Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de kortingsbons voor fietshelmen

Deze bijzondere voorwaarden vervangen in geen enkel opzicht de algemene voorwaarden van Test Aankoop die u eerder al hebt aanvaard. Ze vormen enkel een aanvulling op die voorwaarden met betrekking tot ons aanbod van een kortingsbon voor de aankoop van een fietshelm.

 

1. Wie kan aanspraak maken op een kortingsbon?

Het aanbod van een kortingsbon voor de aankoop van een fietshelm is voorbehouden voor abonnees en supporters van Test Aankoop. Elke abonnee of supporter van Test Aankoop heeft slechts recht op één kortingsbon. De bon kan slechts één keer gebruikt worden. Het moet gaan om een origineel exemplaar, kopies worden niet aanvaard.

 

2. Voor welke helmen is de kortingsbon bruikbaar?

De door Test Aankoop aangeboden kortingsbon is bruikbaar voor de aankoop van een van de vier volgende modellen van het merk SCOTT: Arx +, Fuga +, Groove + of Spunto JR+.

 

3. Waar kunt u uw kortingsbon gebruiken?

U kunt de kortingsbon uitsluitend gebruiken in een verkooppunt van een officiële verdeler van Scott-helmen in België. De bon is geen bewijs van reservatie van een helm en hij is niet terugbetaalbaar.

 De bon is evenmin bruikbaar voor online aankopen. U dient de bon af te drukken en hem te overhandigen in de winkel.

U bent niet gebonden door uw keuze voor een bepaald model helm op het moment dat u de bon hebt gedownload. U kunt de kortingsbon dus gebruiken voor de aankoop van een helm in een andere kleur, een andere maat, of een ander model, op voorwaarde uiteraard dat het gaat om een van de vier hierboven vermelde modellen en voor zover die helm nog voorradig is (zie punt 4 hierna).

 

4. Beschikbaarheid van de geselecteerde helmen

Hoewel de nodige maatregelen werden getroffen om ervoor te zorgen dat de modellen waarvoor de kortingsbon bruikbaar is beschikbaar zijn bij Scott, kan Test Aankoop niet garanderen dat elk model en elke kleur of maat van de geselecteerde helmen voorradig zal zijn. De webpagina die het model in kwestie beschrijft, zal telkens zo goed mogelijk aangeven of de voorraad van het model beperkt is, dan wel of de helm niet meer beschikbaar is.

Het is eveneens mogelijk dat een bepaald model of een bepaalde maat wel nog beschikbaar was op het moment dat u de bon hebt gedownload of afgedrukt, maar niet meer op het moment dat u in het Scott-verkooppunt bent.

 

5. Aansprakelijkheid van Test Aankoop

Test Aankoop heeft bij de selectie van de modellen bewust gekozen voor kwaliteitsvolle helmen. Dat betekent evenwel niet dat alle modellen door Test Aankoop werden getest.

Test Aankoop kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld indien een helm gebreken zou vertonen. In voorkomend geval dient u zich tot de Scott-verdeler te wenden waar u de helm hebt aangekocht.

De prijzen die vermeld staan op onze website zijn de verkoopprijzen die Scott aan zijn verdelers aanbeveelt. Test Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een bepaalde verdeler hogere verkoopprijzen zou hanteren.

Test Aankoop is evenmin aansprakelijk voor eventuele technische problemen waardoor u de kortingsbon niet zou kunnen downloaden of afdrukken.

 

6. Duur van de actie

De kortingsbons kunnen tot en met 31 oktober 2020 gebruikt worden voor de aankoop van een geselecteerde helm.

Test Aankoop behoudt zich het recht voor de verdeling van de kortingsbons op elk moment stop te zetten, maar dat zal geen impact hebben op de geldigheidsduur van reeds gedownloade of afgedrukte bons.