Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Artikelen

Minnelijke invordering van schulden

1 januari 2005
Minnelijke invordering van schulden

Wie schulden heeft, moet die vereffenen, dat staat buiten kijf. Maar dat geeft incassobureaus niet het recht om de consument op een agressieve of beledigende manier aan te pakken. Wist u immers dat het vroeger wel eens voorviel dat een consument zwaar onder druk werd gezet om iets te betalen dat hij niet eens verschuldigd was? De malafide praktijken waar sommige incassobureaus in het verleden hun hand niet voor omdraaiden, moeten nu in principe voorgoed tot het verleden behoren. Op 1/7/2003 is immers een nieuwe wet van kracht geworden in verband met de minnelijke invordering van schulden. Daardoor verandert een en ander voor de consument.