Fietsen

Fietspaden in slechte staat? Doe er iets aan!

Deel op

Vlaanderen scoort slecht voor de kwaliteit van zijn fietspaden langs gewestwegen. Meer dan de helft voldoet niet aan de veiligheidsnormen, blijkt uit het tweejaarlijks rapport van het Agentschap Wegen en Verkeer. De Fietsersbond roept op om de plannen die op tafel liggen meteen uit te voeren.

Het Agentschap Wegen en Verkeer onderzocht vorig jaar hoeveel ‘moordstroken’ - fietspaden die vlak langs een weg liggen en daardoor zeer gevaarlijk zijn - onze Vlaamse gewestwegen tellen en in welke staat ze zich bevinden. Het resultaat is alarmerend: maar liefst 54,2 % voldoet niet aan de veiligheidseisen. Bijna een vierde daarvan scoort zelfs ‘zeer slecht’.

Amper vooruitgang geboekt

Acht jaar na de eerste meting van het aantal niet-conforme fietspaden, zien we een verbetering van slechts 8,6 %, ondanks de vele beloftes. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen is er sinds 2011 nauwelijks iets veranderd. Antwerpen presenteert de beste cijfers en kan als enige Vlaamse provincie een meerderheid voorleggen aan veilige fietspaden.

De Fietsersbond zegt dat er de voorbije jaren meer middelen naar fietsinfrastructuur zijn gegaan. “Maar die gingen vooral naar nieuwe fietssnelwegen. En niet naar het aanpassen of het onderhoud van de bestaande infrastructuur.” Volgens de fietsersorganisatie worden de normen "jammer genoeg" aangepast aan de realiteit van vandaag: meer fietsers en andere soorten, maar ook bredere en snellere fietsen.

Veranderingen op korte termijn

Toch zijn er ook lichtpuntjes want er komen aanpassingen aan onteigeningsprocedures zodat bredere fietspaden sneller kunnen worden gerealiseerd. En de Vlaamse overheid wil nu en binnen een termijn van een jaar, de onderhandeling over onteigening van een stukje voortuin afhandelen.

Maar voor de Fietsersbond ligt het tempo van de geplande veranderingen nog te laag. De organisatie pleit voor een snelle aanpak en een positief fietsklimaat, zodat Vlaanderen als fietsregio op de kaart kan worden gezet.

Test Aankoop bevraagt ook Waalse bevolking

Ook in Wallonië is er werk aan de winkel voor wat betreft de optimalisatie van de fietspaden.

Volgens een enquête die Test Aankoop in april 2020 publiceerde, wordt er in Waalse steden als Charleroi, Luik, Namen en Waver duidelijk minder vaak gefietst dan in Vlaamse steden en de fietsers zijn ook veel minder tevreden over het beleid en de infrastructuur. Zo krijgen de fietspaden in Luik een magere score van 3,3 op 10. Enkel in Bergen en Charleroi ligt dit nog lager. Fietsers vragen dan ook meer inspanningen op dit vlak van de overheid. Gelukkig voor hen heeft de Waalse regering het Infrastructuurplan 2020-2026 medio juli goedgekeurd. Dat plan voorziet 250 miljoen euro extra budget voor fiets- en voetgangersvoorzieningen binnen de huidige legislatuur.

Verken je Wallonië liever in alle rust en stilte, weg van het gemotoriseerd verkeer, tussen het groen, en over een afstand van ruim 2 000 km? Surf dan naar ravel.wallonie.be.

Commentaar

Alles over fietsen

Overweeg je een elektrische fiets? Lees hier onze tests of ontdek onze studies over fietshelmen, -veiligheid en-routes.

Meer info...