 uur. De doeltreffendheid dreigde dan ook aanzienlijk af te nemen. "Dit besluit was een regelrechte vergissing, zowel qua opzet als qua communicatie, controle en uitvoering. De regel werd gedurende een korte periode toegepast en is sindsdien afgeschaft. Gelukkig maar”, vertelt Leo Muyshondt, mobiliteitsexpert bij Test Aankoop.

Is online boeken wel een goed idee?

Een andere oplossing kan worden gevonden via een online reservatieplatform om de treinen te ontlasten en vooral om de drukte in de stations en de rijtuigen beter te beheren. Maar dit systeem lijkt in de praktijk moeilijk realiseerbaar volgens het verslag van de FOD Mobiliteit & Vervoer, dat op 12 mei 2021 is gepubliceerd en waarin wordt verwezen naar "een groot aantal nadelen en weinig voordelen".

De NMBS betoogde dat een dergelijk model zou leiden tot een gebrek aan flexibiliteit, terwijl het beheer van het nationale spoorverkeer "haar handelsmerk" is. "De FOD M&V is geen voorstander van een reserveringssysteem in welke vorm dan ook, gezien de negatieve impact op de operationele werking van de NMBS en op de flexibiliteit voor de reizigers", luidt de conclusie van het rapport. De minister heeft ons officieel zijn standpunt in dit dossier meegedeeld, in die zin dat hij de conclusies van dit verslag zal volgen.

De verenigingen TreinTramBus en Navetteurs.be, met wie Test Aankoop samenwerkt, menen dat een reservatiedienst te veel tijd en geld zou kosten. Is dit een manier om het probleem te verschuiven? Dat zou je denken. Daar waar het net gaat om "de reiziger centraal stellen", zou onlineboeking een aantal potentiële klanten kunnen uitsluiten, die dan terugvallen op minder gebruikte en goedkopere vervoersmiddelen, waardoor er elders weer een grote drukte ontstaat. "Het principe van de verplichte reservering voor het binnenlands treinverkeer is onaanvaardbaar", verklaart Leo Muyshondt van Test Aankoop, "dit alles druist in tegen het DNA van ons openbaar vervoer en tegen de strategie van de NMBS tot de komst van corona: vroeger moest een maximum aantal plaatsen worden ingenomen om zo rendabel mogelijk te zijn".

Hulpmiddelen om veilig te reizen deze zomer

Ondanks deze bedenkingen heeft de NMBS extra rechtstreekse treinen naar de kust ingezet, die alleen via het internet kunnen worden geboekt tegen € 1. Het proefproject ging van start met een testfase op 5 en 6 juni, zonder enige verstoring van het reguliere netwerk. Hoewel het bedrag van de toeslag in de praktijk blijkbaar niet erg hoog is, kan het feit dat je het “nieuwe ticket” afzonderlijk moet aankopen, dit experiment bemoeilijken. Het zou dus beter zijn als die € 1 direct bij jouw geldig vervoerbewijs werd opgeteld. In totaal hebben 1 000 reizigers niet geaarzeld om te kiezen voor deze oplossing, die waarschijnlijk in de loop van de zomer zal worden herhaald.

We mogen blij zijn dat er deze zomer meer toeristische treinen zullen rijden, maar een deel van de bevolking dreigt de dupe te worden van het feit dat de dienst alleen online beschikbaar is en dat de reserveringskost € 1 bedraagt. Een mening die ook wij delen. Naast deze aankondiging heeft de NMBS nog andere maatregelen en hulpmiddelen bekendgemaakt om de toestroom van reizigers tijdens de zomerperiode in goede banen te leiden en de drukte in de stations te beperken. Bovenop de invoering van extra treinen is er ook een "druktebarometer" online beschikbaar op de website dekust.be. In het station zullen ook veiligheidsagenten en stewards aanwezig zijn om de pendelaars te begeleiden en zo de mensenmassa over de verschillende wagons beter te verdelen.

Zin om je volgende reis te plannen maar ben je nog niet gevaccineerd? Wij beantwoorden jouw vragen.

Commentaar

Openbaar vervoer

Hoe tackelen we de uitdagingen van het openbaar vervoer in de toekomst? Daar moeten we post-COVID-19 over nadenken.

Meer info...