Actie “Voor een gezonde en energiezuinige woning” in Wallonië

Veelgestelde vragen

Algemene vragen over de actie 

Waarom zet Test Aankoop dit soort acties op?
Ik woon in een appartement. Kom ik ook in aanmerking?
Ik ben een zelfstandige of heb een klein bedrijf. Kan ik ook aan de actie deelnemen?
Ik ben van plan om mijn huis te verkopen. Heeft het nog zin om aan de actie deel te nemen?
Kan ik aan de actie deelnemen voor meerdere huizen?
Kan ik de plaatsing of installatie ook zelf doen?

Is er een exclusief voordeel voor abonnees van Test Aankoop?
Verdient Test Aankoop aan deze actie?
Ik heb slechts beperkte financiële middelen. Kan ik een goedkope lening of een hogere premie krijgen?

Specifieke vragen over dakisolatie

Waarom uw dak isoleren?
Ik gebruik mijn zolder niet en verwarm er ook niet. Is dakisolatie dan zinvol?
Mijn zolder is al volledig afgewerkt tot slaapkamer. Wat nu?
Zorgt veel isoleren niet voor slechte lucht in de woning?
Mijn dak werd 10 jaar geleden geïsoleerd. Heeft het zin om bij te isoleren?
Ik heb een plat dak. Kan ik op jullie een beroep doen?
Ik heb geen onderdak. Wat nu?
Moet de isolatie aan bepaalde vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun?
Welke financiële steun is er voor dakisolatie?
Ik ben gepensioneerde. Krijg ik ook belastingvoordeel?
Is het rendabel om mijn dak te isoleren?
Hoe bereken ik de R-waarde van het isolatiemateriaal?

Specifieke vragen over spouwmuurisolatie

Wat is spouwmuurisolatie?
Is spouwmuurisolatie mogelijk in mijn woning?
Verminderen de prestaties van spouwmuurisolatie niet na verloop van tijd?
Verhoogt de kans op vochtproblemen in een woning met spouwmuurisolatie?
Is insijpeling van regenwater mogelijk na spouwmuurisolatie?
Mijn buitengevel is geschilderd. Kan ik mijn spouwmuren nog na-isoleren?
Wat kost spouwmuurisolatie?
Wat zijn de premies voor spouwmuurisolatie?
Is het rendabel om mijn spouwmuren te laten na-isoleren?

Specifieke vragen over buitengevelisolatie

Wat is buitengevelisolatie?
Wat kost buitengevelisolatie?
Moet buitengevelisolatie aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Wat zijn de premies voor buitengevelisolatie?
Is het rendabel om buitengevelisolatie te laten plaatsen?

Specifieke vragen over isolatie van muren aan de binnenkant

Wanneer de muren aan de binnenkant isoleren?
Wat zijn de voordelen van isolatie aan de binnenkant?
Wat zijn de nadelen van isolatie aan de binnenkant?
Dampdicht of dampopen?
Wat zijn de aandachtspunten bij isolatie van de muren aan de binnenkant?
Wat kost isolatie van de muren aan de binnenkant?
Kan je een premie krijgen voor isolatie van de muren aan de binnenkant?
Is het rendabel om mijn buitenmuren aan de binnenkant te isoleren?

Specifieke vragen over de isolatie van vloer of kelder

Wat is vloer- of kelderisolatie?
Wat kost vloer- of kelderisolatie?
Moet vloer- of kelderisolatie aan bepaalde voorwaarden voldoen?
Wat zijn de premies voor vloer- of kelderisolatie?
Is het rendabel om vloer- of kelderisolatie te laten plaatsen?

Specifieke vragen over hoogrendementsglas

Wat is hoogrendementsglas? 
Kan ik in mijn woning hoogrendementsglas plaatsen?
Wordt het schrijnwerk ook vervangen?
Vergroot hoogrendementsglas de kans op vochtproblemen in een woning?
Wat is de kostprijs per m²?
Wat zijn de premies voor hoogrendementsglas?
Is het rendabel om hoogrendementsglas te laten plaatsen?

Specifieke vragen over een condensatieketel

Wat is een condensatieketel of hoogrendementsketel?
Zal ik echt besparen met een condensatieketel?
Komt mijn woning in aanmerking voor een condensatieketel?
Moet ik mijn schoorsteen aanpassen?
Wat kost een condensatieketel?
Wat zijn de premies voor een condensatieketel?
Is het rendabel om een condensatieketel te laten plaatsen?

Ventilatie

Waarom ventileren?
Welke types van ventilatie bestaan er?
Moet ik in elke ruimte verse lucht toevoeren en vervuilde lucht afvoeren?
Waar worden het best inblaas- en extractieventielen geplaatst?
Mag ik mijn ventilatie soms uitzetten?
Zorgt een ventilatiesysteem voor tocht?
Zorgt ventilatie voor lawaaihinder?
Hou ik met een ventilatiesysteem mijn ramen beter gesloten?
Is een ventilatiesysteem hygiënisch?
Welke impact heeft een keukendampkap op een ventilatiesysteem?
Welke impact heeft een open haard of cassette op een ventilatiesysteem?
Hoe vaak moet mijn ventilatiesysteem worden onderhouden?
Zijn er premies voor de plaatsing van ventilatie?
Wat kost een balansventilatie jaarlijks aan elektriciteit?

Vocht

Wat is condensatie?
Hoe kan ik condensatie voorkomen?
Wat is opstijgend vocht?
Wat kan ik doen tegen opstijgend vocht?
Hoe kun je een vochtige kelder aanpakken?
Wat is doorslaand vocht?
Wat kun je doen tegen doorslaand vocht?
Zijn er premies verkrijgbaar voor de bestrijding van vocht?

Algemene vragen over de actie

Waarom zet Test Aankoop dit soort acties op?

Tijdens onze studies hebben we geleerd dat een van de redenen waarom consumenten niet de stap zetten om energiebesparende ingrepen uit te voeren, zoals bv. isolatiewerken, is dat ze het moeilijk hebben om een betrouwbare vakman te vinden die het werk volgens de regels van de kunst uitvoert met kwaliteitsvolle materialen. Het blijkt ook niet zo eenvoudig om goed uitgewerkte offertes te krijgen van aannemers en ze oordeelkundig te vergelijken. Er zijn bovendien soms premies verkrijgbaar, maar je moet weten hoe ze aan te vragen en je moet bepaalde technische vereisten naleven.
Test Aankoop wil het de consumenten gemakkelijker maken om energiebesparende ingrepen uit te voeren. Daarom hebben wij besloten om een actie op te zetten, in samenwerking met een partner als Impact, die een netwerk van aannemers en installateurs coördineert die werken werkt volgens de regels van de kunst, een correcte prijs hanteren en een kwalitatieve dienstverlening beogen. Als er toch problemen of vragen opduiken, kunnen de consumenten Test Aankoop aanspreken om voor een oplossing te zorgen.

Ik woon in een appartement. Kom ik ook in aanmerking?

In het Waals Gewest kom je ook voor appartementen in aanmerking voor financiële steun. Daar wordt gevraagd naar jouw aandeel in het appartement.

Ik ben een zelfstandige of heb een klein bedrijf. Kan ik ook aan de actie deelnemen?

Ja, je kunt aan de actie deelnemen.
Je moet wel weten dat de belastingvermindering van 30 % voor dakisolatie (enkel voor wie zijn fiscaale domicilie heeft in het Waals Gewest) alleen geldt voor particulieren en zelfstandigen (natuurlijke personen), niet voor vennootschappen. Bovendien komen de uitgaven die als beroepskosten worden afgetrokken, niet in aanmerking voor de belastingvermindering.
Overigens is het verlaagde btw-tarief van 6 % enkel van toepassing op woningen die minstens 10 jaar oud zijn en uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning worden gebruikt.
Wat de energiepremies betreft, legt het Waals Gewest op dat je gedurende minstens vijf jaar de hele woning als hoofdverblijfplaats moet gebruiken en geen delen van de woning voor beroepsmatig gebruik mag benutten.

Ik ben van plan om mijn huis te verkopen. Heeft het nog zin om aan de actie deel te nemen?

Hoe energiezuiniger jouw woning is, hoe gemakkelijker je ze verkocht zult krijgen. Bij de verkoop van een huis is een EPC (Energieprestatiecertificaat) verplicht. Jemoet in het bezit zijn van dit certificaat bij het tekenen van de notariële akte. Met een gunstig EPC kun je jouw inspanningen eventueel verzilveren via een hogere verkoopprijs van jouw woning.

Kan ik aan de actie deelnemen voor meerdere huizen?

Ja, dat kan. Je moet je wel voor elke woning apart inschrijven. Je kunt dan het best telkens een ander e-mailadres gebruiken.

Kan ik de plaatsing of installatie ook zelf doen?

In het kader van deze actie is het niet mogelijk om het materiaal via ons aan te kopen om het dan zelf aan te brengen of te plaatsen. Voor de actie werken wij uitsluitend samen met vaklui die volgens de regels van de kunst werken. Zelfplaatsing valt buiten deze actie.

Is er een exclusief voordeel voor abonnees van Test Aankoop?

Test-Aankoop heeft voor zijn abonnees een voordeel in petto, met name € 25 per schijf van € 1 000 op het totaalbedrag van de factuur zonder btw, met een maximum van € 250. De commissie die Test Aankoop krijgt voor contracten die worden gesloten met abonnees van Test Aankoop, wordt naar die abonnees doorgestort, op voorwaarde dat ze abonnee zijn van het ogenblik dat ze de offerte aanvaarden tot en met het ogenblik dat ze de factuur betalen. Als jij of jouw partner dus abonnee is bij Test Aankoop, raden wij jou aan dat bij de inschrijving te vermelden.

Ben je nog geen abonnee van Test Aankoop, dan kun je dit alsnog worden en dan dit exclusieve voordeel genieten. Je kunt ons daartoe contacteren op het nummer 02 542 33 86, van maandag tot vrijdag tussen 9 u. en 12.30 u. en tussen 13 u. en 17 u. (tot 16 u. op vrijdag) of je kan abonnee worden via deze link.

Verdient Test Aankoop aan deze actie?

Van onze partner krijgen we een commissie per contract dat wordt getekend. Die dient louter om onze kosten te dekken. Wij investeren immers aanzienlijke bedragen om deze actie op te zetten, in technologie, software en publiciteit. En uiteraard doen wij een beroep op onze experts op het vlak van energie en recht en schakelen wij ons administratief team en ons Contact Center in.
De commissie die Test Aankoop krijgt voor contracten die worden gesloten met abonnees van Test Aankoop, wordt naar die abonnees doorgestort, op voorwaarde dat ze abonnee zijn op het ogenblik dat ze de offerte aanvaarden tot en met het ogenblik dat ze de factuur betalen. De commissie voor consumenten die geen abonnee zijn, wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten die Test Aankoop wil ontwikkelen, onder meer op het vlak van energie. We herinneren er hierbij even aan dat Test Aankoop geen steun krijgt van de overheid of van bedrijven. Op die manier kunnen wij onze volledige onafhankelijkheid bewaren en onze opdracht tot een goed einde brengen.

Ik heb slechts beperkte financiële middelen. Kan ik een goedkope lening of een hogere premie krijgen?

In het Waals Gewest zijn er woonpremies, die variëren volgens het gezinskomen.
Er zijn voordelige leningen mogelijk voor specifieke doelgroepen.

Specifieke vragen over dakisolatie

Waarom jouw dak isoleren?

Aangezien warme lucht stijgt, gaat daarlangs het meeste warmte verloren. Door jouw dak te isoleren bespaar je gemiddeld tot 30 % op de totale verwarmingsfactuur, elk jaar opnieuw. Je verhoogt ook jouw leefcomfort en je ontziet het milieu.
Door een schuin dak te isoleren vergroot je bovendien de bewoonbare oppervlakte in een woning. De geïsoleerde ruimte kun je eventueel inrichten als hobbykamer, bureau of extra slaapkamer.

Ik gebruik mijn zolder niet en verwarm er ook niet. Is dakisolatie dan zinvol?

In dit geval kan het eenvoudiger en voordeliger zijn om de zoldervloer te isoleren. Alle premies en/of tegemoetkomingen zijn dan eveneens van toepassing. Let op: je mag isolatie in het schuine dak en in de zoldervloer nooit samenvoegen voor een premieaanvraag. Je moet ook aantonen dat de zolder niet bewoonbaar is.

Mijn zolder is al volledig afgewerkt tot slaapkamer. Wat nu?

Je zou de afwerking kunnen verwijderen om tot bij de kepers te kunnen. Dit is echter niet vanzelfsprekend.
De oplossing kan erin bestaan om langs buiten te isoleren, bv. met een zogenaamd sarkingdak. Je kunt ook isolatievlokken laten inblazen.
Je kunt eventueel ook de pannen afnemen, het onderdak weghalen en de isolatie van buitenaf plaatsen. Hiervoor moet je wel genoeg ruimte hebben (spanten van 16 of 18 cm en geen keperdak).

Zorgt veel isoleren niet voor slechte lucht in de woning?

Een goed geïsoleerde woning zorgt voor een hoger wooncomfort en een lagere verwarmingsfactuur. Toch moet jouw huis ook blijven "ademen". Je produceert immers vocht wanneer je ademt of transpireert en uiteraard ook tijdens het koken, wassen of douchen. Vroeger werd dit vocht afgevoerd langs de kieren in de woning. In goed geïsoleerde woningen is dit moeilijker.
Gecontroleerd ventileren is dan de boodschap. Zorg voor een continue verversing van de lucht in huis. De eenvoudigste oplossing zijn regelbare luchtroosters in buitendeuren en ramen, vooral in vochtige ruimtes. Er bestaan ook systemen van mechanische ventilatie.

Mijn dak werd 10 jaar geleden geïsoleerd. Heeft het zin om bij te isoleren? 

Jouw dakisolatie kan mits enkele aanpassingen worden geoptimaliseerd. Eventueel kun je een tweede laag isolatie aanbrengen over de bestaande. Ook hiervoor kunnen wij een offerte opmaken. Wel is er alleen financiële steun voor de nieuwe, bijkomende isolatiewerkzaamheden.

Ik heb een plat dak. Kan ik op jullie een beroep doen?

Jawel, maar de isolatie van platte daken vergt een specifiek procedé. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een laag isolatie langs boven aan te brengen op het bestaande dak en vervolgens alles met een laag EPDM-rubber af te werken, voor zover dit alles technisch haalbaar is.

Ik heb geen onderdak. Wat nu?

Het is van allergrootste belang dat jouw dak over een onderdak beschikt. Een onderdak is een waterdichte, (ademende) laag tussen de pannen en de isolatie. Zo wordt de isolatie tegen vocht beschermd. Het onderdak belet ook dat er smeltwater tussen de pannen op jouw zoldervloer/isolatie sijpelt. Deze laag is meestal een harde vezelcementplaat, in de volksmond beter gekend als menuiserite, van of tegenwoordig ook vaak een dampopen folie. Een handige tip: als je de pannen kunt zien van op jouw zolder, is geen onderdak aanwezig.

Moet de isolatie aan bepaalde vereisten voldoen om in aanmerking te komen voor financiële steun?

Voor zowel dakisolatie als andere isolerende ingrepen gelden er tal van extra voorwaarden. Lees ze goed na op de website van het gewest.

Welke financiële steun is er voor dakisolatie?

Voor wie zijn fiscaal domicilie heeft in het Waals Gewest, geldt een belastingvoordeel van 30 % van de totale investering (btw inbegrepen), met een maximale belastingvermindering van ruim € 3 310; dat komt overeen met een totale uitgave van meer dan € 10 000. Bovendien zul je minder opcentiemen betalen aan de gemeente. De aannemer zal jou een attest bezorgen conform de wetgeving, dat je dan samen met een kopie van jouw factuur bij jouw belastingaangifte moet voegen. Dit attest kan ook meteen in de factuur zijn verwerkt. Ben je zelfstandig, lees dan ook deze informatie.

In het Waals Gewest zijn er ook woonpremies verkrijgbaar. Ze hangen af van het aantal kWh dat je kunt besparen; de berekening hiervan moet gebeuren door de woningauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Ik ben gepensioneerde. Krijg ik ook belastingvoordeel?

Sinds 2013 is dit helaas niet meer het geval. Als je geen belastingen betaalt omdat je bv. als gepensioneerde een laag inkomen hebt of een uitkering krijgt, kon de belastingvermindering worden omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Die mogelijkheid bestaat niet meer.

Is het rendabel om mijn dak te isoleren?

Studies wijzen uit dat je door het dak van jouw woning te isoleren tot 30 % kunt besparen op je verwarmingskosten. Hoeveel precies hangt af van het type dak, jouw verbruik, de gezinssamenstelling enz.
Mede dankzij het belastingvoordeel voor dakisolatie (30 % voor wie zijn fiscaal domicilie heeft in het Waals Gewest) en de premies bedraagt de terugverdientijd amper enkele jaren.

Specifieke vragen over spouwmuurisolatie

Wat is spouwmuurisolatie?

Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen het buiten- en binnenblad van de gevel van een woning opgevuld met isolatiemateriaal. Dat beperkt de warmteverliezen uit de woning. Dat gebeurt door het onder lichte druk inblazen van bv. minerale wol of EPS-parels.

Is spouwmuurisolatie mogelijk in mijn woning?

Als het metselwerk van de woning uit twee delen bestaat – een binnenspouwblad en een afzonderlijk buitenspouwblad – kan de spouw tussen beide worden geïsoleerd. Daarbij moeten de volgende voorwaarden zijn vervuld:

 • voldoende vrije spouwruimte;
 • een propere spouw (zonder afval in);
 • vorstbestendig metselwerk;
 • correct geplaatste spanhaken;
 • een buitengevel die niet met een dampdichte verf is geschilderd.

Verminderen de prestaties van spouwmuurisolatie niet na verloop van tijd?

Analyses ter plaatse in woningen bevestigen dat spouwmuren die werden nageïsoleerd in de jaren 70 en 80, ook na tientallen jaren thermisch goed blijven presteren, ongeacht welk isolatiemateriaal werd gebruikt.

Verhoogt de kans op vochtproblemen in een woning met spouwmuurisolatie?

Door spouwmuurisolatie isoleer je jouw woning beter en verandert de luchtdichtheid van de leefruimtes. Ventilatie is essentieel om vochtproblemen en schimmelvorming te vermijden. De aannemer zal tijdens het plaatsbezoek nagaan of hiervoor bijkomende ingrepen nodig zijn.

Is insijpeling van regenwater mogelijk na spouwmuurisolatie?

Bij een correct uitgevoerde spouwmuurisolatie worden gaten in de buitengevel geboord. Het materiaal dat wordt ingespoten, is echter vochtafstotend. Het inspuiten zelf gebeurt bovendien langs een afgedichte opening. Nadat de werken zijn afgerond, blijft de buitengevel dan ook 100% afgescheiden van de binnenmuur. Bij regen wordt alleen de buitengevel nat.

Mijn buitengevel is geschilderd. Kan ik mijn spouwmuren nog na-isoleren?

Een volledige spouwvulling kan alleen in een dampopen systeem. Als jouw huis in het verleden werd geschilderd, zullen wij de dampopenheid nagaan door het type verf op te vragen bij een schilder of fabrikant van de verf. Dat kan ook aan de hand van een labtest. Bij een gunstig advies is na-isoleren perfect mogelijk.

Wat kost spouwmuurisolatie?

De prijs voor het inblazen van isolatievlokken varieert van 18 tot 25 euro per m². Een doorsneewoning heeft zo’n 100 m² spouw. Aan een doorsneeprijs van € 21 per m² isolatie, betaal je dus € 2 100.

Wat zijn de premies voor spouwmuurisolatie?

In het Waals Gewest hangt de premie hiervoor af van het aantal kWh dat je kunt besparen. De berekening hiervan gebeurt door de woningauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Is het rendabel om mijn spouwmuren te laten na-isoleren?

Door de premies en de besparing op de stookkosten zal je jouw investering in spouwmuurisolatie in een beperkt aantal jaren terugverdienen.

Specifieke vragen over buitengevelisolatie

Wat is buitengevelisolatie?

De meeste woningen die gebouwd zijn vóór 1960, hebben geen spouwmuren, maar volle muren. Dan is spouwmuurisolatie geen optie.
Behalve dat je bij het isoleren van de buitenmuren langs de buitenzijde geen ruimte in de woning verliest, geeft die techniek ook uitstekende resultaten.
Bij buitenisolatie is het trouwens makkelijker om de hele gevel te omgeven met een doorlopende isolatiemantel. Er mag daarbij geen enkel detail over het hoofd worden gezien (bv. warmtelekken ter hoogte van aansluitingen, koudebruggen omwille van betonlateien boven de ramen, …).
Doordat de isolatie aan de buitenzijde zit, blijven de muren ook warmer in de winter. Zo worden condensatie en de daaraan gekoppelde vochtproblemen vermeden. Bovendien kunnen de muren hun warmte geleidelijk afgeven als er de verwarming in huis wordt verminderd of uitgeschakeld. Ten derde hebben muren die tijdens het jaar geen grote temperatuurschommelingen ondervinden, minder te lijden van schade (barstjes). Dit alles lukt beter met het isolatiemateriaal aan de buitenkant van de gevel, en beter dan wanneer die aan de binnenkant van de woning wordt aangebracht.
Op de isolatie wordt langs de buitenzijde een nieuwe afwerking geplaatst: pleister of een bekleding aangebracht op een structuur van hout of metaal.

Wat kost buitengevelisolatie?

Je moet rekenen op een prijs van € 100 tot € 150 € per m², als de afwerking met crepi gebeurt, en dat zonder rekening te houden met eventuele bijkomende kosten (zoals voor het plaatsen van een stelling bijvoorbeeld). Als je opteert voor een afwerking in hout (met een onderstructuur), kan de prijs nog hoger uitvallen, tot € 200 en meer per m².

Moet buitengevelisolatie aan bepaalde voorwaarden voldoen?

In het Waals Gewest moet de R-waarde van een buitengevelisolatie minstens 3,5 m² K/W bedragen. Dit is althans de waarde die wordt opgelegd als je in aanmerking wilt komen voor de premie.

Wat zijn de premies voor buitengevelisolatie?

In het Waals Gewest zijn er ook woonpremies verkrijgbaar. Ze hangen af van het aantal kWh dat je kunt besparen. De berekening hiervan gebeurt door de woonauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Is het rendabel om buitengevelisolatie te laten plaatsen?

Op termijn zul je deze grote investering terugverdienen. Intussen verhoog je jouw wooncomfort en ook de waarde van jouw woning.

Specifieke vragen over de isolatie van muren aan de binnenkant

Wanneer de muren aan de binnenkant isoleren? 

Het verdient de voorkeur om een volle muur aan de buitenkant te isoleren, maar dat is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als er waardevolle materialen in de gevel zijn verwerkt of als die een historische waarde heeft zoals bij een typisch Brugs of Brussels huis of een abdijhoeve in de Ardennen.
En aan de buitenkant isoleren kan soms ook juridisch moeilijk liggen als je op andermans terrein of (te ver) op het trottoir komt. Hiervoor doe je het best navraag bij de gemeente. Soms zit er gewoon niets anders op dan de muren aan de binnenkant proberen te isoleren.

Vooraf is hoe dan ook steeds een analyse van de woning en de muren nodig. Voldoen die aan een aantal criteria, dan mag de techniek zonder meer worden toegepast. Als er bij sommige zaken voorbehoud is, kunnen die eerst worden aangepakt om de methode alsnog een kans te geven.

Toch zal het in bepaalde gevallen ronduit af te raden zijn om langs binnen te isoleren. Bijvoorbeeld als het materiaal van de gevel niet vorstbestendig is of nog als de gevel dampdicht afgewerkt is of uit dampdichte steen bestaat en het vocht niet van binnen naar buiten weg kan. Binnenisolatie mag je in geen geval gebruiken om vochtproblemen weg te moffelen. Het komt er dan op aan om eerst de oorzaak van de vochtproblemen vast te stellen en aan te pakken. Zelfs als er ogenschijnlijk geen vochtprobleem is, is een inspectie van de gevel aangewezen. Zo’n onderzoek moet gebeuren door een aannemer of architect, die met kennis van zaken kan oordelen of de eventuele risico’s onder controle kunnen worden gehouden. Het is ook een absolute must dat je binnen voor voldoende ventilatie zorgt om een gezond leefklimaat te creëren.

Wat zijn de voordelen van isolatie aan de binnenkant?

 • Het buitenaanzicht van de woning blijft behouden.
 • Er is geen stelling nodig voor de werken, die bovendien niet afhankelijk zijn van de weersomstandigheden.
 • De kosten zijn beperkt: € 60-100 per m².

Wat zijn de nadelen van isolatie aan de binnenkant?

 • De beschikbare ruimte in de woning verkleint.
 • De binnenafwerking in de woning moet worden herdaan.
 • Er is een verhoogd risico op inwendige condensatie in de muur, vorstschade, uitzetting van het metselwerk en zoutuitbloeiingen.
 • De aanpak van koudebruggen vergt extra zorg.
 • De thermische inertie vermindert; er is dus meer kans op grote hitte in de zomer en te koude temperaturen in de winter

Dampdicht of dampopen?

Grosso modo worden er twee verschillende systemen toegepast bij binnenmuurisolatie.
Bij de klassieke systemen met materialen als minerale wol moet een dampscherm aanwezig zijn (aan te brengen aan de warme zijde). Bij geëxtrudeerd polystreen bijvoorbeeld is het isolatiemateriaal vaak zelf al voldoende dampdicht. Hierdoor kan de muur niet meer (uit)drogen naar binnen toe.
Bij andere systemen kan de muur wel nog naar binnen uitdrogen. Dat is onder meer het geval bij de dampopen systemen, ook aangeduid als capillair actieve systemen. Daar kunnen de isolatiematerialen het vocht tijdelijk bufferen en achteraf aan de binnenruimte afgeven. Het gaat bv. over specifieke isolatieplaten van cellenbeton en houtvezelplaten. Vooral in historische gebouwen wordt soms ook calciumsilicaat toegepast.

Wat zijn de aandachtspunten bij isolatie van de muren aan de binnenkant?

 • Om koudebruggen te voorkomen ter hoogte van een aansluiting van een buitenmuur met een haaks erop staande binnenmuur, moet de isolatie een stuk over die binnenmuur doorlopen. Doorgaans is 60 cm genoeg. Soms wordt een deel van de bepleistering verwijderd om daar een dunne strook isolatie aan te brengen. In andere gevallen wordt een dikkere laag isolatie met een afwerking op de haakse muur aangebracht, wat een uitsprong in de kamer creëert. Zoiets oogt echter niet altijd even mooi.
 • In een hoek van twee aansluitende buitenmuren moet de isolatie doorlopen. Zo mag bijvoorbeeld de verticale lat van de draagconstructie voor de isolatie niet in de hoek zelf zitten, maar moet hij op meer dan 20 cm ervan komen. Ook bij een aansluiting van de buitengevel op een betonvloer is het aangewezen om de isolatie te laten doorlopen (aan weerszijden van de vloer). Bij aansluiting op een houten vloer of houten balk speelt het koudebrugeffect minder en is een doorlopende isolatie ter hoogte van de vloer meestal niet nodig. Maar het is wel aan te bevelen om rechtstreeks contact tussen het hout en het metselwerk te vermijden zodat het hout niet kan rotten. Dit is een zeer delicaat punt.
 • Rond ramen en deuren is het belangrijk om de aansluitingen perfect te verzorgen, al is dat niet altijd zo eenvoudig en is er meer dan eens te weinig ruimte voor isolatie. Als de ramen tegelijk worden vervangen, schept dat meer mogelijkheden.
 • Dikwijls zijn stopcontacten of radiatoren aanwezig in of tegen de buitenmuur en moeten leidingen worden verplaatst. Dan is het belangrijk om de aangebrachte isolatie niet te doorboren en de lucht- en dampdichtheid ervan te vrijwaren.

Wat kost isolatie van de muren aan de binnenkant?

Voor isolatie van de muren aan de binnenkant mag je rekenen op € 60 tot € 100 per m². Veel zal afhangen van het isolatiemateriaal dat je gebruikt, alsook van de afwerking. Hou er rekening mee dat de binnenafwerking moet worden herdaan. Vandaar dat de prijs nogal kan uiteenlopen.

Kun je een premie krijgen voor isolatie van de muren aan de binnenkant?

In het Waals Gewest varieert de premie volgens het aantal kWh dat je kunt uitsparen. De berekening hiervan gebeurt door de woonauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Is het rendabel om mijn buitenmuren aan de binnenkant te isoleren?

Door de premie en de besparing op de stookkosten zal je jouw investering terugverdienen. Intussen verhoog je jouw wooncomfort en de waarde van jouw woning.

 

Specifieke vragen over de isolatie van vloer of kelder

Wat is vloer- of kelderisolatie?

Het isoleren van de vloer – via de bovenzijde of via de (kruip)kelder – zal niet alleen jouw energieverbruik verlagen, maar ook jouw wooncomfort beduidend verhogen. Een warmer vloeroppervlak zal immers het koudegevoel aanzienlijk verminderen.
Bij een bestaande woning is er vaak niets van isolatie aanwezig onder de vloer van de woning. Dan zit er vaak niets anders op dan die uit te breken om een laag isolatie te kunnen aanbrengen.
Een woning verliest via een niet-geïsoleerde vloer die op de volle grond rust, jaarlijks gemiddeld tot 6 liter stookolie of 6 m³ gas per m². Wanneer de vloer van jouw woning zich boven een kruipruimte bevindt, kan je hem wellicht vrij vlot aan de onderkant laten isoleren, voor zover de kruipruimte zelf uiteraard voldoende toegankelijk is. Concreet moet de (kruip)kelder wel minstens 80 cm hoog zijn in het kader van deze actie. Met bv. 9 cm polyurethaan kan je het warmteverlies inperken met een factor 6. Het is aangeraden om de isolatie zo dik mogelijk te nemen in functie van de ruimte waarover je beschikt.

Wat kost vloer- of kelderisolatie?

Je moet rekenen op € 30 tot € 50 per m².

Moet vloer- of kelderisolatie aan bepaalde voorwaarden voldoen?

Ja, als je in aanmerking wilt komen voor de premie van het Waals Gewest.

Wat zijn de premies voor vloer- of kelderisolatie?

In het Waals gewest zijn woonpremies verkrijgbaar. Ze hangen af van het aantal kWh dat je kunt uitsparen. De berekening hiervan gebeurt door de woningauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Is het rendabel om vloer- of kelderisolatie te laten plaatsen?

Op termijn zul je deze investering terugverdienen. Intussen verhoog je jouw wooncomfort aanzienlijk doordat de onaangename koudestraling ter hoogte van de voeten wordt vermeden. Tegelijk verhoog je de waarde van jouw woning.

Specifieke vragen over hoogrendementsglas

Wat is hoogrendementsglas?

Hoogrendementsglas isoleert twee tot drie keer beter dan gewoon dubbel glas en tot zes keer beter dan enkel glas. Bij gewoon dubbel glas is de spouw met lucht gevuld; bij hoogrendementsglas is de spouw met een edelgas (argon of krypton) gevuld. Dat beperkt de warmteverliezen aanzienlijk, zelfs ten opzichte van dubbel glas. 

Kan ik in mijn woning hoogrendementsglas plaatsen?

Dat kan in principe altijd. Als de woning nog over enkel glas beschikt, is het aangewezen om bij vervanging meteen voor hoogrendementsglas te kiezen.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om het nieuwe glas in het bestaande schrijnwerk aan te brengen, zoniet wordt alles (beglazing + schrijnwerk) vernieuwd.

Wordt het schrijnwerk ook vervangen?

De aannemer die jouw woning komt bezichtigen, zal het schrijnwerk grondig inspecteren. Als het in goede staat is, kan de beglazing eruit worden genomen. In goede staat betekent: winddicht alsook stevig en dik genoeg voor hoogrendementsglas. Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, is het aangewezen om de beglazing en het schrijnwerk helemaal te vervangen.

Vergroot hoogrendementsglas de kans op vochtproblemen in een woning?

Door hoogrendementsglas te plaatsen, isoleer je jouw woning beter en verandert de lichtcirculatie in de leefruimtes. Daarbij is ventilatie essentieel om vochtproblemen en schimmelvorming te vermijden. De aannemer zal tijdens het plaatsbezoek nagaan of hiervoor bijkomende ingrepen nodig zijn.

Wat is de kostprijs per m²?

Het is moeilijk om hier een exact cijfer op te kleven. Logischerwijs betaal je méér als je ook het schrijnwerk laat vervangen. Je ontvangt hoe dan ook een offerte op maat na het plaatsbezoek van de aannemer.

Wat zijn de premies voor hoogrendementsglas?

In het Waals Gewest is voor de plaatsing van hoogrendementsglas een premie voorzien die afhangt van het aantal kWh dat je kunt uitsparen. De berekening hiervan gebeurt door de woningauditeur die je verplicht moet inschakelen.

Is het rendabel om hoogrendementsglas te laten plaatsen?

Zelfs met behulp van premies zal het een tijd duren alvorens je jouw begininvestering hebt terugverdiend. Als je niet alle vertrekken verwarmt, zal de terugverdientijd trouwens langer zijn. En ook de oriëntatie van de ramen speelt mee: ramen aan de noordkant leveren de grootste energiewinst en dus de kortste terugverdientijd op.
Niet onbelangrijk is dat de plaatsing van hoogrendementsglas intussen wel het comfort in de woning verhoogt, zeker in de buurt van ramen. Tegelijk stijgt de waarde van jouw woning als je die zou willen verkopen of verhuren. Een investering in een beter isolerende beglazing zal trouwens ook tot uiting komen op het EPC-certificaat dat je in dat geval moet kunnen voorleggen.

Specifieke vragen over een condensatieketel

Wat is een condensatieketel of hoogrendementsketel?

Een condensatieketel is een moderne verwarmingsketel met hoog rendement. Met dit type ketel wordt energie gerecupereerd uit de rookgassen (via een warmtewisselaar), waar die bij een traditionele verwarmingsketel ontsnapt via de schoorsteen. Het rendement van een condensatieketel ligt hierdoor ruim 10 tot 20 % hoger dan bij een traditionele ketel, zodat je minder energie moet verbruiken.

Zal ik echt besparen met een condensatieketel?

Ja, als de installatie correct gebeurt, door een vakman. Het grotere rendement gaat immers verloren als de installatie slecht wordt afgesteld. Bovendien berekenen onze vaklui ook het correcte vermogen van de ketel en bepalen ze de juiste temperatuurinstellingen. De vernieuwde thermostaat garandeert een optimaal rendement.

Komt mijn woning in aanmerking voor een condensatieketel?

In principe kan iedereen een condensatieketel laten plaatsen. Als je beschikt over een centrale verwarming met een ketel/boiler op gas, is de omschakeling eenvoudig. Als je nog geen gasaansluiting hebt, bekijken wij of dit mogelijk is in de straat waar je woont. Als je niet over een centrale verwarmingsinstallatie beschikt, kan je ervoor kiezen om jouw warm water (badkamer of keuken) via een condensatieketel te produceren.

Moet ik mijn schoorsteen aanpassen?

Een oude schoorsteen, bv. uit buisstukken van 20 x 20 cm, is niet geschikt voor een recente ketel, zeker niet als dat een condensatiemodel is. De rookgassen moeten namelijk worden afgevoerd via een buis met een kleinere diameter, die in de schoorsteen of elders kan worden geplaatst. Soms wordt een vrij korte horizontale afvoer doorheen de gevel voorgesteld, maar die kan soms storend zijn.
Overigens moet het condenswater dat een condensatieketel produceert, naar de riolering worden afgevoerd. Het gaat om een behoorlijke hoeveelheid. Als er geen waterafvoer in de buurt van de condensatieketel zit, zal je daar dus in moeten voorzien. Staat de ketel in een kelder onder het niveau van de riolering, dan bestaan er pompjes om het condenswater omhoog te pompen.

Wat kost een condensatieketel?

De prijs van een ketel en de daaraan verbonden installatie varieert per woning. Veel hangt af van het feit of enkel de ketel dan wel de bijbehorende buizen en aansluitingen moeten worden vervangen.

Wat zijn de premies voor een condensatieketel?

In het Waals Gewest komt de plaatsing van een condensatieketel op aardgas niet in aanmerking voor een premie. Wel keert de gassector eventueel een premie uit voor de vervanging van gastoestellen die zijn geplaatst vóór 2000.

Is het rendabel om een condensatieketel te laten plaatsen?

Ondanks de uiteenlopende prijzen voor een installatie kun je jouw investering door de verminderde stookkosten binnen afzienbare tijd terugverdienen. 

Specifieke vragen over ventilatie

Waarom ventileren?

Slapeloosheid, futloosheid, hoofdpijn, allergieën...: ze zijn vaak het gevolg van ongezonde lucht. Door een woning te isoleren wordt ze luchtdichter en ontstaat het risico dat de aanwezige lucht te weinig wordt ververst. Dat maakt je loom en op de lange duur tast het de gezondheid aan. Het is zaak om verse lucht aan te voeren en vervuilde of verzadigde lucht af te voeren. Ventilatie is dan ook een must.

Welke types van ventilatie bestaan er?

Men onderscheidt 4 types van systemen: van A tot D, met enkele varianten.

Type A: natuurlijke ventilatie

Bij deze vorm van ventileren gebeuren zowel de toevoer van verse lucht als de afvoer van vervuilde lucht op natuurlijke wijze, via openingen in de wanden. Nadeel hierbij is een aanzienlijk warmteverlies.

Type B: toevoer met ventilatoren

Verse lucht wordt met behulp van ventilatoren in de woning gebracht langs aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers enz. De vervuilde lucht moet de woning op natuurlijke wijze via afvoeropeningen in de vochtige ruimten verlaten. Dit systeem wordt nog amper toegepast.

Type C: afzuiging met ventilatoren

Een ventilatiesysteem van het type C zuigt de vervuilde lucht uit de woning via afvoerroosters in toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens. Door de onderdruk die hierdoor ontstaat, wordt verse lucht via raamroosters de woning ingezogen. Binnen in de woning circuleert de lucht tussen de kamers via roosters in of een opening onder de deuren. De ventilatie staat altijd aan.

Type C vraaggestuurd: afzuiging met ventilatoren volgens behoefte

Dit systeem is identiek aan het vorige systeem, behalve dat de afvoerventilatie niet continu is maar volgens de behoefte wordt geregeld. In plaats van iedere ruimte constant te ventileren kun je kiezen om dat alleen te doen in de ruimte waar zich iemand bevindt of daar waar het echt nodig is.
Vraaggestuurde ventilatie functioneert op basis van sensoren die de CO2-concentratie, de luchtvochtigheid of beweging registreren. Zo nodig stuurt de sensor een signaal naar de ventilatie-unit, die automatisch de snelheid aanpast om meer of minder lucht te verversen.

Type D: balansventilatie

Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op bv. de zolderverdieping een ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte ventilatoren voor de aanvoer en de afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken en toilet. Tegelijk voert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, de slaapkamer en een bureau.
Balansventilatie gaat vrijwel altijd gepaard met warmterecuperatie uit de vervuilde lucht.

Moet ik in elke ruimte verse lucht toevoeren en vervuilde lucht afvoeren?

In theorie is dit de garantie op de beste luchtkwaliteit. In de praktijk zou dat echter een verdubbeling van de debieten en luchtkanalen betekenen. Daarom wordt meestal verse lucht aangevoerd in de ruimtes waar je het vaakst verblijft (woonkamer, bureau, slaapkamers) en wordt de vuile lucht afgevoerd uit de lokalen waar een risico op vocht of geurtjes mogelijk is (keuken, wasplaats, badkamer, strijkkamer, toilet ...).
Ingekorte deuren, roosters in de deuren of andere oplossingen zorgen dat lucht van een ruimte met overdruk (verse lucht) naar een ruimte met onderdruk (verzadigde lucht) gaat, waardoor ook de doorstroomruimtes worden geventileerd (bv. een hal).

Waar worden het best inblaas- en extractieventielen geplaatst?

Vers aangevoerde lucht heeft vaak een iets lagere temperatuur dan de aanwezige lucht in een ruimte en is dus zwaarder. Daarom worden de ventielen het best in de hoogte geplaatst. Op die manier vermengt de verse lucht zich goed met de aanwezige lucht.
In een slaapkamer mag je geen ventielen aan het uiteinde van het bed plaatsen. Plaats ze boven een raam of in de hoek tegenover de deur om een goede ventilatie van de hele slaapkamer te verzekeren.
Als het inblaasventiel zich achter een radiator bevindt, zal de doeltreffendheid van de radiator verhogen. Maar het ventiel zal wel moeilijker bereikbaar zijn voor onderhoud.
Ook voor extractie is het aangewezen om de ventielen in de hoogte te plaatsen. Je plaatst de uitlaatmonden bij voorkeur bij de vochtbron (bv. de douche) of op een ander strategische plaats, zoals boven een spiegel, om te vermijden dat er zich damp vormt.

Mag ik mijn ventilatie soms uitzetten?

Dat is af te raden. De besparing qua stroomverbruik weegt niet op tegen het verlies aan luchtkwaliteit. In principe wordt de ventilatie alleen uitgezet bij onderhoud en in geval van extreem vervuilde buitenlucht.

Zorgt een ventilatiesysteem voor tocht?

Een doordacht ventilatiesysteem werkt met beperkte luchtsnelheden. Op die manier veroorzaakt het geen tocht. Een luchttoevoer boven het bed plaatsen is echter af te raden.

Zorgt ventilatie voor lawaaihinder?

De meeste balansventilatie werkt in sterverdeling: elke pulsie- en extractiemond wordt afzonderlijk verbonden met een centrale luchtverdeelbak. Zo wordt lawaaioverlast voorkomen.
Het geluid van de ventilator en van buiten kan grotendeels worden opgevangen door de plaatsing van geluidsdempers. Een correcte dimensionering van de luchtkanalen helpt het lawaai verder inperken.

Hou ik met een ventilatiesysteem mijn ramen beter gesloten?

Wie een ventilatiesysteem heeft, mag de ramen openlaten als hij dat wenst. Maar dan gaan de voordelen van een ventilatiesysteem (geen stof, lawaai, insecten ... ) verloren.

Is een ventilatiesysteem hygiënisch?

Een ventilatiesysteem is perfect hygiënisch voor zover het goed geïnstalleerd en onderhouden is.

Hoe vaak moet mijn ventilatiesysteem worden onderhouden?

De filters moeten regelmatig worden gereinigd (om de 3 maand, eenvoudig met een stofzuiger) en vervangen (om de 12 à 18 maanden), al hangt dit natuurlijk af van de mate aan luchtvervuiling.
Het is sterk aan te raden na een periode van 5 à 7 jaar de volledige installatie te laten nazien en de wisselaar te laten reinigen door een installateur.
De filters van een balansventilatiesysteem moeten elke maand worden schoongemaakt en elk half jaar vervangen. Om de vier jaar moeten de ventilatiekanalen worden schoongemaakt.

Zijn er premies voor de plaatsing van ventilatie?

De gewesten voorzien soms in de mogelijkheid van een premie. Informeer naar de mogelijkheden en naar de voorwaarden rond de specifieke ventilatiesystemen.

Het Waals Gewest kent een woonpremie voor ventilatiesystemen:

Wat kost een balansventilatie jaarlijks aan elektriciteit?

De jaarlijkse energiekosten van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning bedragen € 100 tot 150, afhankelijk van het type installatie. Daarbij komen de kosten van een filterset (normale levensduur 12 tot 18 maanden).

Specifieke vragen over vocht

Liefst 1 op de 5 woningen kampt met een probleem van vocht. Maar dit probleem kan zeer divers van aard zijn. Het komt er dan op aan om eerst de oorzaak van het vocht te achterhalen. Pas nadat een correcte diagnose is gesteld, kun je het vochtprobleem (condensatie, opstijgend of doorslaand vocht, vocht in de kelder,…) op een gepaste wijze aanpakken.

Wat is condensatie?

Een mens produceert vocht wanneer hij ademt en beweegt. Zelfs bij een rustige activiteit zweet een volwassene al snel één liter per dag. Voeg daarbij het vocht dat vrijkomt bij huishoudelijke taken zoals koken en wassen, en je woning krijgt dagelijks een goeie 10 tot 20 liter te verwerken.
In woningen waar geen isolatie of de isolatie gebrekkig is aangebracht, zal te vochtige lucht condenseren, bij voorkeur op de koudste oppervlakten zoals ramen of metalen oppervlakken. Ook hoeken zijn extra gevoelig.
Het is daar dat schimmels zich in hun sas voelen. Ze vormen echter een gevaar voor de gezondheid van de bewoners.

Hoe kan ik condensatie voorkomen?

Je kunt natuurlijk de ramen even openzetten. Maar hierdoor krijg je al snel te veel koude lucht binnen, zelfs met de ramen in kipstand. Bij zeer koud weer blijven de ramen meestal dicht, zodat het binnen muf wordt.
Welnu, een correcte mechanische ventilatie kan condensatie voorkomen en de lucht in de woning verversen. De kunst bestaat erin te ventileren met zo weinig mogelijk energieverlies.

Wat is opstijgend vocht?

Opstijgend vocht in muren komt voor als ze water afkomstig uit de grond opzuigen. De poriën van het metselwerk nemen het water op zoals een spons.
Opstijgend vocht in de muren herken je aan de volgende symptomen: opkrullend of loskomend behangpapier, verf getekend door het vocht, een natte muur, loskomende plinten,.... Opstijgend vocht kan ook de isolatie van de woning aantasten. Muren die door opstijgend vocht langdurig nat staan, kunnen op termijn zelfs de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.
Optrekkend vocht leidt tot slot vaak tot schimmelvorming, die de oorzaak kan zijn van allergieën en andere kwalen.

Wat kan ik doen tegen opstijgend vocht?

De oplossing bestaat erin om een barrière op te werpen tegen het opstijgend vocht. Daar bestaan verschillende methodes voor, zoals aangegeven in ons dossier over vochtbestrijding.

Hoe kun je een vochtige kelder aanpakken?

De behandeling van water in een kelder varieert naargelang de graad, ernst en type van infiltratie. Maar ook de uiteindelijke functie van deze ruimte en het beschikbare budget spelen een rol.
Een vaak gehanteerde techniek van kelderdichting is de bekuiping of het waterdicht cementeren van keldermuren. De behandeling gebeurt in fases waarbij op een zuivere ondergrond fixeerlagen, snelcement en hydraulische waterdichtingsmortels worden aangebracht. De aansluiting tussen muren en vloer - de kimnaad - verdient extra aandacht; daar wordt een versterkte “hiel” aangebracht. De vloer moet absoluut waterdicht zijn. Desnoods wordt een nieuwe, gewapende vloerplaat gegoten.
Een traditionele kelderdichting biedt echter niet altijd een oplossing als de ondergrondse druk van het water te hoog is. In dat geval kan kelderdrainage soelaas bieden; die voert het teveel aan water af.

Wat is doorslaand vocht?

Het kan gebeuren dat een gevel niet goed tegen regen en vocht bestand is omdat de buitenmuur te veel regen absorbeert.
Water heeft een heel belangrijk aandeel in de verwering van materialen zoals baksteengevels. Loskomende voegen, barstjes in de stenen en mosvorming kunnen het resultaat ervan zijn.

Wat kun je doen tegen doorslaand vocht?

Het komt er in de eerste plaats op aan om een juiste diagnose te stellen, zoals aangegeven in ons dossier over vochtbestrijding. Als de gevel beschadigd is (loskomende voegen, barstjes,…), moet die eerst worden hersteld en gevuld.
Daarna kan een hydrofuge of vochtwerend middel worden aangebracht, dat helpt voorkomen dat de gevel nog water opneemt. Zo’n coating maakt hem waterwerend maar toch dampdoorlatend.

Zijn er premies verkrijgbaar voor de bestrijding van vocht?

Het Waals Gewest kent een woningpremie toe voor de bestrijding van insijpelend vocht (= infiltration) en van opstijgend vocht (= humidité ascensionnelle).