Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Artikelen

Patiëntenrechten

1 maart 2007
Patiëntenrechten

Al wie patiënt is bij een zorgverlener, heeft het recht om duidelijk te worden geïnformeerd over zijn gezondheidstoestand en zijn patiëntendossier in te kijken.

Wanneer u een beroep doet op een arts, chirurg, kinesitherapeut, tandarts of andere zorgverlener, is vertrouwen cruciaal. Maar dat betekent niet dat u alles moet slikken. De zorgverlener heeft het niet alleen voor het zeggen, als patiënt hebt u ook inspraak. U hebt meer bepaald recht op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand en u hebt ook het recht om elke ingreep van de zorgverlener te aanvaarden of te weigeren, mits u vooraf voldoende werd geïnformeerd.
Als u het slachtoffer werd van een medische fout, kunt u of uw nabestaanden voor de schade worden vergoed. In de huidige stand van zaken is het evenwel vaak een ware lijdensweg om die vergoeding te verkrijgen, maar dat zou binnen afzienbare tijd moeten veranderen.