Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Artikelen

Ecodesign in de praktijk: uw tv-toestel als voorbeeld

30 november 2010
Ecodesign in de praktijk: uw tv-toestel als voorbeeld

Zijn weinig milieuvriendelijke producten zoals televisies überhaupt op een "groene" manier te produceren? Wij deden de test met enkele modellen.

Ecodesign betekent milieuvriendelijk te werk gaan in elke fase van de levenscyclus van een product. Fabrikanten zouden vandaag een product op zo'n manier moeten ontwerpen dat materialen optimaal kunnen worden gerecupereerd en giftige emissies worden vermeden tijdens de hele levensduur. Dat impliceert natuurlijk drastische wijzigingen. Wij bekeken of en in welke mate televisietoestellen al beantwoorden aan deze productiewijze.