Vragen ?
Test-Aankoop staat u graag bij voor:
- vragen & klachten
- juridisch & medisch advies


Nog geen lid ?
Bel ons vrijblijvend met de code "advies" op het nummer 02 542 32 00
en ontdek de voordelen van ons lidmaatschap.

De Test-Aankoop wereld:
Nieuws

Onze rechtszaak tegen Apple

14 januari 2013
Onze rechtszaak tegen Apple

De rechtbank van koophandel van Brussel zal vandaag, maandag 14 januari, normaal de klacht behandelen die wij tegen Apple hebben ingediend wegens het niet naleven van het recht op de wettelijke waarborg.

Problemen met de waarborg staan al jarenlang hoog in de hitparade van klachten die wij van onze abonnees ontvangen. Apple is een naam die daarbij erg vaak weerkeert. Ook u mag twijfelachtige praktijken over de waarborg altijd aan ons melden.

Een waarborg zonder waarborg

Wij stellen al jarenlang vast dat het grondig mis loopt met de informatie die consumenten krijgen van zowel fabrikant Apple als de erkende distributeurs over het verschil tussen de wettelijke waarborg (twee jaar), de commerciële waarborg van de fabrikant (één jaar) en de mogelijke uitbreiding van de waarborg via het zogenoemde "Apple Care Protection"-plan (twee of drie jaar). De info die Belgische consumenten daarover op de website van Apple vinden, is allesbehalve duidelijk en is op diverse punten onvolledig. Zo verwijzen tal van bedingen gewoon door naar andere documenten, het ene al ingewikkelder dan het andere.

Op Europees vlak ertegenaan

In maart 2012 bundelde Test-Aankoop de krachten met 10 Europese consumentenorganisaties. Met de bedoeling te proberen Apple te dwingen om de (nationale en Europese) wetgeving over de waarborg na te leven en al zijn contractuele documenten en websites te herzien.

We stelden Apple in gebreke. We eisten dat de elektronicareus overal waar sprake was van een of andere vorm van contractuele waarborg, duidelijk zou preciseren wat de wettelijke waarborg inhield die in België van toepassing is. We vroegen ook om de structuur en de lengte van de contractuele documenten grondig te herbekijken zodat de inhoud toegankelijk en begrijpbaar zou zijn voor een doorsneeconsument.

Maar Apple bleef doof voor onze eisen. Daarom hebben wij nu een rechtszaak aangespannen tegen de fabrikant.

Een Italiaans precedent

In Italië werd Apple reeds eind 2011 op de vingers getikt over zijn contractuele voorwaarden. De Italiaanse raad voor mededinging oordeelde dat gewoon kort verwijzen naar het bestaan van een wettelijke waarborg, zonder de inhoud toe te lichten, niet volstond. Daardoor kan de consument onmogelijk correct begrijpen welke zijn rechten inzake waarborg zijn, aldus die instantie. Ze sprak van een misleidende handelspraktijk, legde een boete op van € 900 000 en verplichtte Apple om de consument op een andere manier te informeren over de wettelijke en de contractuele waarborgen. Apple tekende daarop beroep aan tegen die uitspraak omdat ze niet te rijmen viel met het commerciële beleid. Tevergeefs: de uitspraak van de raad voor mededinging werd op 6/6/2012 bevestigd. Daardoor was Apple verplicht zijn praktijken grondig aan te passen, althans in Italië.

Wij hebben het volste vertrouwen in een goede afloop van de vordering tot staking die vandaag wordt ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel van Brussel.


?

Hulp nodig?

Bel ons op dit nummer

 02 542 32 32

ma-vr 9-12.30 u. | 13-17 u. (vr tot 16 u.)

€2 voor 2 maanden>> Ontdek ons aanbod