Fietsen

Voel jij je veilig als fietser? Geef jouw mening

Deel op

De fietsveiligheid in onze Belgische steden laat al jaren ruimte voor ingrijpende verbeteringen. Op het vlak van fietsinfrastructuur hinken onze hoofdstad en Wallonië flink achterop, blijkt uit onze enquête over fietsen in de stad van begin dit jaar. Maar hoe is de verkeerssituatie voor fietsers in ons land sindsdien geëvolueerd? VUB peilt naar jouw mening.

In Brussel en Wallonië zijn fietspaden op heel wat wegen onbestaande. Fietsers hinderen voetgangers door zich noodgedwongen te begeven op het voetpad, of ze moeten zich krampachtig een weg banen tussen de vele auto’s. In ons onderzoek van begin dit jaar peilden we naar de reden waarom Belgen niet fietsen. Voor 53,1 % van de Brusselse respondenten is dat wegens het gebrek aan fietsinfrastructuur (fietspaden, fietsparking, …), tegenover 27,8 % Vlamingen en 66,3 % Walen die dezelfde reden opgeven om de fiets niet te gebruiken.

Intussen zetten de lokale besturen meer in op duurzame mobiliteit en betere infrastructuur voor zwakke weggebruikers. Om de huidige situatie in kaart te brengen heeft de Vrije Universiteit Brussel bijgevolg een enquête opgesteld die elke fietser, van achttien jaar of ouder, kan invullen tot 15 december.

Verschil door coronacrisis

Het gaat hier om dezelfde vragenlijst als vorig jaar, met als doel de evolutie van de fietsmobiliteit en het fietsgedrag bij volwassen fietspendelaars in België na te gaan. Dit jaar zal de coronacrisis ongetwijfeld een impact hebben op het resultaat van die enquête. Wordt er meer gefietst en voelen fietsers zich veiliger nu er mogelijk minder auto’s op baan zijn door het verplichte telewerk? En zijn er vandaag meer of net minder frustraties tussen fietsers en andere weggebruikers onderling?

Alle antwoorden worden gebundeld in een rapport dat de huidige knelpunten aan de kaak stelt, maar ook de geboekte vooruitgang weergeeft op vlak van fietsveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zullen dienen als maatstaf voor het verder ontwikkelen van het Belgische mobiliteitsbeleid en het verbeteren van onze verkeersveiligheid.

Fietsbenodigdheden

Wil je als fietser de frustraties bij andere weggebruikers zoveel mogelijk beperken? Zorg dan dat je in orde bent met de verplichtingen, zoals het gebruiken van een wit of geel licht vooraan en rood licht achteraan in geval van verminderde zichtbaarheid. Lees ons dossier voor alle regels rond bepaalde verboden, verplichtingen en aanbevelingen.

Als je als fietser niet in orde bent en het verkeersreglement niet hebt nageleefd, dan kan dit een dure grap worden bij een ongeval. Voor meer informatie, surf naar ons dossier over schadevergoeding bij fietsongeval.

Commentaar

Alles over fietsen

Overweeg je een elektrische fiets? Lees hier onze tests of ontdek onze studies over fietshelmen, -veiligheid en-routes.

Meer info...