Fout

Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Een hypotheeklening via een hypothecair mandaat

9 april 2008
Een hypotheeklening via een hypothecair mandaat

Betaalt u in dat geval minder notariskosten dan wanneer u de lening via de klassieke formule van de hypotheekinschrijving sluit?

Ja, inderdaad, en hoe méér u leent, hoe groter het verschil met een lening die u via de klassieke formule van de hypotheekinschrijving sluit.

Principe

Een hypotheekinschrijving betekent dat u de kredietgever het recht geeft om, na het volgen van een bepaalde procedure, uw woning te verkopen als u de lening niet meer afbetaalt. Bij een hypothecair mandaat krijgt hij dat recht niet meteen: u geeft hem alleen de volmacht om, zonder dat hij u vooraf moet verwittigen, de hypotheek te vestigen indien hij dat nodig acht (hij doet dat meestal pas als hij financiële problemen vermoedt).

Nadelen

Maar er zijn ook nadelen:

  • Niet alle kredietgevers bieden de formule van het hypothecair mandaat aan.
  • Als u er in het contract niet aan denkt om het mandaat in de tijd te beperken (bv. tot de looptijd van het krediet of een ietsje langer), gaat het over op uw erfgenamen. Een hypotheekinschrijving daarentegen dooft na 30 jaar vanzelf uit.
  • Als u afbetalingsproblemen krijgt en de kredietgever gebruik maakt van zijn volmacht om de hypotheek op uw woning te vestigen, zult u alsnog de kosten voor een hypotheekinschrijving moeten betalen. Dat maakt het totale kostenplaatje uiteindelijk duurder.
  • Een lening met een hypothecair mandaat geeft geen recht op belastingvoordeel. Een flinke streep door de rekening dus. Maar u kunt dat probleem omzeilen door een deel te lenen met een hypotheekinschrijving tot u aan het maximum zit waarmee u belastingvoordeel kunt genieten, en alleen de rest met een hypothecair mandaat te lenen. Uiteraard zult u dan in totaal meer aan notariskosten betalen dan als u louter voor het hypothecair mandaat was gegaan, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het belastingvoordeel.
    Twee voorbeelden om u een idee te geven van wat u aan notariskosten bespaart. Als u de hypotheekinschrijving niet voor het volledige leenbedrag neemt maar slechts voor € 70 000 (omdat u met dat bedrag fiscaal het onderste uit de kan haalt) en de rest met een hypothecair mandaat leent, betaalt u voor een lening van in totaal € 125 000 zowat € 270 minder kosten en voor een lening van in totaal € 250 000 bespaart u zowat € 2 400.
  • Soms hanteren de kredietgevers een hogere intrestvoet voor het leninggedeelte met een hypothecair mandaat. Dat kan het voordeel van de lagere notariskosten tenietdoen. Onze ervaring is dat onderhandelen over een lager tarief loont.


€2 voor 2 maanden>> Ontdek ons aanbod