Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Telenet lapt wet aan zijn laars met nieuwe voorwaarden

9 oktober 2010
Telenet lapt wet aan zijn laars met nieuwe voorwaarden

Op 1 oktober wijzigden de voorwaarden van de provider, maar de klanten worden zo goed als voor voldongen feiten gesteld. Test-Aankoop schakelt het BIPT in.

Klanten van Telenet vonden op hun afrekening van juli en augustus de mededeling terug dat de provider zijn algemene voorwaarden zou aanpassen. Alhoewel, "vonden"? De mededeling was netjes weggestopt. En Telenet lapt met deze aanpassing een heel aantal regels aan zijn laars. Wij trekken aan de alarmbel en brengen het BIPT, het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, op de hoogte.

 

"Als u betaalt, bent u akkoord"

"Vanaf 1 oktober 2010 zijn er vernieuwde algemene voorwaarden van toepassing voor de Telenet-diensten. Zij gelden voor alle overeenkomsten tussen de klant en Telenet, en zijn op eenvoudige aanvraag te bekomen of te raadplegen op www.telenet.be/go/algelmenevoorwaarden. Door betaling van deze aanrekening erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze eveneens te hebben aanvaard."

Dat stond te lezen op de achterzijde van de Telenet-rekening van juli en augustus, onder "Geïnteresseerd in domiciliëring". Niet echt prominent dus, en dan hield Telenet nog geen rekening met een aantal bepalingen uit de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, hierna Telecomwet genoemd.

 

Niet "naar behoren"

Artikel 108 § 2 van de Telecomwet zegt onder meer dat de klant "naar behoren individueel" moet worden ingelicht als de contractuele voorwaarden worden aangepast. Dat is alleszins niet gebeurd door de mededeling ergens weg te moffelen.
De wet zegt ook dat de klant "tegelijkertijd op de hoogte gesteld moet worden van het recht om zonder boete het contract op te zeggen". Dit vinden wij niet terug in de boodschap van Telenet.

 

Link is extra barrière

Voor wie de nieuwe algemene voorwaarden wilt raadplegen, geeft Telenet een link. Dit gaat in tegen de bepalingen van de Telecomwet, en wel om twee redenen: ten eerste is daarmee niet voldaan aan de verplichting die zegt dat het recht op opzegging "tegelijkertijd" moet worden vermeld met de wijziging van de algemene voorwaarden.

Ten tweede vereist deze link een bijkomende actie, een initiatief van de klant zelf, wat ook in strijd is met art. 108 § 2 van de Telecomwet. Bovendien is het zo dat Telenet niet alleen de algemene voorwaarden van de internetdiensten wijzigt. Hoe moet iemand zonder internet de bijkomende informatie dan krijgen?

 

Te korte opzegtermijn

Op de vermelde link zegt Telenet dat de klant het recht heeft om de overeenkomst kosteloos op te zeggen via de klantendienst, mits men er expliciet bij zegt dat het is vanwege de nieuwe voorwaarden. Dit kan tot en met 31 oktober.

Ook dit is in strijd met art. 108 § 2 van de Telecomwet, die zegt dat de consument het recht heeft de overeenkomst kosteloos op te zeggen "uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen". In dit geval dus 30 november, aangezien de nieuwe algemene voorwaarden ingaan op 1 oktober 2010.

 

Gsm van € 1 toch betalen?

Dan is er nog die andere bijkomende voorwaarde waarvan sprake op de vermelde webpagina. Met name de volgende: "Bij opzegging van een Mobile-abonnement met een gsm of netbook voor 1 euro, moet je de volledige verkoopsprijs van het toestel terugbetalen." Ook dit is in strijd met de wet.

Bovendien is er, als de gsm moet worden terugbetaald, helemaal geen sprake meer van een kosteloze opzegging.

 

Oproep tot actie aan BIPT

Test-Aankoop heeft al deze argumenten ook opgelijst in een brief aan het BIPT en vraagt aan deze instantie om haar bevoegdheden uit te oefenen. Telenet is geen alleenstaand geval. In de zomer veroordeelde het BIPT Belgacom tot een monsterboete van € 800 000, eveneens wegens schending van art. 108 § 2 van de Telecomwet.

 

 €2 voor 2 maanden>> Ontdek ons aanbod