Door op de site te blijven, accepteert u het gebruik van cookies, welke er voor zorgen dat wij onze diensten en aanbiedingen aanpassen aan uw interesses.

 

× Ik aanvaard   Meer weten→

Mijn data zijn van mij!

Consumenten eisen een proactieve en centrale rol op in de data-markt

Deelname


Gesteund door de ondertekenaars van dit manifest, zullen wij contact opnemen met belangrijke bedrijven (Amazon, Telecomoperatoren, Google, Facebook, … ), om met hen onze eisen te bespreken. Namens de consumenten zullen wij hen vragen zich te verbinden om u een eerlijk deel te geven van het geld dat zij met het gebruik en de verkoop van uw gegevens verdienen.

Het is van cruciaal belang dat de privacy en de veiligheid van iedere consument wordt gerespecteerd.


De nieuwe EU-verordening, die in mei 2018 van kracht wordt, moet adequaat worden uitgevoerd door bedrijven en instellingen en regelgevende instanties zullen daarop moeten toezien. Overtredingen moeten worden bestraft en benadeelden dienen schadeloos gesteld.

Consumenten moeten de volledige controle over hun gegevens hebben. Producten en diensten moeten zodanig worden ontwikkeld dat een hoog niveau van privacy en veiligheid automatisch is gewaarborgd. Online activiteiten mogen alleen worden gemonitord als daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de consument en deze toestemming ten allen tijde kan worden ingetrokken of gecorrigeerd. De consument moet weten waarvoor zijn gegevens worden gebruikt, De consument moet makkelijk toegang hebben tot zijn gegevens en moet ze ook makkelijk kunnen recupereren om er vij over te kunnen beschikken.

Bedrijven verdienen geld door de data van consumenten te gebruiken en te verkopen. Consumenten moeten een eerlijk deel krijgen van die waarde. Consumenten hebben een rechtmatig economisch belang om actief deel te nemen aan de data-economie en daarvan te profiteren. Het is alleen maar eerlijk dat wanneer bedrijven geld verdienen met uw gegevens, u in ruil daarvoor een stukje van de taart krijgt. U hebt recht op innovatieve en gepersonaliseerde diensten die beter tegenmoetkomen aan uw behoeftes.

Waar het om gaat


Het is een nieuwe mantra: Big Data zijn de “nieuwe brandstof” van de moderne digitale markten in onze hyperverbonden wereld. Volgens schattingen zal de globale waarde van de data-economie binnen de EU in 2020 tussen 361 en 736 miljard Euro (2,3% tot 4% van het BBP van de EU) bedragen.

Een groot deel van deze data wordt geproduceerd door u, als consument. Nieuwe bedrijven zijn inderdaad aan het floreren dankzij de door de gebruikers gegenereerde gegevens. Maar in ruil daarvoor ontvangt u niet genoeg. U bent zich vaak niet eens bewust van het feit dat ze uw gegevens gebruiken. Met de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT), verwerven bedrijven automatisch onze data via allerlei apparaten die we op ons dragen, die we thuis gebruiken of via onze wagen.

Wij erkennen dat de nieuwe data-economie enorme kansen kan bieden, ook voor consumenten, en we zijn klaar om de vaak steriele en vruchteloze barrière tussen de vrijheid van onderneming en de fundamentele rechten van de burgers/consumenten te slechten. Door onze krachten te bundelen met alle belanghebbenden bouwen we samen aan de voorwaarden voor een stabiele economische ontwikkeling op basis van een nieuwe digitale waardeketen, omarmen we de toekomst met vernieuwd optimisme, met een volledige erkenning van het recht van de consument om op een veilige manier te profiteren van technologische innovatie.


Samen zijn consumenten sterker


Wij vragen de erkenning van een nieuwe positieve, pro-actieve en centrale rol voor de Consument binnen de Data markt


Consumentenvertrouwen is van cruciaal belang en niet alleen binnen het proces van economische ontwikkeling. In het digitale tijdperk worden de fundamentele rechten van burgers inderdaad meer en meer uitgedrukt in de context van “private” virtuele ruimten die toegankelijk zijn voor consumenten.Voor de eerste keer worden de bescherming en handhaving van de rechten van de consument instrument voor een gegarandeerde toegang tot fundamentele burgerrechten.


Stap 1

Met de steun die u ons geeft zullen wij contact opnemen met belangrijke actoren op de data-markt (Amazon, Telecomoperatoren, Google, Facebook, … ). Wij zullen met hen onze 3 eisen bespreken die u ondersteunt door de ondertekening van dit manifest. We zullen hun engagement vragen om u een eerlijk deel te geven van het geld dat zij verdienen met uw data.

Stap 2

In de herfst organiseert onze Italiaanse collega’s van Altroconsumo een event omtrent Big Data en de Internet of Things.

Stap 3

Onze camapgne gaat wereldwijd. In oktober organiseert de Braziliaanse Consumentenorganisatie Proteste een seminarie met de inspirerende tittel “De consumptie van de toekomst”. Natuurlijk staan Big Data en het Internet of Things op de agenda.

Met de consumenten voor de consument


Internet of Things (Internet van de Dingen)

Dit abstract begrip omvat het geheel van objecten en toestellen (huishoud- en industriële toestellen, auto’s, horloges enz.) die draadloos met het internet verbonden zijn en aan de hand van ingebouwde sensoren in staat zijn gegevens te verzamelen en (onderling) uit te wisselen. Door het integreren van technologie worden “domme” apparaten met andere woorden “slim” gemaakt. Binnen vijf jaar zullen ongeveer 25 miljard objecten met elkaar verbonden zijn, met heel wat opportuniteiten maar ook reële gevaren zoals hacken. Hackers kunnen de controle over deze toestellen overnemen of aan de haal gaan met alle data die ze voortbrengen. MEER...

Download zonder risico

Bij het downloaden van bestanden van internet is goedkoop soms duurkoop. Veel malafide websites en makers van malware gebruiken "gratis" als middel om u in de val te lokken. Maak een herstelpunt met Windows Systeemherstel voordat u programma’s installeert. Bij problemen kunt u op die manier terug naar een vroegere toestand van uw computer. Dit werkt echter niet in geval van malware, het blijft dus aangewezen om daarnaast zowel een volledige systeemkopie als een back-up van uw bestanden te bewaren op een niet-aangesloten harde schijf. MEER...

Phishing, laat u niet vangen

De bank die uw gegevens vraagt, een herinnering voor een nooit ontvangen factuur of het heuglijke nieuws dat u iets hebt gewonnen. Phishingmails worden steeds talrijker en inventiever. Zolang u geen bijlage of links opent, is er niets aan de hand. U kunt de mail gewoon verwijderen. Lijkt hij van een bekende afzender, verwittig die dan dat er mails in zijn naam circuleren. Hebt u aanmeldgegevens ingevuld op een valse site? Verander meteen al uw wachtwoorden vanop een andere pc dan waarop u de e-mail hebt geopend. MEER...

Proximus, is één voorbeeld uit duizenden.


"In november 2016 lanceerde Proximus een nieuwe dienst: "MyAnalytics". “Met MyAnalytics maakt Proximus verzamelde statistische informatie laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen … Doordat het Proximus-netwerk permanent opvolgt waar een mobiele telefoon zich bevindt, kunnen de locatie en verplaatsingsstromen op elk moment van de dag nauwkeurig in kaart gebracht worden. Daarnaast vertelt de simkaart ook uit welke regio of welk land een gebruiker komt. MyAnalytics mikt op toeristische diensten, organisatoren van evenementen, marketingverantwoordelijken en beslissingsnemers in mobiliteitsmanagement … Een rapport vertelt organisatoren van evenementen uit welke regio of welk land bezoekers komen, zodat ze gericht promotie kunnen voeren … Omdat ook de verblijfsduur van deze bezoekers gekend is, kan een stadsmarketeer bijvoorbeeld de horeca overtuigen om een lunchdeal uit te werken … Rapporten kunnen aangevraagd worden voor een bepaalde locatie, periode en volgens het profiel van de bezoeker… De instapprijs is 700 euro”. Dus, als u een Proximus-klant bent worden uw locatie en profiel gegevens door hen opgeslagen, verwerkt en verkocht. Vroeg Proximus uw toestemming daartoe? Geeft Proximus u op een eenvoudige wijze toegang tot deze gegevens? Geeft Proximus u een deel van het geld dat zij verdienen met uw gegevens? Het antwoord is drie keer NEE. Dit moet anders!"