Test Aankoop tevreden met Duitse beslissing in de zaak #Dieselgate...

25 mei 2020

...en roept VW op om ook de Belgische consument te compenseren

Test Aankoop tevreden met Duitse beslissing in de zaak #Dieselgate...

25 mei 2020

...en roept VW op om ook de Belgische consument te compenseren

62 % van de Belgische gezinnen hebben financieel verlies geleden als gevolg van de Covid-19-crisis

22 mei 2020

Test Aankoop publiceert zijn 5de enquête die van 14 tot 15 mei werd uitgevoerd bij een representatieve groep van Belgen. Het doel van het onderzoek was om de financiële gevolgen van de Covid-19-crisis voor de consument te achterhalen. De resultaten zijn zorgwekkend: 62% van de Belgische huishoudens heeft geld verloren, voor een gemiddeld bedrag van 1626 euro (exclusief verliezen op investeringen). Dit komt neer op een totaal bedrag van 4,9 miljard euro op nationaal niveau. Ook de vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig. Test Aankoop vraagt dan ook om de consument niet te vergeten. De organisatie zal kijken naar hoe de post-covid periode dient te worden aangepakt en zal de komende weken voorstellen doen om te proberen de schok te verzachten.

Wetgeving coronavouchers : Een slecht gerespecteerd uitzonderingsregime

20 mei 2020

Test Aankoop wordt nog steeds overspoeld met reisdossiers via zijn contact center of zijn speciaal nummer (0800 29 510). Reeds meer dan 15 000 contacten op twee maanden tijd werden geregistreerd. Test Aankoop krijgt dagelijks heel wat klachten van consumenten die ofwel slecht worden geïnformeerd door hun reisorganisatie over de wetgeving rond de coronavouchers, ofwel voor een voldongen feit worden gesteld. De consumentenorganisatie roept de reisorganisaties op de wet te respecteren en interpelleert minister Muylle om de regels in overeenstemming te brengen met de Europese aanbevelingen. Test Aankoop bood reeds zijn diensten aan om mee te werken aan een campagne om reizigers te overtuigen de coronavoucher te aanvaarden.

Peiling Test Aankoop: meerderheid consumenten gewonnen voor een verplichte Nutri-Score

19 mei 2020

Iets meer dan een jaar nadat de Nutri-Score in België werd geïntroduceerd, peilde Test Aankoop onder de leden van zijn consumentenpanel naar hun kennis van dit voedingslabel.  Hieruit blijkt alvast dat 74% onder hen het reeds hebben opgemerkt en zegt de betekenis ervan te kennen. Jammer genoeg, blijken nog te weinig Belgen in het label vertrouwen te hebben, meteen ook de reden waarom Test Aankoop vraagt naar een nieuwe publieke voorlichtings- en sensibiliseringscampagne.  Onder hen die het label kennen, is bijna 60% ervoor gewonnen dat de Nutri-Score op alle producten wordt aangebracht.  Om dit te verwezenlijken, sloot Test Aankoop zich aan bij een coalitie van bijna 40 stakeholders om de Europese Commissie ervan te overtuigen te opteren voor dit label, waarvan studies uitwijzen dat dit het label is dat door de consument het best wordt begrepen.

Test Aankoop boekt enkele mooie overwinningen na meldingen op meldpunt #StopCoronaMisbruik

14 mei 2020

Het aantal meldingen dat Test Aankoop op zijn platform heeft geteld, ligt ondertussen boven de 400. De consumentenorganisatie is in tal van gevallen de strijd aangegaan tegen deze misbruiken en blijft bij de bevoegde autoriteiten melding maken van verdachte of frauduleuze sites waar valse verklaringen te lezen zijn die de gezondheid en veiligheid van de burgers in gevaar kunnen brengen. De consumentenorganisatie boekte overigens al enkele mooie successen. Zij betreurt echter de trage reactie van de controle-instanties.

Reizigersrechten: België moet aanbevelingen respecteren. Test Aankoop wil politiek en sector helpen

13 mei 2020

Vandaag, 13 mei, kwam de Europese Commissie met aanbevelingen voor de lidstaten in het kader van de reis – en de passagiersrechten. De Commissie raadt aan om zowel voor pakketreizen als voor passagiersrechten alleen met een vrijwillig vouchersysteem te werken en de vigerende Europese wetgeving steeds te respecteren. Bijkomend wordt onderstreept dat de vouchers, wanneer ze worden uitgegeven, gedekt moeten worden tegen faillissement en dat ze zo flexibel mogelijk moeten worden toegepast. Test Aankoop juicht de beslissing van de Commissie toe maar is zich ten volle bewust van de moeilijke situatie waarin de reissector zich bevindt en biedt zowel de federale regering als de reissector zijn diensten aan om mee te werken aan een communicatieplan opdat het vouchersysteem een systeem van solidariteit zou worden.

Oplichting: Nee… zilverwater beschermt niet tegen het coronavirus

12 mei 2020

Test Aankoop gaat onverminderd door met het opsporen en aan de kaak stellen van valse verklaringen die circuleren op websites en online winkels die surfen op de angst die leeft onder de bevolking voor Covid-19 en hen aanzet om producten te kopen waarvan de effectiviteit helemaal niet is bewezen. Het Covid19-virus is nieuw, en tot op heden is er, ondanks massaal onderzoek, nog geen enkel geneesmiddel effectief gebleken.

Test Aankoop roept autoverzekeraars op om hun verzekerden een premievoordeel te gunnen

12 mei 2020

Tot bijna 70 % minder ongevallen met letsels;

Sinds de start van de quarantaine in ons land op 18 maart, waren er naar schatting zo’n 68% minder ongevallen met letselschade dan het gemiddelde over de laatste drie jaar. Volgens Test Aankoop is dit een belangrijk signaal voor de autoverzekeraars om een deel van de premie voor dit jaar terug te storten dan wel om een korting te geven op de premie van volgend jaar.

Nu onze geestelijke gezondheidszorg opschalen

11 mei 2020

Op dinsdag 12 mei houdt de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen een eerste hoorzitting over de toestand van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Corona-tijden. Die komt er op vraag van Mentaalwijs de breed gedragen denktank* die is opgericht door socioloog Peter Kraewinkels en gezondheids-en welzijnseconoom Lieven Annemans, waarin Test Aankoop de consument vertegenwoordigt. Mentaalwijs stelt dat ons land beter moet voorbereid zijn op de golf van psychische klachten die er mogelijk aankomt (bovenop de al aanwezige problematiek voor het uitbreken van de COVID-19 pandemie). Er zijn structureel te weinig middelen beschikbaar, en de middelen die er zijn kunnen efficiënter worden ingezet. “Als de regering nu niet ingrijpt, kan dat zeer schadelijke gevolgen hebben, zowel voor de volksgezondheid als voor onze economie. In een economisch zware tijd zoals deze is het eens zo belangrijk om genoeg te investeren in de GGZ.”, klinkt het.