Auto's

Auto’s die meer CO2 uitstoten worden meer belast.

Deel op

Hoe meer CO2 je auto uitstoot, hoe hoger je belastingfactuur

Tot voor kort bepaalde het vermogen van je wagen hoeveel je aan autobelasting betaalde. Vandaag wordt meer en meer gekeken naar de uitstoot van vervuilende stoffen, met name van CO2.

Voor de consument die zich een wagen wil aanschaffen, is de CO2-uitstoot al een belangrijk criterium. En dat zal de komende jaren nog meer het geval het zijn. In Vlaanderen wordt de emissiewaarde al meegenomen in de berekening van de verkeersbelasting, het Waalse en Brusselse Gewest zullen vroeg of laat volgen. De CO2-emissie van je wagen kan een invloed hebben op twee belastingen die worden geheven: de belasting op de inverkeerstelling (eenmalig te betalen bij de aankoop) en de verkeersbelasting (jaarlijks af te dragen). Omdat deze materie geregionaliseerd is, verschilt de berekeningswijze uiteraard van gewest tot gewest.

De belasting op de inverkeerstelling (BIV)

In Brussel en Wallonië blijft de heffing voorlopig gebaseerd op het vermogen van de motor. Maar in Wallonië moet je voortaan wel een « ecomalus » betalen als je wagen meer dan 145 g CO2 per kilometer uitstoot. Die bijkomende rijtaks schommelt tussen € 100 (bij uitstoot van 146 tot 155 g) en € 2 500 (bij uitstoot boven 255 g). Kroostrijke gezinnen vallen voor de ecomalus wel in een lagere belastingsschijf: met 3 kinderen jonger dan 25 jaar ten laste zakken ze één schijf, met 4 kinderen twee schijven. In Vlaanderen ligt dat anders. Daar berekent men de belasting op de inverkeerstelling volgens een nieuwe methode die rekening houdt met diverse milieukenmerken van de auto, waaronder de euronorm, het type brandstof en de CO2 -uitstoot.

De jaarlijkse verkeersbelasting

Die wordt in Wallonië en Brussel nog altijd berekend op basis van het fiscale vermogen. Dat is ook het geval in Vlaanderen, maar enkel voor voertuigen ingeschreven voor 1 januari 2016. Voor meer recent ingeschreven voertuigen varieert de belasting naargelang van de de CO2 –uitstoot, het type van brandstof, het fiscale vermogen en de ouderdom van het voertuig. En bij dat basisbedrag komt nog een ecobonus of ecomalus volgens de euronorm (milieuklasse) en de de CO2 -uitstoot. Zo wordt de belasting verhoogd met 0,30 % voor elke gram CO2 per kilometer boven 122 g. Andersom geldt een verlaging met 0,30 % voor elke gram de CO2 per kilometer onder 122 gram (tot een maximum van 24 g).

Hogere belasting voor de meest vervuilende voertuigen

Dit is een belangrijke trend. In de komende jaren zal men voor de berekening van de rijtaks alsmaar meer kijken naar de vervuilende emissies, en met name naar de CO2 –uitstoot. In het Vlaamse Gewest is beslist om vanaf volgend jaar als basis de uitstootgehaltes te nemen zoals gemeten in de WLTP homologieprocedure (en dus niet meer volgens de NEDC-procedure). De WLTP-meetcyclus leunt dichter aan bij de reële rijsituatie. Met meting van hogere emissiewaarden als gevolg. In het Hoofdstedelijk Gewest zullen net als in Wallonië de milieucriteria zwaarder gaan doorwegen. In Wallonië zouden de CO2 -uitstoot en de verhoudingsindex vermogen/massa (PMR) de fiscale paarden kunnen vervangen als basis voor de heffing van de belasting op de inverkeerstelling en de verkeersbelasting.

Waar kun je terecht voor inlichtingen ?

De gemiddelde CO2 –uitstoot van een voertuig, zoals bepaald volgens de NEDC-meetprocedure, vind je terug in vak 49.1 van je gelijkvormigheidsattest. In vak 49.4 staat de CO2 –uitstoot gemeten volgens de nieuwe homologatieprocedure WLTP. Voor het precieze bedrag van de autotaksen verwijzen we naar de officiële websites van de drie Gewesten. Weet ook dat je op internet rekenmodules vindt waarmee je precies kunt uitrekenen hoeveel belasting je zult moeten betalen op een bepaalde wagen, zoals de Tak Calculator van de Belgische Federatie van de Autoindustrie (Febiac).

“Wat ik zo geruststellend vind bij Private Lease? Alles is volledig inbegrepen.”

FIAT 500 Star 1.0 Hybrid 70

FIAT 500 STAR 1.0 Hybrid 70

vanaf € 234

Meer info
Hyundai i10 1.0 Comfort

Hyundai i10 1.0 Comfort

vanaf € 335

Meer info
Kia Picanto MUST 1.0 ISG

Kia Picanto MUST 1.0T ISG

vanaf € 195

Meer info

Commentaar

Alles over auto’s

Alle informatie om de auto te kiezen die het beste bij je past. Inclusief accessoires en verzekeringen.

Meer info...