Test Aankoop hekelt non-conforme etikettering alcoholgels

28 nov 2020

Ondertussen heeft iedereen wel begrepen dat een goede handhygiëne cruciaal is in het voorkomen van een besmetting met het coronavirus.  Wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn, biedt een desinfecterende gel de oplossing.  Bijgevolg zijn alcoholgels onmisbaar geworden in ons dagelijks leven.  In de supermarkt, bij de apotheker, in de dagbladhandel, overal gaan ze als zoete broodjes over de toonbank. Test Aankoop onderwierp 19 handgels aan een labo-onderzoek om na te gaan of ze voldoen aan de wettelijke verplichtingen en of ze voldoende beschermen tegen het coronavirus. Uit de resultaten blijkt dat alle producten voldoen aan het door de Belgische autoriteiten vastgestelde minimumpercentage alcohol maar dat slechts 2 producten in overeenstemming zijn met de etiketteringsregels volgens de wetgeving inzake biociden. Test Aankoop vraagt aan de regering om de wetgeving inzake alcoholgels strikter te maken en om een maximumprijs op te leggen.

 

www.testaankoop.be/vergelijkalcoholgel

Black Friday : Test Aankoop waarschuwt voor valse kortingen

27 nov 2020

Al een hele poos worden consumenten om de oren geslagen met aantrekkelijke folders en mooie kortingen in het teken van Black Friday. Niets is echter wat het lijkt : Test Aankoop ontmaskerde zelf met een steekproef al een aantal valse kortingen en raadt mensen aan om zich niet blind te staren op prijsreducties die er op het eerste zicht aanlokkelijk uitzien. De consumentenorganisatie benadrukt dat het, ook buiten de periode van Black Friday, de moeite loont om kortingen en aanbieders goed onderling met elkaar te vergelijken. Ter gelegenheid van Black Friday, stelt Test Aankoop, gratis een 100-tal product – en prijsanalyses en een speciale Black Friday-podcast open voor het  grote publiek via www.test-aankoop.be/blackfriday

MILE21 geeft reëel brandstofverbruik

25 nov 2020

Consumenten die zich vandaag een auto willen aan schaffen, staren zich maar al te vaak blind op het verbruik en de bijhorende CO2-uitstoot die de fabrikant hierbij naar voor schuift.  Volgens Test Aankoop staan deze waardes ver van de realiteit van het dagdagelijkse verbruik. Daarom werkte de consumentenorganisatie samen met verscheidene partners waaronder consumentenorganisaties in andere landen en universiteiten om MILE21 op poten te zetten: een online tool die de autobestuurder in staat stelt zijn eigen reële brandstofverbruik te monitoren en te gaan vergelijken met de beloofde verbruikscijfers van de constructeurs en de consumptie van andere bestuurders die met dezelfde wagens rijden.

https://www.test-aankoop.be/mile21

CyberSquad : Nooit alleen, online met elkaar verbonden en altijd sterker!

25 nov 2020

CyberSquad is een burgerbeweging van jongeren voor jongeren, die het begin van een tijdperk van solidariteit en online positiviteit inluidt. Vandaag lanceert Child Focus, met de steun van Molengeek, Google en Test Aankoop, het webplatform www.cybersquad.be dat zich richt op en werd mede-opgericht door jongeren. Het doel is om hen een uitwisselingsplek te bieden waar ze antwoorden en hulp kunnen zoeken en bieden voor hun zorgen met betrekking tot sociale media.

Black Friday: to shop or not to shop ?

24 nov 2020

Test Aankoop geeft tips en tricks

Aanstaande vrijdag is het zover: Black Friday, de uit Amerika overgewaaide shoppinghoogmis bereikt zijn hoogtepunt. Dit jaar, bijna volledig online. Nu de consument gedurende de Black Friday-week weer volop de kortingen en niet-te-missen-promoties om de oren geslagen krijgt, raadt Test Aankoop mensen aan om zich niet blind te staren op prijsreducties die er op het eerste zicht aanlokkelijk uitzien maar wel het juiste koopmoment af te wachten en goed aanbieders onderling met elkaar te vergelijken. De consumentenorganisatie waarschuwt ook waakzaam te zijn voor valse kortingen. Ter gelegenheid van Black Friday, stelt Test Aankoop, gratis een 100-tal product-  en prijsanalyses en een speciale Black Friday-podcast open voor het  grote publiek via www.test-aankoop.be/blackfriday

Sojaproducten niet altijd zonder risico, volgens Test Aankoop

23 nov 2020

Sommige bevatten echter hoge gehaltes aan isoflavonen, moleculen waarvan de onschadelijkheid nog niet wetenschappelijk is bewezen.  Test Aankoop analyseerde 35 producten die soja bevatten.Daaruit blijkt dat een derde van de producten de limiet van het dagelijkse isoflavonengehalte, zoals vastgesteld als aanvaardbaar of toelaatbaar door het Franse voedselagentschap ANSES, overschrijdt.  Zorgwekkend zijn vooral de resultaten bij groeidranken op basis van soja voor kinderen van 1 tot 3 jaar. De consumentenorganisatie pleit voor een wettelijk kader in België om het isoflavonengehalte van sojaproducten te beperken en voor een duidelijke etikettering om de consument te informeren en te sensibiliseren over het belang van een gematigde consumptie.

CBD-olie, wondermiddel of kwakzalverij ?

20 nov 2020

Test Aankoop ging op onderzoek

Na onderzoek bij 20 webshops en 20 fysieke winkels van verkopers van CBD-olie, constateerde Test Aankoop dat de verkopers vaak een loopje nemen met de realiteit. Enerzijds bleek uit de test dat aan CBD-olie heel wat helende eigenschappen worden toegedicht waarvoor geen bewijzen bestaan, anderzijds zweeg men al te vaak over bijwerkingen of de risico’s van het langdurig gebruik ervan.  Alhoewel therapeutische of gezondheidsclaims wettelijk verboden zijn voor dit type product, gaven 35 van de 40 verkooppunten de indruk dat CBD-olie wellicht doeltreffend is tegen angst, stress, pijn of andere kwalen. In sommige flesjes zit bovendien niet de beloofde hoeveelheid CBD.

Black Friday: Test Aankoop waarschuwt voor frauduleuze webshops

19 nov 2020

Steeds meer Belgen worden het slachtoffer van online fraude, een fenomeen dat wordt versterkt door de coronacrisis, nu veel mensen thuis aan de slag zijn.  De laatste maanden is de consumentenorganisatie bezorgd om het aantal frauduleuze webshops. Met Black Friday in aantocht, dit jaar door de coronamaatregelen, volledig online, waarschuwt de consumentenorganisatie eens te meer om goed op te letten waar men koopt.

www.test-aankoop.be/blackfriday

Consumentenagenda, een ecologische en digitale overgang

18 nov 2020

19 november om 14.00u op www.EuroconsumersForum.com

Op vrijdag 13 november onthulde de Europese Commissie de grote lijnen van de Consumer Agenda voor de volgende jaren. Deze vanuit een consumentenperspectief, positieve aankondiging zal worden gevolgd door een groot digitaal debat op 19/11 ter gelegenheid van het Euroconsumers Forum, dat o.a. door Test Aankoop wordt georganiseerd.
Om het debat in te leiden, stemde Europees commissaris Didier Reynders ermee in een toespraak te houden en zijn strategische visie op de consumentenbescherming voor de komende jaren met ons te delen. Het enige wat u nog rest is te registreren op... 


Ardennes-Etape neemt een loopje met de wet én met zijn klanten

13 nov 2020

Test Aankoop kreeg reeds een 100-tal klachten binnen van misnoegde reizigers over Ardennes-Etape. Het bedrijf, dat vooral bekend is voor het verhuren van tal van weekendhuisjes in het zuiden van het land, stuurt sinds de invoering van reis– en bubbelrestricties door het coronavirus, consumenten die een verblijf hebben geboekt de melding om binnen de 48 uur te kiezen voor een voucher. Wanneer men niet reageert binnen dit korte tijdsbestek, wordt de boeking geacht gewoon door te gaan. Ongehoord vindt Test Aankoop.  De consumentenorganisatie stuurt alvast een ingebrekestelling naar het verhuuragentschap. Voor vragen of problemen in het kader van de coronacrisis kan de consument het gratis telefoonnummer 0800 29 510 blijven gebruiken.